Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Zvolenská kotlina » turistika » miesto

Miesto, Zvolenská kotlina

Miesto v Zvolenská kotlina

V Zvolenská kotlina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Zvolenská kotlina:, 1 z 17

Pod Príbojom, Do potočka, Bariny, Záhumnie, Z hora vyšného potoka, Dolina, Záhumnie, Pred Mlynom, Lukové, Dolné Tepličky, Pod Bukovinkou, Motuzy, Sekier, Pod slatinkou, Pri strmom chodníčku, Daňaca, Záhumnia, Na Mlynček, Kratiny, Majer Ostrolúckych, Pod hájske lúky, Dolní Chovancovci, Pri cintoríne, Jombíkov bok, Nad mlynom, Paľovo, Dolevodie, Priepadliská, Uhliská, Jamy, Vlčie jamy, Horní Chovancovci, Pri kaplnke, Sarvaška, Šutine jarok, Dolne Lanice, Zverien, Matejčina, Trňanský chodník, Bosna, Na Močidle, Rybník, Rakatiny, Pohorelcov laz, Javorie, Huta, Za vodou, Brajerka, Pod Veľkou Strážou, Mláky, Krekáňov vrch, Galočina, Pátočina, Holíkov majer, Bukovinka, Lavičky, Do lazov pod Mníchom, Valachovo, Zadná Hrabová, Nad Mitrovcom

Miesto, Zvolenská kotlina:, 2 z 17

Záhronie, Kút, Močilný vrch, Pri Hrone, Laz, Stráňa, Kutina, Géciovský majer, Fekiačovci, Krenský jarok, Podlipa, Potôčik, Záhrady, Ušiačka, Šakovci, Mrvenicovci, Nad Hájikom, Šlosiarovo, Vybochova Poľana, Nad mlynom, Hraškovci, Pastorkovci, Trckovská, Štefanov laz, Kŕmnik, Chotár, Kopanice, Medzivodie, Laz pri píle, Mocidla, Do Kutov, Polesie Badín, Trávniky, Pod dielec, Dlhe Zeme, Pod Zabrez, Krnáč, Úzke tále z konca záhumnia, Kopanička, Krnáčovci, Na Hriadky, Kopanice, Krnô, Senická hriadka, Do vlčieho, Môťová, Pod Háj, Za mostom, Brázdy, Vyše hrobov, Tajovského, Trstený vŕšok a Starý mlyn, Tepličky, Do Klinov, Pod Petrovou, Mlynska, Nová Ves, Záhumnie do Hliniska, Rákoš, Bukovinka

Miesto, Zvolenská kotlina:, 3 z 17

Hŕbky, Šafranica, Čierne zeme, Veličova, Babia strana, Valinga, Závozy, Horný Istebník, Biely vŕšok, Na jamu, Zadky, Vysoká-Chabovec, Žobrácke, ovč., Kmeťová, Ku skale, Nad záhradami, Strieborník, Jablonka, Hore púťmi, Slatina, Pálený grúň, Lopušiny, Na Kline, Chabovec, Zálužie, Dolinka, Široké, Piesky, Jelšovo, Srvátka, Breziny, Poza háj, Plešina, Plesácko, Nad Ľubicou, Jakovo, Kriváň, Za Hŕbkami, Konopiská, Kameňová, Suchá Driekyňa, Za Plesom, Pohorelá, Kopa, Pajerova dolina, Pod Sitárkou, Pod Dúbravou, Jablonky, Veľký Korčín, Kopanice, Pôlč, Boroviny, Husárovo, Kalinovec, Kuklová, Za hôrkou, Vyše Mojžiša, Dubina, Švarca

Miesto, Zvolenská kotlina:, 4 z 17

Obecná lúka, Roštárka, Medzi cestami, Na Driekyňu, Pod Kriváňom, Za pôlčom, Mokrá Driekyňa, Akcie, Hrmovo, Ľubica, Domové ostredky, Sitárka, Dômok, Úhrabia, Vtáčnik, Stráňa, Bukovina, Veľký Korčín, Lány, Strážnik, Za baštou, Kajchová, Zadky pri Lieskovskom chotári, Pod vŕškami, Nad medzou, Za mostom, Diel, Vŕšky, Horepelie, Pod Barištim, Huliakova, Na trúby, Na Vecino, Dúbravka, Na Dieli, Na Krištofe, Rybníky pri hradskej, Bučina, Na Vrchu, Sihote, Háj, Za mostom, Háj, Na hrbe, Dúbrava, Zagarovo, Osikovec, Breziny, Lopatiny, Ulický kút, Barištia, Stráň, Pod Geberanicou, Tmárová, Široká, Lopatiny, Mackov bok, Hore jamou, Čertov vŕšok, Peniažky

Miesto, Zvolenská kotlina:, 5 z 17

Dubový diel, Arendy, Sobovo, Ratajová, Hore Ľupčami, Za horou, Malé Plavno, Franková, Pred Plavnom, Kejda, Záhronie, Zábrež, Jelšovie, Selá, Seče, Tri Kopce, Plavno, Lopatiny, Senické, Pod Kopou, Nad Príbojom, Hiancovo, Dolné Plavno, Marinová, Horné Pole, Diel, Kozička, Pod Baňou, Malá Hrochôtka, Lovno, Hrádok, Kutále, Kúty, Matejov bok, Z dola vyšného potoka, Nad Osičinami, Močiar, Vlčov, Dlhá, Čudná stráňa, Výbochov laz, Martinkova, Vápenica, Žiare, Čiene blato, Hrochoťka, Na kline, Na Kečke, Holý hrb, Háj, Úhrabie, Okrúhle, Za Patrou, Nad Jasenicami, Mladiny, Kukučky, Brňačka, Dúbrava, Tereňova dolina, Súdenica

Miesto, Zvolenská kotlina:, 6 z 17

Hanusova, Nad Dúbravou, Pod Horou, Dolný Rákoš, Záhumnia, Okrúhla niva, Drenčín, Javorisko, Horn Dúbrava, Solivajka, Ku krížu, Bučina, Pod Ostricou, Seč, Ondrášová, Široké Prielohy, Chytrá dolina, Hlboká, Tmavá bukovina, Pod Skalice, Klzký diel, Za Roháčovcom, Bukovina, Jelšovec pri cintoríne, Jambíkov laz, Tarova dolina, Repkovská, Cudenica, Za horným dvorom, Nad Stráňou, Mičinské lúky, Stráň, Vŕšky, Kopec, Chotačky, Hájny diel, Šimuničná, Kopanice, Čeliny, Na Prielohách, Na vršky, Stráža, Vápenica, Uhlište, Piesky, Hračky, Lazy, Bečov, Tŕnie, Dolina Močiar, Pri kríži, Pod Hájom, Za Brodom, Rúbane, Biatkovo, Hanuský háj, Pod poľom, Pred Mariašovou, Horné lúky, Dolný Havranec

Miesto, Zvolenská kotlina:, 7 z 17

Žiarec, Priehrad, Kozina, Kocan, V bôčku, Predná Dúbrava, Potôčik, Osičiny, Lovno, Kasovo, Pod pieskami, Chotárna dolina, Tehelňa, Černov a Hrb, Jesenice, Ťarbaška, Brezové, Brn cka, Pleso, Jelšia, Zadok, Buľovec, Za cintorínom, Buzina, Nad mlynom, Hlinište, Čertolia, Nad Stráňou, Kocán, Hnilisko, Dolinka, Vlčia diera, Dolinka, Za Strážou, Hrb, Benov bok, Skalica, Pri dube, Stráž, Dedov, Potôčik, Zálohy, Lazy pod Bučinou, Chochuľa, Lievajovo, Za Hájom, Chajmova dolina, Za Pastierňou, Studienec, Ravenec, Hlinisko, Jamnište, Lehôtka, Krokošovo, Na diele, Kniažok, Čúdenica, Adamová, Do Lovného, Výboškovo

Miesto, Zvolenská kotlina:, 8 z 17

Paštálová, Podľa brezín, Líšna skala, Podžiarec, Kopanice, Šutňova, Dolná Dúbrava, Korytie vrchy, Lieštiny, Tvarožnô, Markov, Zolná, Horný Rákoš, Zvarník, Podháj, Do boka, Vŕšky, Stráňa, Páterka, Jazovec, Pod Urpínom, Bočiny, Lipina, Dolné Jasenice, Nad Hájom, Stráň, Mesarčovo, Brlany, ĺabica, Hosťová, Húština, Vlčia jama, Pred Závozom, Horný hájik, Vápenica, Bakovo, Záhumnie, Bodovo, Dolinka, Za Kostolcom, Baba, Dúbrava, Horné Jasenice, Chrastička, Roháčovec, Priedolie, Rigeľ, Dolinka, Lopatina, Malá okrúhla, Lúčky, Jašov vrch, Kamenné, Lazy, Dolný hájik, Rakytiny, Kalmanová, Dolinka, Diel, Nad kútmi

Miesto, Zvolenská kotlina:, 9 z 17

Pod Biatkovom, Hájik, Hubník, Riadok, Ku Hronu, Lavička, Zadná Dúbrava, Michalova, Dolné lúky, Laskomer pod Ostrým vrchom, Malý Brod, Mariašová, Zvarova dolina, Halačov vrštek, Vysoký vrch, Závadka, Dolina, Korytárov kopec, Kováčov majer, Lackovské, Palková dolina, Skalnačka, Dolné pole, Priehoniská, Peklo, Skalka, Pod Šajbicou, Hutná dolina, Pod Okrúhlou, Ženská dolina, Pod smrčinou, Sýkorov hrb, Pod závozom, Železné, Hámorné, Čierťaž, Šušnákovo, Kalište, Hlboká, Pred Vôdkou, Dolinka, Lvózy, Posádka, Bahletka, Jamešná, Pred Čížinou, Hutná, Čučoriedkový kopec, Kostolnica, Klin, Nad Lackovské, Katrenová dolina, Farské, Vápenica, Košariská, Slobodno, Kúty, Malé Maselné, Majerovská, Havrania

Miesto, Zvolenská kotlina:, 10 z 17

Čelienec, Majer, Pálenica, Chotárna, Mackovská, Prajsovo, Martinkovská, Dymušovo, Tŕničky, Baranová, Do Lešti, Krásna roveň, Na Mlákach, Za Kavilom, Biely Kameň, Pod Žiarcom, Pod Očovské a Bukovec, Dubina, Vyše dediny, Za Vŕšky, Dlhá úboč, Hladká, Štajovo, Pod Blažovcom, Lvóze, Zlatno, Veľká Zolná, Cúdenica, Štiglica, Okrúhle, U Menúšov, Blažovec, Žiare, Pod chrastím, Zadné hony, Vôdka, Zdola dediny, Podjasenovo pri Paučovi, Za Majorovský vrch, Válovy, Pod Lúčkou, Hore jamou k Očovanovi, Veľké Maselné, Dlhé, Chudý majer, Viecha a Žiarec, Hankuš, Na jamách, Martinkov hrb, Jelenčiná, Genzlová, Kostolná dolina, Široké, Cankrovské, Zahodrušov, Do Koryta, Široké, Človečia hlava, Skalka, Nad Driekyňou

Miesto, Zvolenská kotlina:, 11 z 17

Šibenica, Na Jamu, Chotáre, Zelená dolina, Nad Stehlíkom, Stehlík, Pod Jaseňovým vrchom, Sádok, Fajferova skala, Háj, Závoz, Pod Rakytím, Vtáčnik, Zolnica, Uhlištia, Pod Kolibami, Polianka, Nad Horným mlynom, Ľubietovský vepor, Za Skalicou, Čižiná dolina, Šteflovie jama, Ľubietová, Horné tále, Vtáčnik, Koryto, Kopec, Krátke, Nad Mincami, Za výselník, Breziny, Hájik, Buňovo, Pavlová dolina, Žľaby, Šoprovo, Mláky, Záhumnia, Na Glhie, Šiare, Pod Lepieškou, Chmelien, Dlhé, Dolná dolina, Barania, Rakytie, Hájik, Jaseňový vrch, Stare Lazy, Kaplna, Hutná, Matrtajky, Blatá, Za Hrádok, Hrb, Tri duby, Žabiareň Kocaň, Brdo, Nad Genzlovou, Za Hajdúchom

Miesto, Zvolenská kotlina:, 12 z 17

Veľká Hájniková, Na brezinách, Široká, Veľké Chvojno, Lepieška, Brezina, Pastvy, Medzichvojno, Marašovo, Za Rákošom, Nad Bachtárom, Vyše dediny, Nad jarkom, Za Okrúhlicami, Árendy, Na skovanú, Roveň, Do Kurienca, Zdoladediny, Malulovie jama, Nad Kostolnicou, Vieska, Slatinky, Dúbrava, Na pastiersku, Pod Zábavou, Breziny, Očovka, Za Žiarom, Košiare, Brzulov majer, Rákoš, Horná dolina, Rybník, Horné lúky, Kotáčová, Pod pivničkami, Za Kaplnou, Kubiška, Pod Kaplnou, Moštenická dolina, Skalolom, Černochovo, Pred lôze, Zhorený báň, Lipovec, Kostolicko, Horné Okrúhlice, Slatina, Jelšovce, Za Kušnierikom, Chvojná, Kompanisté, Pred Kosiarmi, Na Hline, Za mlynom, Do Zolnej, Dolné Okrúhlice, Janošovo, Do Breziny

Miesto, Zvolenská kotlina:, 13 z 17

Pred Lazmi, Za Medokýšnom, Do Úhradu, Malý Korčín, Šamilovec, Pod Holičkou, Nad Priehrady, Platyho jama, Kováčovie uhlisko, Za školou, Palakov, Obraz, Javorčina, Kopec, Trhovisko, Hornie lazy, VLKANOVA, Hrádok, Holience, Dvorce, Grajciarové Trnavy, Pod mlynom, ŠM Kocaň, Nad Pajtou, Dubiny, Tomino, Hradné, Háj, Šíročina, Horáreň, Drienka, Horné záhumnie, Na Rutištia, Železné vráta, Boky, Pod Hrádkom, Háj, Bašta, Za Stožkom, Plesnice, Strelnica, Doliny, Hajný diel, Malé Chvojno, Kocaň, Kozie hrbky, Sihoť, Hájište, Na Igove, Suché Iviny, Hradné, Heberec, K Ulickým, Roveň, Pod Skalkou, Kotacova, Pod zadným, Baraní dub, Obraz, Dolinky

Miesto, Zvolenská kotlina:, 14 z 17

Búčie, Kamenné, Dielnice, Medokýšne, Stoskova, Rechtorky, Dlhá, Dúbravy, Nad Želobudzou, Klince, Rajčula, Rybníky, Korčín, Dvorce, Kratiny, Hradiste, Jabloňová, Malý Kalinovec, Hájik, Na dráhu, Do Krnovho, Oprečina, Nad Medokyšom, Chochlačka, Jelšinky, Lúčky, Seč, Veľké hore vodou, Za Dubinami, Predná Hrabová, Hučava, Nad Jarkami, Malé Slatinské, Dlhé, Ravenské, Bok, Dolná Bujačia, Horný kút, Pod Hrádkom, Dúbrava, Dolné hrby, Lúčky, Hŕbok, Dlhé pri Cirkevných, Skala, Čučoredno, Pod osikou, Lovisko, Jánošovie vrch, Patro, Telekiovský majer, Suché hore vodou, Polom, Rybníky, Háj, Kaplnie do jarku, Za jarkom, Vtáčí vŕšok, Dolinka, Trpín

Miesto, Zvolenská kotlina:, 15 z 17

Pod Polomom, Nad chrastia, Skalice, Breziny, Šúchačky, Čačín, Do Paseky, Šusty, Bujačia, Hnilište, Malý dielec, Táliky, Farská, Kapcátka, Paseka, Kolovraty, Breziny, Úbočia, Hŕbok a Oprečina, Repisko, Jašov vrch, Bugárová, Z konca záhumnia, Čierny vrch, Bugárovo, Stará voda, Pod Chvojnom, Chmelisko, Barisko, Nad Platinou, Suché vranisko, Dlhé Kopanice, Dolina, Nadrakytia, Kamenná stráň, Nad zvonicou, Polom, Bar, Ďuričkovie lazy, Dielnice, Lupčica, Lány, Nad včelínom, Zábrež, Cigán, Gejdošová, Pri Močidlách, Klobušického vrch, Široká medza, Závada, Dlhé, Pod Chvojnom, Pod majerom, Pálenica, Dubník, Pod Žiar, Líščia diera, Do potôčkov, Nad majerom, Káčerove lazy

Miesto, Zvolenská kotlina:, 16 z 17

Malé Hrby, Za močidlami, Kapustnice, Dolné Dlhé, Opálená, Žiar, Suchý vrch, Slavcová, Zdola dediny, Koncom pod Dúbravné, Žiare, Svibina, Malá Hôrka, Grošový háj, Medzi Kalinovce, Osičie, Laz, Bradáčovo, Lužno, Nad hájom, Háj, Veľké pole, Kopanice, Pod dúbravy, Majer, Nad Hrabím, Stráň, Baniská, Na lúčky, Platina, Rajčeková, Dolné Sely, Breziny, Kulhavá, Kamenná, Lopatiny, Bujačia, Dielec, Bušová, Pod priekopou, Hliník, Pod Brezinkou, Nad Závozom, Brezinky, Bok, Medzi jarkami, Na Árendy, Záhumnia, Jazeriská, Pod Stráňou, Pod Hájik, Dielec, Očová, Nad Oravcami, Nad Hraničku, Za Ravence, Pod hájom, Vrch Stožok, Kopanice, Seč

Miesto, Zvolenská kotlina:, 17 z 17

Pochabý Laz, Prosné a na Stupy, Za osikou, Malý Krnov, Dúšok, Parov vrch, Zdola mostu, Brezia, Za hájom, Hradská, Stupky, Dolinka, Ihlištia, Psice, Zohrabce, Viechy, Hučava, Nad Hráškami, Krtiny, Žiarec, Krátky vŕšok, Delakšová, Suché lazy, Za Bugárovou, Do zadu pri majeri, Dlhá, Somárno, Suchavica, Rakytina, Ľahký diel, štátna cesta Zolná-Lukové, Bukovinka, Proti Osičinám, Sihoť, Jelšina, Lubovnice, Kopanice, Na jamke, Dielnice, Pod Ostrôžkami

Podobné, Zvolenská kotlina:

2451x turistika, 1388x miesto, 551x strom, 177x orientačný bod, 97x chranený strom, 76x turistické informácie, 32x poľovnícky posed, 29x orientačná mapa, 27x prístrešok, altánok, 25x studňa, 16x atrakcia, 16x štôlňa, 6x komín, 5x ohnisko, 4x miesto na piknik, 2x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Zvolenská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://zvolenska-kotlina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.