Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Zvolenská kotlina » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina

Autobusová zastávka v Zvolenská kotlina

V Zvolenská kotlina sa nachádza 757 kusov autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 1 z 13

Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Autobusová stanica, 15, 19, 13, 14, 6, 10, 8, 16, 17, 12, 5, 9, 11, 18, 2, 4, 1, 3, 7, TESCO hypermarket, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, Orange, Sekier,Tesco, Sekier,Tesco, Môťová,Shell, Môťová,Shell, TESCO, SAD, Cementárenská cesta, Cementárenská cesta, Partizánska cesta, rázcestie, Na Hrbe, Kynceľová, rázcestie, SAD, Okresný úrad, Sliač, pomník, Senica, otočka, Senica, otočka, Senica, Jednota, Senica, Jednota, THK, THK, THK, otočka, Úrad PV SR, Kostiviarska, žst., Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, Námestie Štefana Moysesa, THK, rázcestie, Detva, ZŠ, Plážové kúpalisko, Rooseveltova nemocnica, Rooseveltova nemocnica, Detva, rešt. Siroň, Kostiviarska, Kostiviarska

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 2 z 13

Detva, rešt. Siroň, Rakytovce, Sliač, kult.dom, Sliač, kult.dom, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, RD, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Stupy, otočka, Stupy, Jednota, Rakytovce, Kostiviarska, rázcestie, Stupy, Jednota, Podlavice, PD, Šalková, rázcestie, Tulská, Jakub, ihrisko, Jakub, rázcestie, Jakub, kostol, Kyjevské námestie, Jakub, ihrisko, Jakub, kostol, Zvolenská cesta, stred, Zvolenská cesta, sever, Zvolenská cesta, sever, Buková, Zvolenská cesta, stred, Štefánikovo nábrežie, STK, Buková, Kremnička, TWD, Úsvit, Kostiviarska, rázcestie, Rudlovská cesta, podjazd, Úsvit, Rudlová, kpt. Jaroša, Nám. S. H. Vajanského, Sásovská cesta, Sásovská cesta, Skubín, Jednota, Iliaš, pri moste, Skubín, Jednota, Rázcestie Rudlová, Rázcestie Rudlová, H. Vajanského, Sásovská cesta, STK, Š. Záhorského, Iliaš, pri moste, Pršianska cesta, I., Národná, Národná, Rudohorská, stred, Pršianska cesta, I., Rudohorská, stred, Strieborné námestie, Partizánska cesta, čerp. stanica, Zvolenská cesta, juh, Strieborné námestie

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 3 z 13

Karpatská, Zvolenská cesta, juh, ŽSR, Podháj, SZU, Šalková, rázcestie, Pivovar, Tlačiareň, 10, 4, Partizánska cesta, čerp. stanica, Partizánska cesta, SVP, Tlačiareň, Nové Kalište, Pivovar, Okružná, Podháj, SZU, Mýto, Magurská, ZVT, Sliač, sídlisko, Mýto, Magurská, Okružná, Partizánska cesta, Štadlerovo nábrežie, Štefánikovo nábrežie, ZVT, Partizánska cesta, Starohorská, Pod Bánošom, Šalková, rázcestie, Podlavická cesta, Mládežnícka, otočka, Moskovská, rázcestie, Cesta k nemocnici, Podlavická cesta, Kremnička, Sládkovičova, MED-ART, Sládkovičova, Moskovská, rázcestie, Ďumbierska, ŠZŠ, Starohorská, otočka, Starohorská, otočka, Sliač, žel. priecestie, MED-ART, Kostiviarska, žst., Sliač, mestský úrad, Mládežnícka, Mládežnícka, Námestie slobody, Kremnička, Ďumbierska, ŠZŠ, Pod Hôrkou, Ďumbierska, Rudohorská, dolná, Švermova, ESC, Rudohorská, dolná, Autobusová/Žel.stanica, Námestie slobody, Autobusová/Žel.stanica

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 4 z 13

Rudohorská, horná, Srnková, Ďumbierska, ZŠ, Rudlovská cesta, podjazd, Zvolen, Zolná, rázc., Autobusová/Žel.stanica, 14, Rudlovská cesta, 19, 8, 23, 15, Tatranská, 17, 3, 13, 16, Rudlovská cesta, 21, 1, Zvolen, Zolná, Jednota, Internátna, Astra, Sliač, mestský úrad, 7, Internátna, Astra, 18, 9, 5, 22, 20, Kremnička, TWD, 11, 2, 6, Vozovňa, Vozovňa, Pod Rybou, 12, Sliač, Jednota, Pod Rybou, Nové Kalište, Pieninská, Šalková, otočka, Rudohorská, horná, Povstalecká cesta, Pieninská, BURGMAIER, Stavoprojekt, Nad Moskovskou, Kyjevské námestie, Mičinská cesta, HViezdoslavova, Alpinka, Starohorská, rázcestie, 1. mája č. 22, Parkovisko Mičinská, Skuteckého, rázcestie, Sliač, cintoríny, Mičinská, Kazačok, Mičinská, Kazačok, Ďumbierska, ZŠ

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 5 z 13

Kostiviarska, Jelšová, Podlavice, Priehrada, Šalková, mlyn, Mičinská cesta, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Šalková, Šalková, Sliač, pomník, Sliač, hosp. budova, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Sliač, hosp. budova, Sásovská cesta, Karpatská, Hviezdoslavova, Sliač, Jednota, jakub, rázcestie, Wolkerova, Ďumbierska, Šalková, Jednota, Na Karlove, Šalková, Jednota, Železničné priecestie, Medený Hámor, Pršianska terasa, Mosadzná, Na Karlove, Moskovská, Sekier, sídlisko, Garbanka, Garbanka, Sekier, Dom dôchodcov, Môťová,hájovňa, Gaštanová, Pod Kozákom č. 5, Šalková, Jednota, Sliač, ZŠ, Medený Hámor, Sliač, ZŠ, Internátna, Poľná, Skubín, otočka, Podlavice, Priehrada, Bučina, aut. nást., Tepláreň, EUROPA SC, Nad Tulskou, Úrad PV SR, Tulská, záhradky, Zvolenská č. 20, Povstalecká cesta, Tajovského, školy, Ul.Kozáčeka-Centrum, Hlboká, Komenského, PF UMB, Tajovského, UMB, Tajovského UMB, Ul.Kozáčeka-Centrum, Hlboká, 29. augusta, Tajovského, školy, Jesenský vŕšok

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 6 z 13

Komenského, PF UMB, Fučíkova č. 1, Poľná, Jesenský vŕšok, Tulská, stred, Hájnická č. 6, Zvolen, Lukové, Sekier, LOM, Hospodárska budova, Pršianska terasa, Medená, Hospodárska budova, Jegorovova, 29. augusta, Tajovského, park, Continental, Tajovského, park, Pršianska terasa, Medená, Poľná, rázcestie, Poľná, Kosec, Poľná, Kosec, Poľná, rázcestie, Komenského, Kollárova, Cesta k nemocnici, Sekier, ZŠ, Komenského, Skuteckého, Podborová,žel.prechod, Ul.Kozáčeka-Centrum, Základná umelecká škola, Okresný úrad, Bellušova, Viestova, Detva, Lúčna štvrť, Detva, ZŠ, Detva, ZŠ, Detva, Lúčna štvrť, Bellušova, Sliač, žel. priecestie, Lazovná, STRABAG, Podborová,čakáreň, Severná, Severná, Lazovná, Jesenského ulica, WUSAM, Cintoríny, Sekier,Mojžišovci, Sliač, zdrav. stredisko, Podborová,sídlisko, Nákladná stanica, Nákladná stanica, Sekier,Tanečkovci, Sliač, zdrav. stredisko, Vojenská poliklinika, Ul.Kozáčeka-Centrum, Západ,ul.Ľ.Štúra, STRABAG, Sliač, cintoríny

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 7 z 13

Margočinka, Ul.Kozáčeka-Centrum, Zlatý Potok,LIDL, Zvolenská Slatina, OcÚ, Zvolenská Slatina, OcÚ, Zlatý Potok,LIDL, STRABAG, Zvolenská Slatina, Šibenice, Sekier, rázcestie, Vlkanová, Drevex, Dukelské námestie, SPP, Horná, Prior, Štadlerovo nábrežie, Námestie SNP, Jesenského ulica, Západ, Tepličky, Štadlerovo nábrežie, Bučina,rázc., Lipovec,Potraviny, Ulica Moyzesova, Západ,Strážska cesta, Železničné priecestie, Zlatý Potok,pod cintorínom, Korytárky, Môťová, rázcestie, Korytárky, MDŽ č. 10, Základná umelecká škola, Môťová, rázcestie, Š. Záhorského, Zlatý Potok,konečná, Slovenská Ľupča, rázcestie, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Lipovec, Lučatín, mlynčok, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Zlatý Potok, Kalinka, Zdravotné stredisko, Zlatý Potok, pod parkom, Hriňová, ÚNZ, Hriňová, ÚNZ, Cementárenská cesta, rázcestie, Cementárenská cesta, rázcestie, Slovenská Ľupča, Zdravotné stredisko, Námestie SNP, Poľana, Námestie SNP, Slovenská Ľupča, Príboj, Lukavica, obchod, Západ,ul.Ľ.Štúra, Zlatý Potok, ul. A. Hlinku, Europa SC, Poniky, Jednota, Slatinské Lazy, rázcestie, Poliklinika, Slatinské Lazy, rázcestie, Kováčová, kúpele, Sebedín-Bečov, OcÚ

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 8 z 13

Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Zlatý Potok, Kalinka, Lukavica, majer, Kynceľová, rázcestie, Poľana, Slatinské Lazy, ZŠ, Zlatý Potok, VI.ZŠ, Bakova Jama, Dolná Mičiná, č. d. 77, Dolná Mičiná, Sebedín-Bečov, Bečov, Sliačan, Cintoríny, Horná Mičiná, Kováčová, NRC, Veľká, Lúka, zvonica, Sliač, sídlisko, Tajovského, pod nemocnicou, Tajovského, pod nemocnicou, Gymnázium, Horná Mičiná, bytovky, Sliač, letisko, Zvolen, Geis, Iliaš, II., Iliaš, I., Iliaš, I., RSC, RSC, Gymnázium, Západ, Tepličky, Majer, Majer, Hrad, Čerín, Čačín, rázc. Hrochoť, Lieskovec, za mostom, Podkriváň, žel. st., Majerská cesta, Lieskovec, Jednota, Ľubietová, Zábava, Lieskovec, panelák, Majerská cesta, Moštenica, Podkriváň, nadjazd, SAD Bariny, Dúbravica, Kmeť, Moštenica, vápenka, Ľubietová, Huta, Ľubietová, Podlipa rázc., SAD Bariny, Hriňová, stred, Balkán, Agrozet, Podkriváň, OcÚ, autobusová zastávka, UNIOS, Podkriváň, kult. dom, Medzibrod, žel. zast., Zvolenská hydina, Hypernova, Detva, Budiná-Lazy

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 9 z 13

Podkonice, kaplnka, Podkriváň, kopec, Kynceľová, II., Agrozet, Slovenská Ľupča, rázcestie, Západ, Tepličky, Podkonice, Čerín, Čačín, rázc. č. d. 31, Povrazník, Kynceľová, I., Ľubietová, dolný koniec, Kynceľová, II., Polymat, Dúbravica, garáž, Lučatín, SSC, Štúrova č. 31, Moštenica, rázcestie, Lieskovec, RD, Lučatín, žel. zast., Západ,obchvat, Lučatín, horný koniec, Priechod, rázcestie, Ľubietová, námestie, Priemyselný park, most, Hrochoť, Obnova, Dúbravy, Kopanice, Medzibrod, OcÚ, Vlkanová, pri moste, Hrochoť, Jednota, Dúbravy, Úzke, Hrochoť, Močiare, Vlkanová, otočka, Zvolen, Stráž, Malachov, hostinec, Vlkanová, Prefasol, Hrochoť, u Zátrocha, Hypernova, Vlkanová, žel.st., Priemyselný park, most, Sliač, žel. stanica, Dúbravy, Iviny, kríž, Priechod, OcÚ, Hrochoť, Súdenica, Kriváň, pošta, autobusová zastávka, Lučatín, Jednota, Sliač, žel. stanica, Dúbravy, OcÚ, Kriváň,Svrčkovci, Kriváň, Nôtovci, Gorkého č. 18, autobusová zastávka, Dúbravy, rázc. na Bujačie, autobusová zastávka, Kriváň, pošta, Kriváň, Svrčkovci, Poniky, Ponická Huta, pri moste, Kriváň, pošta, autobusová zastávka, Podkonice, dolná zastávka

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 10 z 13

Hronsek, žel.st., Dúbravy, Galiby, Klokoč, Miškovci, Malachov, Dzúrik, Priechod, pod Novou ulicou, Klokoč, medokýš, Dúbravy, Hradná, Stožok, Benzinol, Malachov, Jednota, Dúbravy, Hradná, Stožok, žel. prechod, Klokoč, Lauková, Malachov, Strelec, Hiadeľ, dolný koniec, Klokoč, Jašovci, Poniky, Hlinka, Očová, vodáreň, Môlča, I., Poniky, Pelc, Očová, píla, Klokoč, Virodovci, Očová, pri ihrisku, Stožok, rázc. k žel. st., Poniky, RD, Poniky, škola, Očová, Holcov Majer, Poniky, Hiadeľ, garáž, Očová, Pivoluska, Očová, letisko, Železničná stanica, Železničná stanica, Železničná stanica, Železničná stanica, Hronsek, bytovky, Malachov, pred Určinou, Železničná stanica, Hronsek, pohostinstvo, Stožok, OcÚ, Môlča, bytovka, Rakytovce, ČOV, Môlča, Dolná Môlča, Čerín, rázc. MŠ, Poniky, pri moste, Selce, ZŠ, autobusová zastávka, Badín, Dorotovič, Podkriváň, Dolná Bzová, Badín, Danko, Môlča, Čerín, OcÚ, Poniky, Ponická Lehôtka, Detva, nám., Čerín, rázcestie, Sliač, letisko, Klokoč, OcÚ, Selce, OcÚ, Sliač-kúpele, Oravce, Cesta k Smrečine

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 11 z 13

Nemce, otočka, Vígľaš, Jednota, Poniky, Ponická Huta, Selce, štadión, Badín, Hliny, Cesta k Smrečine, Majer, otočka, Badín, vŕšok, Nemce, II., Selce, Jednota, Železničná stanica, Badín, Kukučka, Nemce, I., Nemce, PS, Detva, žel. zastávka, Badín, ZŠ, Vígľaš, garáž ŠL, Vígľaš, garáž ŠL, Detva, Zelenina, Železničná stanica, Družstevná č. 18, Nemce, OcÚ, Zlatý Potok,rázcestie, Lieskovec, rázc. lesy, Badín, rázcestie, Zlatý Potok,rázcestie, Vígľaš, RD, Vígľaš, Za trúbami, Hriňová, MÚ, Hriňová, ZŤS, Hriňová, stred, Hriňová, MÚ, Detva, ul. A. Hlinku, Detva, kúpalisko, Kováčová, OcÚ, Kováčová, OcÚ, Vígľaš, Jednota, Detva, ul. J. Kráľa, Detva, Zelenina, Kováčová, rázcestie, Kováčová, rázcestie, Detva, Nová Ves rázc., Očová, OcÚ, Očová, OcÚ, Detva, Horná ul., Jarná č. 10, Očová, OcÚ, Očová, dolný koniec, Očová, Remeselný dvor, Očová, Holcov Majer rázc., Vígľaš, Pstruša, SOUP, Detva, SAD, Zvolenská Slatina, Nový dvor, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Zvolenská Slatina, Očovská cesta, Lukavica, konečná, Banská Bystrica, Šalková, hosp. RD, Slatinské Lazy, MŠ, Krematórium

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 12 z 13

Sásová, ihrisko, Radvaň Park, Radvaň Park, Sásová, ihrisko, Banská Bystrica, horáreň, Farma pod Pršanmi, Podkriváň, I. zast., Strelníky, Fibek, Hriňová, Krivec, Strelníky, OcÚ, Hriňová, Jasenovo, Lučatín, Slatinské Lazy, Kocaň, Hriňová, Gelienovci, Hriňová, Murínka, Hriňová, Krížne cesty, Detva, PPS, Hriňová, Krivec, Vígľaš, Malý Sliač, Hriňová, Krížne cesty Zdurnovci, Hriňová, Jasenovo, Hriňová, Murínka, Hriňová, Zánemecká obchod, Vígľaš, Malý Sliač, rázc., Vígľaš, Pstruša, Detva, PPS, Hriňová, Bystré, Stožok, Benzinol, Lučatín, rázcestie, Hriňová, Raticov vrch, Detva, PPS, Hriňová, sídl., Priechod, RD, Dúbravy, Želobudza, Dúbravy, Iviny, Ostrolúcky, Hriňová, sídl., Hriňová, Skalisko, Hriňová, Skalisko, Vígľaš, ZŠ, Vígľaš, Hájniková, Hriňová, Zánemecká, Hriňová, sídl., Hriňová, nábytok, Vígľaš, kameňolom Podrohy, Hriňová, Zánemecká Huklovci, Vígľaš, ZŠ, Strelníky, otočka, Zvol. Slatina, Slatinka, rázc., Priechod, hájenka, Klokoč, Palčúrovci, Sielnica, nadjazd, Klokoč, nad Klokočom, Sielnica, Jednota, Vígľaš, Šturec, Sielnica, Jednota, Čerín, Čačín, sklady, Stožok, Benzinol, Môlča, lom, Sielnica, nadjazd, Podkriváň, Dolná Bzová, rázc.

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 13 z 13

Zvolen, rázc. Lukové, Sliač, Sampor, rázc., Poniky, Ponická Huta, rázc., Zvolen, Zolná, osada, Zvolen, Neresnica, Motorest, Detva, Skliarovo, škola, Sliač, Sampor, Zvolen, Zolná, pod Trnovcom, Detva, Pod tureckým vŕškom, autobusová zastávka, Detva, Piešť I., Sekerešovci, Detva, Piešť II., Koreňovci, Detva, Skliarovo, Ostrihoň, Detva, Piešť I., rázc., Detva, Piešť I., most, Detva, Piešť II., ZŠ, Môťová, Pomiaslo, Detva, Kostolná, Pod Kladou, Detva, Piešť I., Lakotovci, Zvolen, Neresnica, Detva, Piešť II., Sekerešovci II., Sliač, tehelňa, Detva, Skliarovo, Klátikovci, Badín, VÚ, Detva, Piešť II., Dančovci, Sekier,dolina, Detva, Skliarovo, Báťkovci, Zvolen, Neresnica, Kohúťa, Detva, Piešť II., Tkáčovci otoč., autobusová zastávka, Detva, Kostolná, Jednota, Detva, Skliarovo, Matúškovci, Detva, Piešť II., Hroncovci, Detva, Skliarovo, Murínovci, Detva, Piešť I., na Rovni, Detva, Kostolná, pri moste, Detva, Piešť II., Tkáčovci

Podobné, Zvolenská kotlina:

801x doprava, 757x autobusová zastávka, 25x železničná stanica, 5x predaj lístkov, 4x autobusová stanica, 4x letisko, 3x heliport, 2x taxi, 1x prístav
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://zvolenska-kotlina.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.