Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Zvolenská kotlina » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina

Autobusová zastávka v Zvolenská kotlina

V Zvolenská kotlina sa nachádza 757 kusov autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 1 z 13

Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, TESCO hypermarket, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, Orange, Sekier,Tesco, Sekier,Tesco, Môťová,Shell, Môťová,Shell, TESCO, SAD, Cementárenská cesta, Cementárenská cesta, Partizánska cesta, rázcestie, Na Hrbe, Kynceľová, rázcestie, SAD, Okresný úrad, Senica, otočka, Sliač, pomník, Senica, otočka, Senica, Jednota, Senica, Jednota, THK, THK, THK, otočka, Úrad PV SR, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, THK, rázcestie, Detva, ZŠ, Kostiviarska, žst., Plážové kúpalisko, Rooseveltova nemocnica, Námestie Štefana Moysesa, Rooseveltova nemocnica, Detva, rešt. Siroň, Kostiviarska, Kostiviarska, Detva, rešt. Siroň, Sliač, kult.dom, Rakytovce, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, ihrisko, Stupy, otočka, Rakytovce, RD, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Stupy, Jednota, Stupy, Jednota, Kostiviarska, rázcestie, Rakytovce, Šalková, rázcestie, Podlavice, PD, Jakub, ihrisko, Tulská, Jakub, rázcestie, Jakub, ihrisko, Jakub, kostol

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 2 z 13

Jakub, kostol, Kyjevské námestie, Štefánikovo nábrežie, Zvolenská cesta, stred, Zvolenská cesta, sever, Zvolenská cesta, sever, Zvolenská cesta, stred, Buková, Kremnička, TWD, STK, Buková, Rudlová, kpt. Jaroša, Úsvit, Kostiviarska, rázcestie, Úsvit, Rudlovská cesta, podjazd, Skubín, Jednota, Sásovská cesta, Skubín, Jednota, Nám. S. H. Vajanského, Š. Záhorského, Rázcestie Rudlová, Sásovská cesta, Iliaš, pri moste, Iliaš, pri moste, STK, Rázcestie Rudlová, Sásovská cesta, H. Vajanského, Pršianska cesta, I., Národná, Národná, Pršianska cesta, I., Rudohorská, stred, Rudohorská, stred, Strieborné námestie, Partizánska cesta, čerp. stanica, Zvolenská cesta, juh, Strieborné námestie, Zvolenská cesta, juh, Karpatská, Podháj, SZU, Pivovar, ŽSR, Šalková, rázcestie, 10, Partizánska cesta, čerp. stanica, Tlačiareň, 4, Tlačiareň, Partizánska cesta, SVP, Podháj, SZU, Mýto, Partizánska cesta, Sliač, sídlisko, Partizánska cesta, Nové Kalište, Magurská, Štadlerovo nábrežie, Pivovar

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 3 z 13

Mýto, Okružná, Okružná, ZVT, Štefánikovo nábrežie, Magurská, ZVT, Podlavická cesta, Cesta k nemocnici, Mládežnícka, otočka, Šalková, rázcestie, Kremnička, Moskovská, rázcestie, Podlavická cesta, Starohorská, Pod Bánošom, Sládkovičova, Sliač, žel. priecestie, MED-ART, Ďumbierska, ŠZŠ, Moskovská, rázcestie, MED-ART, Starohorská, otočka, Sládkovičova, Starohorská, otočka, Mládežnícka, Kostiviarska, žst., Mládežnícka, Sliač, mestský úrad, Rudohorská, dolná, Námestie slobody, Ďumbierska, Rudohorská, horná, Ďumbierska, ZŠ, Pod Hôrkou, Autobusová/Žel.stanica, Kremnička, Autobusová/Žel.stanica, Autobusová/Žel.stanica, Zvolen, Zolná, rázc., Rudlovská cesta, podjazd, Ďumbierska, ŠZŠ, Námestie slobody, Rudohorská, dolná, Švermova, ESC, Srnková, Tatranská, 13, 15, Nové Kalište, Pod Rybou, 9, 1, Rudlovská cesta, Kremnička, TWD, Internátna, Astra, 12, 8, 16, 5, 21

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 4 z 13

Sliač, mestský úrad, 19, Internátna, Astra, Zvolen, Zolná, Jednota, 14, Pod Rybou, 22, 23, Vozovňa, Sliač, Jednota, 17, 11, 3, Vozovňa, 7, 18, 2, Rudlovská cesta, 20, 6, BURGMAIER, Šalková, otočka, Pieninská, Pieninská, Povstalecká cesta, Rudohorská, horná, Stavoprojekt, Šalková, mlyn, Mičinská cesta, Nad Moskovskou, 1. mája č. 22, Podlavice, Priehrada, Sliač, cintoríny, Kostiviarska, Jelšová, Skuteckého, rázcestie, Starohorská, rázcestie, Parkovisko Mičinská, Ďumbierska, ZŠ, Mičinská, Kazačok, Mičinská, Kazačok, HViezdoslavova, Alpinka, Kyjevské námestie, Mičinská cesta, Šalková, Sliač, hosp. budova, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Sásovská cesta, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Sliač, pomník, Sliač, Jednota, jakub, rázcestie, Karpatská, Sliač, hosp. budova, Ďumbierska, Hviezdoslavova, Šalková, Wolkerova, Medený Hámor, Šalková, Jednota, Šalková, Jednota

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 5 z 13

Na Karlove, Pršianska terasa, Mosadzná, Na Karlove, Železničné priecestie, Sekier, sídlisko, Moskovská, Sekier, Dom dôchodcov, Garbanka, Garbanka, Sliač, ZŠ, Medený Hámor, Šalková, Jednota, Môťová,hájovňa, Internátna, Pod Kozákom č. 5, Gaštanová, Sliač, ZŠ, Skubín, otočka, Poľná, Tepláreň, EUROPA SC, Podlavice, Priehrada, Bučina, aut. nást., Úrad PV SR, Nad Tulskou, Zvolenská č. 20, Povstalecká cesta, Tulská, záhradky, Fučíkova č. 1, Poľná, Hlboká, Tajovského, školy, Tajovského, školy, Ul.Kozáčeka-Centrum, Tajovského UMB, Hlboká, Komenského, PF UMB, Ul.Kozáčeka-Centrum, Tajovského, UMB, Jesenský vŕšok, Komenského, PF UMB, Jesenský vŕšok, 29. augusta, Hospodárska budova, Pršianska terasa, Medená, Hájnická č. 6, Sekier, LOM, 29. augusta, Tulská, stred, Hospodárska budova, Jegorovova, Zvolen, Lukové, Tajovského, park, Continental, Poľná, rázcestie, Pršianska terasa, Medená, Poľná, rázcestie, Poľná, Kosec, Tajovského, park, Poľná, Kosec

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 6 z 13

Komenského, Sekier, ZŠ, Kollárova, Skuteckého, Cesta k nemocnici, Komenského, Základná umelecká škola, Podborová,žel.prechod, Ul.Kozáčeka-Centrum, Autobusová stanica, Okresný úrad, Detva, Lúčna štvrť, Bellušova, Viestova, Detva, ZŠ, Detva, ZŠ, Bellušova, Sliač, žel. priecestie, Detva, Lúčna štvrť, Lazovná, Severná, Lazovná, STRABAG, Severná, Sliač, kult.dom, Podborová,čakáreň, WUSAM, Sekier,Tanečkovci, Sekier,Mojžišovci, Nákladná stanica, Jesenského ulica, Sliač, zdrav. stredisko, Podborová,sídlisko, Cintoríny, Sliač, zdrav. stredisko, Nákladná stanica, Vojenská poliklinika, STRABAG, Sliač, cintoríny, Západ,ul.Ľ.Štúra, STRABAG, Margočinka, Zvolenská Slatina, Šibenice, Zlatý Potok,LIDL, Zvolenská Slatina, OcÚ, Ul.Kozáčeka-Centrum, Zvolenská Slatina, OcÚ, Zlatý Potok,LIDL, Ul.Kozáčeka-Centrum, SPP, Sekier, rázcestie, Vlkanová, Drevex, Dukelské námestie, Západ, Tepličky, Námestie SNP, Horná, Prior, Jesenského ulica, Štadlerovo nábrežie, Štadlerovo nábrežie, Lipovec,Potraviny

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 7 z 13

Ulica Moyzesova, Bučina,rázc., Korytárky, Železničné priecestie, 6, Základná umelecká škola, 8, Môťová, rázcestie, 16, 9, 12, 19, 14, 18, 15, MDŽ č. 10, 5, 10, Západ,Strážska cesta, Môťová, rázcestie, Zlatý Potok,pod cintorínom, 11, 17, Korytárky, 13, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Š. Záhorského, Zlatý Potok,konečná, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Slovenská Ľupča, rázcestie, Lučatín, mlynčok, Lipovec, Zdravotné stredisko, Zlatý Potok, Kalinka, Cementárenská cesta, rázcestie, Hriňová, ÚNZ, Zdravotné stredisko, Hriňová, ÚNZ, Slovenská Ľupča, Cementárenská cesta, rázcestie, Zlatý Potok, pod parkom, Slovenská Ľupča, Príboj, Námestie SNP, Poľana, Námestie SNP, Lukavica, obchod, Poniky, Jednota, Západ,ul.Ľ.Štúra, Europa SC, Zlatý Potok, ul. A. Hlinku, Poliklinika, Kováčová, kúpele, Slatinské Lazy, rázcestie, Slatinské Lazy, rázcestie, Sebedín-Bečov, OcÚ, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Kynceľová, rázcestie, Lukavica, majer, Poľana, Slatinské Lazy, ZŠ

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 8 z 13

Zlatý Potok, Kalinka, Zlatý Potok, VI.ZŠ, Bakova Jama, Dolná Mičiná, č. d. 77, Horná Mičiná, Sliačan, Cintoríny, Dolná Mičiná, Sebedín-Bečov, Bečov, Sliač, sídlisko, Veľká, Lúka, zvonica, Tajovského, pod nemocnicou, Kováčová, NRC, 7, 3, Tajovského, pod nemocnicou, 4, 2, 1, Gymnázium, Horná Mičiná, bytovky, Sliač, letisko, Zvolen, Geis, Západ, Tepličky, Iliaš, I., Iliaš, I., RSC, Iliaš, II., Gymnázium, RSC, Lieskovec, za mostom, Ľubietová, Zábava, Hrad, Majerská cesta, Lieskovec, Jednota, Lieskovec, panelák, Čerín, Čačín, rázc. Hrochoť, Majer, Majer, Podkriváň, žel. st., Majerská cesta, SAD Bariny, SAD Bariny, Ľubietová, Huta, Moštenica, vápenka, Moštenica, Podkriváň, nadjazd, Ľubietová, Podlipa rázc., Dúbravica, Kmeť, Kynceľová, II., autobusová zastávka, Podkonice, kaplnka, Agrozet, UNIOS, Medzibrod, žel. zast., Detva, Budiná-Lazy, Podkriváň, kult. dom, Zvolenská hydina, Podkriváň, kopec, Agrozet

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 9 z 13

Hypernova, Balkán, Podkriváň, OcÚ, Kynceľová, II., Kynceľová, I., Ľubietová, dolný koniec, Polymat, Povrazník, Čerín, Čačín, rázc. č. d. 31, Podkonice, Západ, Tepličky, Slovenská Ľupča, rázcestie, Dúbravica, garáž, Štúrova č. 31, Západ,obchvat, Ľubietová, námestie, Lučatín, horný koniec, Priechod, rázcestie, Lučatín, SSC, Moštenica, rázcestie, Lučatín, žel. zast., Lieskovec, RD, Hrochoť, Súdenica, Priemyselný park, most, Dúbravy, Kopanice, Priemyselný park, most, Dúbravy, rázc. na Bujačie, Vlkanová, otočka, Hrochoť, Močiare, Dúbravy, Úzke, Hrochoť, Obnova, Hrochoť, u Zátrocha, Malachov, hostinec, Hypernova, Zvolen, Stráž, Hrochoť, Jednota, Medzibrod, OcÚ, Vlkanová, Prefasol, Sliač, žel. stanica, Vlkanová, pri moste, Vlkanová, žel.st., Dúbravy, Iviny, kríž, Priechod, OcÚ, Kriváň, Nôtovci, autobusová zastávka, Podkonice, dolná zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Kriváň,Svrčkovci, Sliač, žel. stanica, Kriváň, Svrčkovci, Kriváň, pošta, Lučatín, Jednota, Gorkého č. 18, autobusová zastávka, Dúbravy, OcÚ, Kriváň, pošta, Poniky, Ponická Huta, pri moste, Kriváň, pošta, Dúbravy, Hradná

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 10 z 13

Klokoč, Miškovci, Malachov, Strelec, Klokoč, Lauková, Hronsek, žel.st., Dúbravy, Galiby, Klokoč, medokýš, Malachov, Dzúrik, Dúbravy, Hradná, Hiadeľ, dolný koniec, Stožok, žel. prechod, Malachov, Jednota, Priechod, pod Novou ulicou, Stožok, Benzinol, Stožok, rázc. k žel. st., Hiadeľ, garáž, Poniky, Hlinka, Klokoč, Jašovci, Poniky, škola, Poniky, Klokoč, Virodovci, Môlča, I., Poniky, RD, Poniky, Pelc, Stožok, OcÚ, Očová, pri ihrisku, Železničná stanica, Železničná stanica, Hronsek, bytovky, Železničná stanica, Očová, vodáreň, Malachov, pred Určinou, Železničná stanica, Železničná stanica, Očová, píla, Hronsek, pohostinstvo, Badín, Danko, Poniky, Ponická Lehôtka, Podkriváň, Dolná Bzová, Sliač, letisko, Môlča, Čerín, rázcestie, Čerín, rázc. MŠ, Čerín, OcÚ, Rakytovce, ČOV, Badín, Dorotovič, Môlča, Dolná Môlča, autobusová zastávka, Selce, ZŠ, Detva, nám., Poniky, pri moste, Môlča, bytovka, Sliač-kúpele, Poniky, Ponická Huta, Majer, otočka, Selce, OcÚ, Vígľaš, Jednota, Nemce, otočka, Klokoč, OcÚ, Cesta k Smrečine, Badín, vŕšok

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 11 z 13

Cesta k Smrečine, Oravce, Badín, Hliny, Selce, štadión, Vígľaš, garáž ŠL, Nemce, II., Detva, žel. zastávka, Badín, ZŠ, Nemce, PS, Nemce, I., Železničná stanica, Badín, Kukučka, Vígľaš, garáž ŠL, Selce, Jednota, Železničná stanica, Družstevná č. 18, Nemce, OcÚ, Detva, Zelenina, Lieskovec, rázc. lesy, Badín, rázcestie, Zlatý Potok,rázcestie, Zlatý Potok,rázcestie, Vígľaš, RD, Vígľaš, Za trúbami, Hriňová, ZŤS, Hriňová, MÚ, Hriňová, MÚ, Hriňová, stred, Hriňová, stred, Detva, ul. A. Hlinku, Detva, kúpalisko, Detva, ul. J. Kráľa, Kováčová, OcÚ, Kováčová, OcÚ, Vígľaš, Jednota, Kováčová, rázcestie, Detva, Zelenina, Kováčová, rázcestie, Očová, OcÚ, Detva, Nová Ves rázc., Očová, OcÚ, Detva, Horná ul., Očová, Pivoluska, Jarná č. 10, Očová, OcÚ, Očová, dolný koniec, Očová, Remeselný dvor, Očová, Holcov Majer rázc., Vígľaš, Pstruša, SOUP, Detva, SAD, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Zvolenská Slatina, Nový dvor, Zvolenská Slatina, Očovská cesta, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Lukavica, konečná, Banská Bystrica, Šalková, hosp. RD, Krematórium, Radvaň Park, Sásová, ihrisko, Sásová, ihrisko

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 12 z 13

Slatinské Lazy, MŠ, Radvaň Park, Farma pod Pršanmi, Banská Bystrica, horáreň, Podkriváň, I. zast., Hriňová, Krivec, Strelníky, OcÚ, Strelníky, Fibek, Vígľaš, Pstruša, Stožok, Benzinol, Detva, PPS, Hriňová, Jasenovo, Lučatín, Hriňová, sídl., Vígľaš, Malý Sliač, rázc., Hriňová, Raticov vrch, Hriňová, Bystré, Slatinské Lazy, Kocaň, Hriňová, Gelienovci, Hriňová, Jasenovo, Hriňová, Krížne cesty, Vígľaš, Malý Sliač, Hriňová, Zánemecká obchod, Lučatín, rázcestie, Hriňová, Krivec, Detva, PPS, Detva, PPS, Hriňová, Krížne cesty Zdurnovci, Hriňová, Murínka, Hriňová, Murínka, Dúbravy, Želobudza, Vígľaš, kameňolom Podrohy, Vígľaš, Hájniková, Zvol. Slatina, Slatinka, rázc., Hriňová, Zánemecká Huklovci, Vígľaš, ZŠ, Hriňová, sídl., Priechod, hájenka, Hriňová, nábytok, Hriňová, Skalisko, Hriňová, Skalisko, Vígľaš, ZŠ, Dúbravy, Iviny, Ostrolúcky, Hriňová, sídl., Strelníky, otočka, Priechod, RD, Hriňová, Zánemecká, Sielnica, nadjazd, Klokoč, Palčúrovci, Klokoč, nad Klokočom, Vígľaš, Šturec, Sielnica, nadjazd, Sielnica, Jednota, Očová, Holcov Majer, Môlča, lom, Stožok, Benzinol, Čerín, Čačín, sklady, Sielnica, Jednota, Poniky, Ponická Huta, rázc., Zvolen, Zolná, osada

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 13 z 13

Očová, letisko, Sliač, Sampor, rázc., Zvolen, rázc. Lukové, Podkriváň, Dolná Bzová, rázc., Detva, Kostolná, Pod Kladou, Sliač, Sampor, Môťová, Pomiaslo, Zvolen, Neresnica, Motorest, Detva, Skliarovo, škola, Detva, Piešť I., most, autobusová zastávka, Detva, Skliarovo, Báťkovci, Detva, Piešť II., Koreňovci, Detva, Piešť II., Dančovci, Detva, Piešť II., ZŠ, Sliač, tehelňa, Detva, Piešť I., rázc., Badín, VÚ, Detva, Piešť II., Sekerešovci II., Sekier,dolina, Zvolen, Neresnica, Zvolen, Zolná, pod Trnovcom, Detva, Piešť I., Sekerešovci, Detva, Skliarovo, Klátikovci, Detva, Pod tureckým vŕškom, Detva, Skliarovo, Ostrihoň, Detva, Piešť I., Lakotovci, Zvolen, Neresnica, Kohúťa, Detva, Kostolná, Jednota, Detva, Skliarovo, Matúškovci, Detva, Piešť II., Hroncovci, Detva, Skliarovo, Murínovci, Detva, Kostolná, pri moste, Detva, Piešť II., Tkáčovci otoč., autobusová zastávka, Detva, Piešť I., na Rovni, Detva, Piešť II., Tkáčovci

Podobné, Zvolenská kotlina:

801x doprava, 757x autobusová zastávka, 25x železničná stanica, 5x predaj lístkov, 4x autobusová stanica, 4x letisko, 3x heliport, 2x taxi, 1x prístav
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://zvolenska-kotlina.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.