Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Zvolenská kotlina » turistika » miesto

Miesto, Zvolenská kotlina

Miesto v Zvolenská kotlina

V Zvolenská kotlina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Zvolenská kotlina:, 1 z 17

Pod Príbojom, Bariny, Do potočka, Záhumnie, Dolina, Z hora vyšného potoka, Záhumnie, Pred Mlynom, Dolné Tepličky, Pod Bukovinkou, Lukové, Motuzy, Záhumnia, Sekier, Pod slatinkou, Pri strmom chodníčku, Daňaca, Kratiny, Na Mlynček, Majer Ostrolúckych, Pod hájske lúky, Paľovo, Jombíkov bok, Pri cintoríne, Nad mlynom, Dolní Chovancovci, Uhliská, Dolevodie, Priepadliská, Jamy, Vlčie jamy, Horní Chovancovci, Pri kaplnke, Šutine jarok, Sarvaška, Dolne Lanice, Bosna, Trňanský chodník, Matejčina, Zverien, Na Močidle, Za vodou, Rybník, Rakatiny, Javorie, Huta, Pohorelcov laz, Pátočina, Bukovinka, Brajerka, Galočina, Krekáňov vrch, Holíkov majer, Mláky, Pod Veľkou Strážou, Nad Mitrovcom, Lavičky, Valachovo, Do lazov pod Mníchom, Zadná Hrabová

Miesto, Zvolenská kotlina:, 2 z 17

Záhronie, Pri Hrone, Močilný vrch, Kút, Kutina, Medzi Kalinovce, Laz, Géciovský majer, Stráňa, Potôčik, Ušiačka, Fekiačovci, Podlipa, Krenský jarok, Záhrady, Nad Hájikom, Nad mlynom, Mrvenicovci, Šlosiarovo, Bugárovo, Trpín, Vybochova Poľana, Hraškovci, Šakovci, Trckovská, Pastorkovci, Štefanov laz, Kŕmnik, Medzivodie, Kopanice, Polesie Badín, Mocidla, Do Kutov, Laz pri píle, Trávniky, Pod dielec, Chotár, Dlhe Zeme, Krnáč, Pod Zabrez, Krnáčovci, Úzke tále z konca záhumnia, Kopanička, Na Hriadky, Krnô, Kopanice, Senická hriadka, Do vlčieho, Pod Háj, Môťová, Za mostom, Brázdy, Vyše hrobov, Tajovského, Trstený vŕšok a Starý mlyn, Tepličky, Do Klinov, Pod Petrovou, Mlynska, Nová Ves

Miesto, Zvolenská kotlina:, 3 z 17

Záhumnie do Hliniska, Rákoš, Breziny, Dubina, Kameňová, Horepelie, Sitárka, Diel, Pohorelá, Za hôrkou, Jakovo, Za baštou, Ku skale, Bečovská Báň, Úhrabia, Šarina, Husárovo, ovč., Srvátka, Pajerova dolina, Bukovinka, Vyše Mojžiša, Žobrácke, Na jamu, Jablonka, Boroviny, Za Plesom, Nad medzou, Ľubica, Slatina, Pod Kriváňom, Zálužie, Poza háj, Akcie, Lopušiny, Obecná lúka, Vŕšky, Šafranica, Veľký Korčín, Bukovina, Valinga, Suchá Driekyňa, Hŕbky, Veličova, Strážnik, Domové ostredky, Nad záhradami, Široké, Kriváň, Na Driekyňu, Dômok, Nad Ľubicou, Jelšovo, Veľký Korčín, Piesky, Pôlč, Pod Dúbravou, Závozy, Chabovec, Horný Istebník

Miesto, Zvolenská kotlina:, 4 z 17

Lány, Kmeťová, Kajchová, Kuklová, Čierne zeme, Strieborník, Medzi cestami, Biely vŕšok, Pod vŕškami, Za Hŕbkami, Zadky, Dolinka, Jablonky, Na Kline, Švarca, Mokrá Driekyňa, Plesácko, Za mostom, Kopa, Stráňa, Hrmovo, Konopiská, Roštárka, Pálený grúň, Pod Sitárkou, Vtáčnik, Babia strana, Hore púťmi, Plešina, Za pôlčom, Kopanice, Zadky pri Lieskovskom chotári, Kalinovec, Vysoká-Chabovec, Lopatiny, Ulický kút, Za mostom, Lopatiny, Barištia, Na Vrchu, Osikovec, Dubový diel, Sihote, Dúbravka, Bučina, Čertov vŕšok, Arendy, Rybníky pri hradskej, Dúbrava, Hore Ľupčami, Breziny, Huliakova, Háj, Háj, Pod Barištim, Zagarovo, Na Dieli, Široká, Na hrbe, Peniažky

Miesto, Zvolenská kotlina:, 5 z 17

Na Krištofe, Za horou, Na Vecino, Pod Geberanicou, Na trúby, Stráň, Hore jamou, Ratajová, Sobovo, Tmárová, Mackov bok, Horné Pole, Marinová, Pred Plavnom, Kozička, Plavno, Kejda, Seče, Pod Baňou, Dolné Plavno, Nad Príbojom, Hiancovo, Lopatiny, Tri Kopce, Senické, Selá, Pod Kopou, Záhronie, Malé Plavno, Zábrež, Franková, Diel, Jelšovie, Bečov, Pod pieskami, Stráža, Lazy pod Bučinou, Z dola vyšného potoka, Tarova dolina, Tmavá bukovina, Martinkova, Na Prielohách, Hanuský háj, Vápenica, Chotačky, Pod Horou, Za Hájom, Drenčín, Adamová, Bučina, Dolinka, Vlčia diera, Kúty, Paštálová, Repkovská, Okrúhle, Jesenice, Na kline, Malá Hrochôtka, Chytrá dolina

Miesto, Zvolenská kotlina:, 6 z 17

Za Pastierňou, Brezové, Široké Prielohy, Holý hrb, Lovno, Vŕšky, Do Lovného, Hračky, Tŕnie, Dolinka, Piesky, Mladiny, Kukučky, Na vršky, Jambíkov laz, Bukovina, Chotárna dolina, Mičinské lúky, Pleso, Šimuničná, Potôčik, Solivajka, V bôčku, Chajmova dolina, Vápenica, Dedov, Háj, Skalica, Hlinisko, Čúdenica, Kniažok, Ondrášová, Ravenec, Osičiny, Hrochoťka, Ku krížu, Za horným dvorom, Zálohy, Studienec, Pod Skalice, Okrúhla niva, Za Brodom, Močiar, Súdenica, Pod poľom, Čertolia, Kozina, Lievajovo, Buľovec, Pri kríži, Kutále, Líšna skala, Kopanice, Jelšia, Jamnište, Na Kečke, Matejov bok, Pod Hájom, Na diele, Kopanice

Miesto, Zvolenská kotlina:, 7 z 17

Za Patrou, Vlčov, Hrb, Lazy, Za Roháčovcom, Hlinište, Lovno, Rúbane, Pri dube, Nad Stráňou, Dlhá, Výbochov laz, Brn cka, Horné lúky, Čudná stráňa, Brňačka, Dolina Močiar, Lehôtka, Jelšovec pri cintoríne, Seč, Hlboká, Stráž, Kocán, Priehrad, Nad Osičinami, Žiare, Kocan, Hrádok, Pod Ostricou, Hanusova, Nad Jasenicami, Za Strážou, Kopec, Tehelňa, Horn Dúbrava, Podžiarec, Nad Dúbravou, Dolný Havranec, Dúbrava, Chochuľa, Ťarbaška, Stráň, Zadok, Výboškovo, Hájny diel, Biatkovo, Krokošovo, Javorisko, Cudenica, Hnilisko, Úhrabie, Nad Stráňou, Klzký diel, Záhumnia, Buzina, Za cintorínom, Podľa brezín, Uhlište, Potôčik, Benov bok

Miesto, Zvolenská kotlina:, 8 z 17

Černov a Hrb, Kasovo, Čiene blato, Žiarec, Predná Dúbrava, Dolný Rákoš, Pred Mariašovou, Čeliny, Nad mlynom, Tereňova dolina, Horné Jasenice, Vápenica, Mesarčovo, Rakytiny, Roháčovec, Lazy, Korytie vrchy, Dolinka, Dolné Jasenice, Tvarožnô, Hosťová, Šutňova, Horný hájik, Baba, Stráňa, Pred Závozom, Malý Brod, Malá okrúhla, Horný Rákoš, Nad kútmi, Stráň, Zadná Dúbrava, Lopatina, Do boka, Mariašová, Zvarova dolina, Páterka, Rigeľ, Diel, Zvarník, Brlany, Hájik, Bakovo, Markov, Dolné lúky, Hubník, Bočiny, Zolná, Lieštiny, Záhumnie, Húština, Dúbrava, Za Kostolcom, Jazovec, Jašov vrch, Dolná Dúbrava, Kamenné, Chrastička, Dolný hájik, Riadok

Miesto, Zvolenská kotlina:, 9 z 17

Vlčia jama, Priedolie, Nad Hájom, ĺabica, Kalmanová, Michalova, Lavička, Ku Hronu, Bodovo, Laskomer pod Ostrým vrchom, Dolinka, Halačov vrštek, Pod Biatkovom, Pod Urpínom, Lipina, Dolinka, Vŕšky, Lúčky, Podháj, Závadka, Vysoký vrch, Vápenica, Prajsovo, Dolina, Šušnákovo, Klin, Pred Čížinou, Kúty, Ženská dolina, Hámorné, Posádka, Priehoniská, Železné, Slobodno, Martinkovská, Čučoriedkový kopec, Pod Šajbicou, Katrenová dolina, Dolné pole, Pálenica, Peklo, Lackovské, Kostolnica, Hutná, Pod smrčinou, Pod závozom, Pod Okrúhlou, Čelienec, Skalnačka, Havrania, Majerovská, Farské, Bahletka, Dolinka, Nad Lackovské, Lvózy, Palková dolina, Korytárov kopec, Majer, Sýkorov hrb

Miesto, Zvolenská kotlina:, 10 z 17

Jamešná, Kalište, Čierťaž, Hutná dolina, Chotárna, Mackovská, Kováčov majer, Hlboká, Malé Maselné, Pred Vôdkou, Košariská, Skalka, Vtáčnik, Zadné hony, Kopec, Pod Lúčkou, Vyše dediny, Jelenčiná, Tŕničky, Genzlová, Háj, Pavlová dolina, Žiare, Chotáre, Pod Jaseňovým vrchom, Nad Driekyňou, Koryto, Dlhá úboč, Hankuš, Závoz, Široké, Zlatno, Pod chrastím, Mláky, Cankrovské, Dlhé, Ľubietovský vepor, Pod Blažovcom, Za Majorovský vrch, Hladká, Zdola dediny, Za Vŕšky, Okrúhle, Stehlík, Žľaby, Za Kavilom, Uhlištia, Zelená dolina, Viecha a Žiarec, Za Skalicou, Hore jamou k Očovanovi, Biely Kameň, Vtáčnik, Pod Kolibami, Zahodrušov, Krátke, Šoprovo, Polianka, Blažovec, Sádok

Miesto, Zvolenská kotlina:, 11 z 17

Horné tále, Ľubietová, Válovy, Do Koryta, Do Lešti, Veľká Zolná, Cúdenica, Krásna roveň, Zolnica, U Menúšov, Martinkov hrb, Nad Horným mlynom, Človečia hlava, Dubina, Čižiná dolina, Dymušovo, Lvóze, Buňovo, Podjasenovo pri Paučovi, Hájik, Pod Očovské a Bukovec, Breziny, Nad Stehlíkom, Nad Mincami, Pod Žiarcom, Chudý majer, Pod Rakytím, Skalka, Veľké Maselné, Na Jamu, Široké, Fajferova skala, Šibenica, Štajovo, Kostolná dolina, Na Mlákach, Šteflovie jama, Vôdka, Za výselník, Na jamách, Štiglica, Baranová, Pred lôze, Do Breziny, Moštenická dolina, Skalolom, Za Okrúhlicami, Dúbrava, Na skovanú, Janošovo, Rybník, Pastvy, Nad Bachtárom, Horná dolina, Stare Lazy, Brzulov majer, Na pastiersku, Za Medokýšnom, Pod Kaplnou, Tri duby

Miesto, Zvolenská kotlina:, 12 z 17

Slatina, Jaseňový vrch, Dolné Okrúhlice, Košiare, Nad jarkom, Medzichvojno, Do Kurienca, Za Hajdúchom, Za Kušnierikom, Breziny, Očovka, Matrtajky, Pred Lazmi, Pod Holičkou, Hrb, Palakov, Brdo, Horné Okrúhlice, Na Hline, Jelšovce, Slatinky, Obraz, Hutná, Barania, Chmelien, Za Žiarom, Rakytie, Lepieška, Roveň, Šiare, Nad Genzlovou, Dolná dolina, Černochovo, Malulovie jama, Platyho jama, Blatá, Široká, Žabiareň Kocaň, Za Hrádok, Kováčovie uhlisko, Hájik, Horné lúky, Na brezinách, Vieska, Rákoš, Zhorený báň, Šamilovec, Za Kaplnou, Nad Priehrady, Vyše dediny, Zdoladediny, Brezina, Za Rákošom, Pod Zábavou, Veľké Chvojno, Pod pivničkami, Kostolicko, Na Glhie, Za mlynom, Nad Kostolnicou

Miesto, Zvolenská kotlina:, 13 z 17

Veľká Hájniková, Chvojná, Kaplna, Záhumnia, Malý Korčín, Kotáčová, Do Úhradu, Kubiška, Za školou, Kompanisté, Dlhé, Pred Kosiarmi, Pod Lepieškou, Marašovo, Lipovec, Do Zolnej, Árendy, Hrádok, Kamenné, Dvorce, Na Rutištia, Javorčina, K Ulickým, Háj, Strelnica, Dúbravy, Bašta, Rechtorky, Dubiny, Kratiny, Holience, Na Igove, Rybníky, Hájište, Doliny, Grajciarové Trnavy, Boky, Dvorce, Pod zadným, Stoskova, Pod mlynom, Plesnice, Za Stožkom, Suché Iviny, Tomino, Sihoť, ŠM Kocaň, Hornie lazy, Hradné, Heberec, Železné vráta, Korčín, Hradné, Nad Pajtou, Háj, Búčie, Dolinky, Drienka, Baraní dub, Dielnice

Miesto, Zvolenská kotlina:, 14 z 17

Trhovisko, Nad Želobudzou, Rajčula, Hajný diel, Kocaň, Klince, Malé Chvojno, Medokýšne, Roveň, Kotacova, Šíročina, Dlhá, Pod Hrádkom, Obraz, Horné záhumnie, Kopec, VLKANOVA, Horáreň, Hradiste, Kozie hrbky, Pod Skalkou, Dolina, Kulhavá, Pod Brezinkou, Osičie, Laz, Koncom pod Dúbravné, Pod Hájik, Lovisko, Hučava, Nad Jarkami, Do potôčkov, Dlhé Kopanice, Zdola dediny, Seč, Malý dielec, Chmelisko, Veľké pole, Kamenná, Polom, Breziny, Pochabý Laz, Za močidlami, Telekiovský majer, Za osikou, Pod Žiar, Dielnice, Dolinka, Bar, Do Paseky, Háj, Skalice, Barisko, Stráň, Malá Hôrka, Do Krnovho, Na Árendy, Stará voda, Hliník, Šúchačky

Miesto, Zvolenská kotlina:, 15 z 17

Kapustnice, Líščia diera, Kamenná stráň, Čačín, Šusty, Kopanice, Za Ravence, Patro, Pod Polomom, Malé Slatinské, Kolovraty, Na lúčky, Polom, Malý Kalinovec, Jánošovie vrch, Káčerove lazy, Prosné a na Stupy, Platina, Hŕbok a Oprečina, Farská, Vtáčí vŕšok, Bok, Nad hájom, Dolné Sely, Pri Močidlách, Hnilište, Pod hájom, Oprečina, Lány, Breziny, Pod Stráňou, Malé Hrby, Chochlačka, Jelšinky, Hájik, Nad zvonicou, Na dráhu, Nadrakytia, Jazeriská, Slavcová, Veľké hore vodou, Pod Chvojnom, Kapcátka, Úbočia, Z konca záhumnia, Vrch Stožok, Nad včelínom, Nad Platinou, Kopanice, Dolné hrby, Za Dubinami, Brezinky, Malý Krnov, Seč, Bujačia, Čučoredno, Predná Hrabová, Dlhé pri Cirkevných, Pod Hrádkom, Žiare

Miesto, Zvolenská kotlina:, 16 z 17

Ravenské, Nad Hraničku, Breziny, Kaplnie do jarku, Háj, Hŕbok, Lupčica, Lopatiny, Nad majerom, Horný kút, Závada, Nad Oravcami, Pod osikou, Pod majerom, Široká medza, Paseka, Svibina, Rajčeková, Bok, Bugárová, Baniská, Dolná Bujačia, Klobušického vrch, Žiar, Suché hore vodou, Bradáčovo, Lužno, Zábrež, Pod dúbravy, Rybníky, Gejdošová, Očová, Medzi jarkami, Čierny vrch, Táliky, Dúbrava, Suché vranisko, Pod Chvojnom, Majer, Nad Medokyšom, Skala, Jabloňová, Dlhé, Pálenica, Bušová, Nad chrastia, Cigán, Lúčky, Grošový háj, Dubník, Dielec, Nad Hrabím, Dolné Dlhé, Repisko, Záhumnia, Dlhé, Jašov vrch, Ďuričkovie lazy, Dielec, Nad Závozom

Miesto, Zvolenská kotlina:, 17 z 17

Pod priekopou, Suchý vrch, Opálená, Bujačia, Lúčky, Za jarkom, štátna cesta Zolná-Lukové, Bukovinka, Dúbravka, Lachov laz, Zadok, Poza Hájnikovú, Horná hôrka, Pri brezinke, Lipová, Dielnice, Bane, Piačkovo, U Kákov, Pod skalicou, Diel, Kosmín, Obecná hora, Krajná, Chotár, Kalinovec horný, Janková, Homove boky, Brezinka, Krpele, Trstie, Veľká, Za sad, Nad Hráškami, Farbiakova paseka, U drieňa, Slatinské malé, Bukovec, Na malú, Vinkliarka

Podobné, Zvolenská kotlina:

2465x turistika, 1393x miesto, 554x strom, 179x orientačný bod, 97x chranený strom, 77x turistické informácie, 32x poľovnícky posed, 30x orientačná mapa, 28x prístrešok, altánok, 25x studňa, 17x atrakcia, 16x štôlňa, 6x komín, 5x ohnisko, 4x miesto na piknik, 2x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Zvolenská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://zvolenska-kotlina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.