Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Zvolenská kotlina » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina

Autobusová zastávka v Zvolenská kotlina

V Zvolenská kotlina sa nachádza 758 kusov autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 1 z 13

Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Autobusová stanica, 16, 14, 18, 9, 13, 11, 8, 12, 17, 19, 6, 15, 10, 5, 1, 7, 2, 3, 4, TESCO hypermarket, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, Orange, Sekier,Tesco, Sekier,Tesco, Môťová,Shell, Môťová,Shell, TESCO, SAD, Cementárenská cesta, Cementárenská cesta, Partizánska cesta, rázcestie, Kynceľová, rázcestie, Na Hrbe, SAD, Okresný úrad, Sliač, pomník, Senica, otočka, Senica, otočka, Senica, Jednota, Senica, Jednota, THK, THK, THK, otočka, Úrad PV SR, Detva, ZŠ, Kostiviarska, žst., Námestie Štefana Moysesa, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, Plážové kúpalisko, Rooseveltova nemocnica, THK, rázcestie, Rooseveltova nemocnica, Detva, rešt. Siroň, Detva, rešt. Siroň, Kostiviarska

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 2 z 13

Kostiviarska, Sliač, kult.dom, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, Rakytovce, ihrisko, Sliač, kult.dom, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Kostiviarska, rázcestie, Rakytovce, Stupy, Jednota, Stupy, Jednota, Šalková, rázcestie, Podlavice, PD, Jakub, ihrisko, Jakub, ihrisko, Tulská, Jakub, rázcestie, Jakub, kostol, Jakub, kostol, Kyjevské námestie, Zvolenská cesta, stred, Zvolenská cesta, stred, Buková, Buková, Kremnička, TWD, STK, Zvolenská cesta, sever, Štefánikovo nábrežie, Zvolenská cesta, sever, Rudlová, kpt. Jaroša, Úsvit, Rudlovská cesta, podjazd, Kostiviarska, rázcestie, Úsvit, Iliaš, pri moste, Š. Záhorského, Sásovská cesta, Sásovská cesta, Nám. S. H. Vajanského, Sásovská cesta, STK, Rázcestie Rudlová, H. Vajanského, Iliaš, pri moste, Rázcestie Rudlová, Skubín, Jednota, Skubín, Jednota, Rudohorská, stred, Národná, Pršianska cesta, I., Národná, Pršianska cesta, I., Rudohorská, stred, Partizánska cesta, čerp. stanica, Zvolenská cesta, juh, Karpatská, Strieborné námestie

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 3 z 13

Strieborné námestie, Zvolenská cesta, juh, Podháj, SZU, Pivovar, ŽSR, Šalková, rázcestie, Partizánska cesta, SVP, Tlačiareň, 4, Partizánska cesta, čerp. stanica, 10, Tlačiareň, Okružná, Podháj, SZU, Okružná, Štefánikovo nábrežie, Partizánska cesta, ZVT, Mýto, Nové Kalište, ZVT, Magurská, Magurská, Partizánska cesta, Štadlerovo nábrežie, Pivovar, Mýto, Moskovská, rázcestie, Mládežnícka, otočka, Podlavická cesta, Kremnička, Cesta k nemocnici, Starohorská, Pod Bánošom, Šalková, rázcestie, Podlavická cesta, Sládkovičova, MED-ART, Sládkovičova, MED-ART, Starohorská, otočka, Sliač, žel. priecestie, Moskovská, rázcestie, Ďumbierska, ŠZŠ, Starohorská, otočka, Mládežnícka, Sliač, mestský úrad, Kostiviarska, žst., Mládežnícka, Rudlovská cesta, podjazd, Autobusová/Žel.stanica, Ďumbierska, ZŠ, Ďumbierska, Námestie slobody, Švermova, ESC, Rudohorská, horná, Autobusová/Žel.stanica, Ďumbierska, ŠZŠ, Pod Hôrkou, Autobusová/Žel.stanica, Srnková

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 4 z 13

Rudohorská, dolná, Rudohorská, dolná, Kremnička, Zvolen, Zolná, rázc., Námestie slobody, Sliač, mestský úrad, Vozovňa, Vozovňa, 21, Internátna, Astra, Tatranská, 17, Rudlovská cesta, 7, 15, 3, Pod Rybou, 12, Kremnička, TWD, 19, Internátna, Astra, Sliač, Jednota, 1, 13, 23, 14, Zvolen, Zolná, Jednota, 9, 6, 5, 16, Nové Kalište, Rudlovská cesta, 8, 11, Pod Rybou, 20, 2, 22, 18, Pieninská, Povstalecká cesta, Rudohorská, horná, Stavoprojekt, Šalková, otočka, BURGMAIER, Pieninská, Mičinská, Kazačok, Mičinská cesta, Skuteckého, rázcestie, Sliač, cintoríny, Mičinská, Kazačok, Podlavice, Priehrada, Šalková, mlyn, HViezdoslavova, Alpinka, Mičinská cesta, Kostiviarska, Jelšová, Nad Moskovskou, Starohorská, rázcestie, Kyjevské námestie

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 5 z 13

1. mája č. 22, Ďumbierska, ZŠ, Parkovisko Mičinská, Sliač, hosp. budova, Sliač, sídlisko, Karpatská, Šalková, Ďumbierska, Šalková, Sliač, pomník, Sliač, sídlisko, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Sásovská cesta, jakub, rázcestie, Sliač, Jednota, Sliač, hosp. budova, Wolkerova, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Hviezdoslavova, Na Karlove, Železničné priecestie, Na Karlove, Šalková, Jednota, Šalková, Jednota, Pršianska terasa, Mosadzná, Medený Hámor, Sekier, Dom dôchodcov, Moskovská, Sekier, sídlisko, Garbanka, Garbanka, Šalková, Jednota, Sliač, ZŠ, Môťová,hájovňa, Gaštanová, Pod Kozákom č. 5, Medený Hámor, Sliač, ZŠ, Internátna, Podlavice, Priehrada, Bučina, aut. nást., EUROPA SC, Skubín, otočka, Tepláreň, Poľná, Nad Tulskou, Zvolenská č. 20, Tulská, záhradky, Povstalecká cesta, Úrad PV SR, Komenského, PF UMB, Tajovského, školy, Ul.Kozáčeka-Centrum, Jesenský vŕšok, Fučíkova č. 1, Hlboká, Hlboká, Tajovského, školy, Komenského, PF UMB, Ul.Kozáčeka-Centrum

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 6 z 13

Poľná, Tajovského UMB, 29. augusta, Tajovského, UMB, Jesenský vŕšok, 29. augusta, Jegorovova, Hospodárska budova, Pršianska terasa, Medená, Hospodárska budova, Hájnická č. 6, Tulská, stred, Sekier, LOM, Zvolen, Lukové, Tajovského, park, Poľná, Kosec, Poľná, rázcestie, Pršianska terasa, Medená, Tajovského, park, Continental, Poľná, rázcestie, Poľná, Kosec, Komenského, Cesta k nemocnici, Komenského, Sekier, ZŠ, Kollárova, Skuteckého, Ul.Kozáčeka-Centrum, Základná umelecká škola, Okresný úrad, Podborová,žel.prechod, Detva, ZŠ, Bellušova, Sliač, žel. priecestie, Viestova, Detva, ZŠ, Detva, Lúčna štvrť, Sliač, žel. stanica, Detva, Lúčna štvrť, Bellušova, STRABAG, Podborová,čakáreň, Lazovná, Sliač, žel. stanica, Lazovná, Severná, Severná, Nákladná stanica, Vojenská poliklinika, WUSAM, Sekier,Tanečkovci, Sliač, zdrav. stredisko, Podborová,sídlisko, Sekier,Mojžišovci, Nákladná stanica, Sliač, zdrav. stredisko, Jesenského ulica, Cintoríny, Zvolenská Slatina, Šibenice

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 7 z 13

Západ,ul.Ľ.Štúra, Zlatý Potok,LIDL, Zvolenská Slatina, OcÚ, Zlatý Potok,LIDL, Ul.Kozáčeka-Centrum, Ul.Kozáčeka-Centrum, STRABAG, Margočinka, Zvolenská Slatina, OcÚ, STRABAG, Sliač, cintoríny, Vlkanová, Drevex, Sekier, rázcestie, SPP, Dukelské námestie, Námestie SNP, Horná, Prior, Západ, Tepličky, Štadlerovo nábrežie, Jesenského ulica, Štadlerovo nábrežie, Lipovec,Potraviny, Zvolenská Slatina, Očovská cesta, Gorkého č. 18, Sebedín-Bečov, OcÚ, Ulica Moyzesova, Bučina,rázc., Korytárky, Môťová, rázcestie, Môťová, rázcestie, Zlatý Potok,pod cintorínom, Železničná stanica, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Železničné priecestie, Základná umelecká škola, MDŽ č. 10, Korytárky, Š. Záhorského, Západ,Strážska cesta, Železničná stanica, Sebedín-Bečov, Bečov, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Lipovec, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Družstevná č. 18, Slovenská Ľupča, rázcestie, Zlatý Potok,konečná, Lučatín, mlynčok, Hriňová, ÚNZ, Cementárenská cesta, rázcestie, Slovenská Ľupča, Zlatý Potok, pod parkom, Zdravotné stredisko, Zdravotné stredisko, Zlatý Potok, Kalinka, Hriňová, ÚNZ, Cementárenská cesta, rázcestie, Slovenská Ľupča, Príboj, Poľana, Námestie SNP

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 8 z 13

Námestie SNP, Lukavica, obchod, Zlatý Potok, ul. A. Hlinku, Europa SC, Západ,ul.Ľ.Štúra, Poniky, Jednota, Slatinské Lazy, rázcestie, Slatinské Lazy, rázcestie, Kováčová, kúpele, Poliklinika, Zlatý Potok, Kalinka, Slatinské Lazy, ZŠ, Poľana, Kynceľová, rázcestie, Lukavica, majer, Zlatý Potok, VI.ZŠ, Bakova Jama, Dolná Mičiná, č. d. 77, Hypernova, Cintoríny, Sliačan, Dolná Mičiná, Horná Mičiná, Veľká, Lúka, zvonica, Tajovského, pod nemocnicou, Tajovského, pod nemocnicou, Gymnázium, Horná Mičiná, bytovky, Zvolen, Geis, RSC, Gymnázium, Iliaš, II., Západ, Tepličky, RSC, Iliaš, I., Iliaš, I., Podkriváň, žel. st., Majerská cesta, Majer, Hrad, Majerská cesta, Lieskovec, za mostom, Ľubietová, Zábava, Lieskovec, Jednota, Čerín, Čačín, rázc. Hrochoť, Lieskovec, panelák, Majer, Ľubietová, Podlipa rázc., SAD Bariny, Moštenica, Ľubietová, Huta, Dúbravica, Kmeť, Moštenica, vápenka, Podkriváň, nadjazd, SAD Bariny, Jarná č. 10, Kováčová, NRC, autobusová zastávka, Zvolenská hydina, Podkriváň, OcÚ

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 9 z 13

Hypernova, Detva, Budiná-Lazy, Agrozet, Podkonice, kaplnka, UNIOS, Kynceľová, II., Balkán, Agrozet, Podkriváň, kult. dom, Hriňová, stred, Medzibrod, žel. zast., Podkriváň, kopec, Kováčová, rázcestie, Západ, Tepličky, Kynceľová, I., Dúbravica, garáž, Čerín, Čačín, rázc. č. d. 31, Sliač, letisko, Kováčová, rázcestie, autobusová zastávka, Kynceľová, II., Polymat, Sliač, letisko, Povrazník, Ľubietová, dolný koniec, Slovenská Ľupča, rázcestie, Podkonice, Lučatín, žel. zast., Lučatín, horný koniec, Priechod, rázcestie, Lieskovec, RD, Moštenica, rázcestie, Štúrova č. 31, Západ,obchvat, Ľubietová, námestie, Lučatín, SSC, Zvolen, Stráž, Kováčová, OcÚ, Hrochoť, Obnova, Sielnica, Jednota, Vlkanová, otočka, Vlkanová, žel.st., Hrochoť, Jednota, Malachov, hostinec, Sliač, Sampor, Dúbravy, Kopanice, Medzibrod, OcÚ, Priechod, OcÚ, Vlkanová, Prefasol, Priemyselný park, most, Dúbravy, Iviny, kríž, Kováčová, OcÚ, Dúbravy, Úzke, Priemyselný park, most, Vlkanová, pri moste, Hrochoť, u Zátrocha, Hrochoť, Močiare, Hrochoť, Súdenica, Poniky, Ponická Huta, pri moste, Podkonice, dolná zastávka

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 10 z 13

Dúbravy, rázc. na Bujačie, autobusová zastávka, Dúbravy, OcÚ, Kriváň, pošta, autobusová zastávka, Kriváň,Svrčkovci, Kriváň, Svrčkovci, Kriváň, Nôtovci, Kriváň, pošta, Lučatín, Jednota, autobusová zastávka, Kriváň, pošta, autobusová zastávka, Malachov, Strelec, Malachov, Jednota, Priechod, pod Novou ulicou, Klokoč, Lauková, Dúbravy, Hradná, Dúbravy, Hradná, Klokoč, Miškovci, Dúbravy, Galiby, Hiadeľ, dolný koniec, Stožok, žel. prechod, Stožok, Benzinol, Malachov, Dzúrik, Sielnica, Jednota, Hronsek, žel.st., Klokoč, medokýš, Poniky, Pelc, Klokoč, Jašovci, Poniky, Hlinka, Stožok, rázc. k žel. st., Očová, pri ihrisku, Poniky, RD, Očová, píla, Klokoč, Virodovci, Hiadeľ, garáž, Poniky, Očová, vodáreň, Očová, Holcov Majer, Môlča, I., Poniky, škola, Malachov, pred Určinou, Železničná stanica, Sielnica, nadjazd, Hronsek, pohostinstvo, Železničná stanica, Sielnica, nadjazd, Železničná stanica, Očová, letisko, Železničná stanica, Očová, Pivoluska, Hronsek, bytovky, Stožok, OcÚ, Železničná stanica, Detva, nám., Čerín, OcÚ, Rakytovce, ČOV, Podkriváň, Dolná Bzová, Čerín, rázc. MŠ

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 11 z 13

Selce, ZŠ, Čerín, rázcestie, Badín, Dorotovič, Môlča, Môlča, bytovka, autobusová zastávka, Poniky, Ponická Lehôtka, Poniky, pri moste, Môlča, Dolná Môlča, Badín, Danko, Nemce, otočka, Poniky, Ponická Huta, Badín, vŕšok, Sliač-kúpele, Oravce, Selce, štadión, Cesta k Smrečine, Selce, OcÚ, Majer, otočka, Klokoč, OcÚ, Badín, Hliny, Vígľaš, Jednota, Cesta k Smrečine, Nemce, II., Nemce, PS, Badín, Kukučka, Vígľaš, garáž ŠL, Vígľaš, garáž ŠL, Detva, žel. zastávka, Selce, Jednota, Badín, ZŠ, Nemce, I., Nemce, OcÚ, Detva, Zelenina, Lieskovec, rázc. lesy, Badín, rázcestie, Zlatý Potok,rázcestie, Zlatý Potok,rázcestie, Vígľaš, Za trúbami, Vígľaš, RD, Hriňová, ZŤS, Hriňová, MÚ, Hriňová, MÚ, Hriňová, stred, Detva, ul. A. Hlinku, Detva, kúpalisko, Vígľaš, Jednota, Detva, ul. J. Kráľa, Detva, Zelenina, Detva, Nová Ves rázc., Očová, OcÚ, Očová, OcÚ, Detva, Horná ul., Očová, dolný koniec, Očová, OcÚ, Očová, Remeselný dvor, Očová, Holcov Majer rázc., Vígľaš, Pstruša, SOUP, Detva, SAD, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 12 z 13

Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Zvolenská Slatina, Nový dvor, Lukavica, konečná, Banská Bystrica, Šalková, hosp. RD, Sásová, ihrisko, Krematórium, Radvaň Park, Slatinské Lazy, MŠ, Sásová, ihrisko, Radvaň Park, Farma pod Pršanmi, Banská Bystrica, horáreň, Podkriváň, I. zast., Strelníky, OcÚ, Strelníky, Fibek, Hriňová, Krivec, Lučatín, Detva, PPS, Vígľaš, Pstruša, Lučatín, rázcestie, Hriňová, Jasenovo, Hriňová, Krivec, Hriňová, Murínka, Vígľaš, Malý Sliač, rázc., Detva, PPS, Hriňová, Raticov vrch, Hriňová, Bystré, Hriňová, Krížne cesty Zdurnovci, Slatinské Lazy, Kocaň, Hriňová, Jasenovo, Hriňová, Krížne cesty, Detva, PPS, Hriňová, Gelienovci, Hriňová, Zánemecká obchod, Hriňová, Murínka, Hriňová, sídl., Vígľaš, Malý Sliač, Stožok, Benzinol, Dúbravy, Želobudza, Hriňová, Zánemecká Huklovci, Zvol. Slatina, Slatinka, rázc., Vígľaš, Hájniková, Vígľaš, kameňolom Podrohy, Hriňová, sídl., Hriňová, Skalisko, Priechod, RD, Dúbravy, Iviny, Ostrolúcky, Hriňová, Skalisko, Vígľaš, ZŠ, Hriňová, nábytok, Hriňová, sídl., Strelníky, otočka, Priechod, hájenka, Hriňová, Zánemecká, Vígľaš, ZŠ, Stožok, Benzinol, Klokoč, Palčúrovci, Klokoč, nad Klokočom, Čerín, Čačín, sklady, Môlča, lom

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 13 z 13

Vígľaš, Šturec, Podkriváň, Dolná Bzová, rázc., Zvolen, Zolná, osada, Poniky, Ponická Huta, rázc., Sliač, Sampor, rázc., Zvolen, rázc. Lukové, Detva, Piešť II., ZŠ, Detva, Skliarovo, škola, autobusová zastávka, Sliač, tehelňa, Zvolen, Zolná, pod Trnovcom, Detva, Piešť I., Sekerešovci, Môťová, Pomiaslo, Detva, Piešť II., Dančovci, Detva, Skliarovo, Ostrihoň, Detva, Pod tureckým vŕškom, Sekier,dolina, Detva, Piešť II., Sekerešovci II., Detva, Skliarovo, Báťkovci, Detva, Skliarovo, Klátikovci, Detva, Piešť I., Lakotovci, Detva, Kostolná, Pod Kladou, Detva, Piešť I., most, Detva, Piešť I., rázc., Zvolen, Neresnica, Motorest, Detva, Piešť II., Koreňovci, Badín, VÚ, Zvolen, Neresnica, Detva, Kostolná, Jednota, Detva, Piešť II., Tkáčovci otoč., Detva, Skliarovo, Murínovci, Detva, Piešť II., Hroncovci, Detva, Kostolná, pri moste, Zvolen, Neresnica, Kohúťa, Detva, Piešť I., na Rovni, autobusová zastávka, Detva, Skliarovo, Matúškovci, Detva, Piešť II., Tkáčovci

Podobné, Zvolenská kotlina:

802x doprava, 758x autobusová zastávka, 25x železničná stanica, 5x predaj lístkov, 4x autobusová stanica, 4x letisko, 3x heliport, 2x taxi, 1x prístav
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://zvolenska-kotlina.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.