Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Zvolenská kotlina » turistika » miesto

Miesto, Zvolenská kotlina

Miesto v Zvolenská kotlina

V Zvolenská kotlina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Zvolenská kotlina:, 1 z 17

Pod Príbojom, Do potočka, Bariny, Záhumnie, Z hora vyšného potoka, Dolina, Záhumnie, Pred Mlynom, Dolné Tepličky, Pod Bukovinkou, Lukové, Motuzy, Záhumnia, Sekier, Pod slatinkou, Boroviny, Pri strmom chodníčku, Za mostom, Daňaca, Kratiny, Na Mlynček, Majer Ostrolúckych, Pod hájske lúky, Jombíkov bok, Dolní Chovancovci, Nad mlynom, Pri cintoríne, Paľovo, Priepadliská, Uhliská, Dolevodie, Horní Chovancovci, Jamy, Vlčie jamy, Pri kaplnke, Sarvaška, Šutine jarok, Dolne Lanice, Bosna, Jama, Trňanský chodník, Zverien, Matejčina, Na Močidle, Rakatiny, Pohorelcov laz, Rybník, Mlynska, Javorie, Huta, Za vodou, Brázdy, Tajovského, Pod Veľkou Strážou, Brajerka, Holíkov majer, Mláky, Galočina, Pátočina, Krekáňov vrch

Miesto, Zvolenská kotlina:, 2 z 17

Bukovinka, Do lazov pod Mníchom, Nad Mitrovcom, Lavičky, Zadná Hrabová, Valachovo, Pri Hrone, Močilný vrch, Kút, Záhronie, Kutina, Laz, Géciovský majer, Medzi Kalinovce, Stráňa, Podlipa, Ušiačka, Krenský jarok, Fekiačovci, Potôčik, Záhrady, Vybochova Poľana, Hraškovci, Nad mlynom, Trpín, Mrvenicovci, Šlosiarovo, Šakovci, Bugárovo, Nad Hájikom, Pastorkovci, Štefanov laz, Trckovská, Medzivodie, Chotár, Do Kutov, Laz pri píle, Pod dielec, Polesie Badín, Mocidla, Kŕmnik, Kopanice, Trávniky, Pod Zabrez, Dlhe Zeme, Krnáč, Krnáčovci, Kopanička, Úzke tále z konca záhumnia, Na Hriadky, Kopanice, Krné, Senická hriadka, Do vlčieho, Pod Háj, Môťová, Za mostom, Vyše hrobov, Trstený vŕšok a Starý mlyn, Tepličky

Miesto, Zvolenská kotlina:, 3 z 17

Pod Petrovou, Do Klinov, Nová Ves, Záhumnie do Hliniska, Rákoš, Bečovská Báň, Za Plesom, Kuklová, Jakovo, Plešina, Strážnik, Zadky pri Lieskovskom chotári, Slatina, Valinga, Za baštou, Nad medzou, Za Hŕbkami, Závozy, Zadky, Široké, Ľubica, Nad záhradami, Jablonky, Za hôrkou, Lány, Kriváň, Kajchová, Pajerova dolina, Pod vŕškami, Pôlč, Akcie, Veličova, Kalinovec, Strieborník, Jelšovo, Dolinka, Ku skale, Diel, Hore púťmi, Vysoká-Chabovec, Kmeťová, Pod Sitárkou, Úhrabia, Dubina, Srvátka, Horný Istebník, Šafranica, Švarca, Pohorelá, Na jamu, Kopa, Hrmovo, Babia strana, Kameňová, Lopušiny, Vŕšky, Pálený grúň, Husárovo, Suchá Driekyňa, Jablonka

Miesto, Zvolenská kotlina:, 4 z 17

Kopanice, Pod Kriváňom, Žobrácke, Veľký Korčín, Čierne zeme, Biely vŕšok, Roštárka, Breziny, Vtáčnik, Veľký Korčín, Zálužie, Mokrá Driekyňa, Dômok, Piesky, Nad Ľubicou, Horepelie, Bukovina, Poza háj, Na Kline, Domové ostredky, Na Driekyňu, Medzi cestami, Sitárka, Obecná lúka, Konopiská, Plesácko, Hŕbky, Stráňa, Za pôlčom, Chabovec, ovč., Vyše Mojžiša, Pod Dúbravou, Bukovinka, Šarina, Na hrbe, Barištia, Huliakova, Čertov vŕšok, Za horou, Hore Ľupčami, Dúbravka, Arendy, Na Dieli, Breziny, Pod Barištim, Hore jamou, Zagarovo, Mackov bok, Za mostom, Peniažky, Ulický kút, Lopatiny, Široká, Dúbrava, Dubový diel, Na Vrchu, Na Vecino, Háj, Osikovec

Miesto, Zvolenská kotlina:, 5 z 17

Sihote, Rybníky pri hradskej, Pod Geberanicou, Lopatiny, Sobovo, Na trúby, Na Krištofe, Háj, Stráň, Ratajová, Tmárová, Bučina, Selá, Hiancovo, Malé Plavno, Kozička, Seče, Kejda, Pod Kopou, Horné Pole, Franková, Záhronie, Dolné Plavno, Plavno, Marinová, Jelšovie, Senické, Pred Plavnom, Diel, Zábrež, Nad Príbojom, Tri Kopce, Lopatiny, Pod Baňou, Na Kečke, Pod Hájom, Pod Horou, Tmavá bukovina, Brn cka, Horn Dúbrava, Buzina, Lazy, Pod poľom, Za Roháčovcom, Nad Stráňou, Hlinište, Rúbane, Dolný Havranec, Skalica, Klzký diel, Ku krížu, Podľa brezín, Čiene blato, Pred Mariašovou, Hlboká, Z dola vyšného potoka, Holý hrb, Horné lúky, Chotačky, Drenčín

Miesto, Zvolenská kotlina:, 6 z 17

Dolina Močiar, Bučina, Bukovina, Pod Ostricou, Chotárna dolina, Kukučky, Seč, Líšna skala, Nad mlynom, Tarova dolina, Mladiny, Piesky, Potôčik, Paštálová, Krokošovo, Kasovo, Stráža, Výboškovo, Tehelňa, Jelšovec pri cintoríne, Za horným dvorom, Tŕnie, Predná Dúbrava, Hračky, Lovno, Široké Prielohy, Nad Osičinami, Okrúhla niva, Repkovská, Chytrá dolina, Dolinka, Solivajka, Úhrabie, Na diele, Čudná stráňa, Vlčia diera, Jelšia, Za Hájom, Kniažok, Dúbrava, Kúty, Pleso, Šimuničná, Dedov, Žiarec, Čúdenica, Za Pastierňou, Zálohy, Malá Hrochôtka, Javorisko, Hanusova, Uhlište, Jesenice, Vlčov, Na kline, Cudenica, Dlhá, Kopanice, Hlinisko, Hájny diel

Miesto, Zvolenská kotlina:, 7 z 17

Stráž, Do Lovného, Nad Stráňou, Adamová, Záhumnia, Osičiny, Močiar, Studienec, Žiare, Nad Dúbravou, Výbochov laz, Za Brodom, Jamnište, Zadok, Kocán, Pri dube, Dolný Rákoš, Černov a Hrb, Pod pieskami, Kozina, Podžiarec, Hanuský háj, Chochuľa, Za cintorínom, Za Strážou, Chajmova dolina, Vŕšky, Lehôtka, Ondrášová, Lazy pod Bučinou, Dolinka, Lovno, Na Prielohách, Jambíkov laz, Biatkovo, Bečov, Tereňova dolina, Za Patrou, Kopanice, Stráň, V bôčku, Hrochoťka, Hrb, Vápenica, Potôčik, Mičinské lúky, Benov bok, Brezové, Háj, Čertolia, Hnilisko, Vápenica, Matejov bok, Ťarbaška, Na vršky, Priehrad, Hrádok, Buľovec, Súdenica, Kopec

Miesto, Zvolenská kotlina:, 8 z 17

Brňačka, Nad Jasenicami, Martinkova, Kocan, Lievajovo, Čeliny, Pod Skalice, Pri kríži, Ravenec, Kutále, Okrúhle, Riadok, Kalmanová, Lipina, Brlany, Dolinka, Priedolie, Dolné lúky, Zvarova dolina, Dúbrava, Lúčky, Pod Biatkovom, Lavička, Roháčovec, Dolná Dúbrava, Lazy, Do boka, Pod Urpínom, Lieštiny, Tvarožnô, Bakovo, Vápenica, Páterka, ĺabica, Hosťová, Michalova, Malá okrúhla, Bodovo, Hájik, Šutňova, Jašov vrch, Hubník, Stráň, Zolná, Markov, Halačov vrštek, Vlčia jama, Húština, Mesarčovo, Bočiny, Záhumnie, Nad Hájom, Dolinka, Horné Jasenice, Nad kútmi, Dolné Jasenice, Dolinka, Zvarník, Stráňa, Rakytiny

Miesto, Zvolenská kotlina:, 9 z 17

Za Kostolcom, Malý Brod, Chrastička, Diel, Vŕšky, Korytie vrchy, Jazovec, Lopatina, Podháj, Pred Závozom, Mariašová, Kamenné, Horný hájik, Horný Rákoš, Zadná Dúbrava, Rigeľ, Dolný hájik, Laskomer pod Ostrým vrchom, Baba, Ku Hronu, Závadka, Vysoký vrch, Majer, Košariská, Jamešná, Chotárna, Dolné pole, Pod Šajbicou, Kováčov majer, Mackovská, Hutná, Martinkovská, Vápenica, Hámorné, Farské, Pod Okrúhlou, Pod smrčinou, Pálenica, Pod závozom, Skalka, Peklo, Čučoriedkový kopec, Čierťaž, Sýkorov hrb, Čelienec, Hutná dolina, Majerovská, Priehoniská, Klin, Posádka, Kostolnica, Havrania, Šušnákovo, Malé Maselné, Slobodno, Dolina, Katrenová dolina, Bahletka, Hlboká, Nad Lackovské

Miesto, Zvolenská kotlina:, 10 z 17

Ženská dolina, Pred Vôdkou, Korytárov kopec, Lvózy, Kalište, Prajsovo, Pred Čížinou, Lackovské, Skalnačka, Palková dolina, Železné, Kúty, Dolinka, Na jamách, Čižiná dolina, Pod Očovské a Bukovec, Za Majorovský vrch, Nad Driekyňou, Veľké Maselné, Za Skalicou, Zahodrušov, Viecha a Žiarec, Breziny, Na Mlákach, Štiglica, Ľubietovský vepor, Dlhá úboč, Kostolná dolina, Jelenčiná, Hankuš, Martinkov hrb, Cankrovské, Pod Žiarcom, Dlhé, Zolnica, Nad Horným mlynom, Široké, Závoz, Široké, Štajovo, Zlatno, Buňovo, Nad Stehlíkom, Cúdenica, Vyše dediny, Horné tále, Válovy, Človečia hlava, Chudý majer, Genzlová, Biely Kameň, Pod Blažovcom, Hore jamou k Očovanovi, Mláky, Za Kavilom, Okrúhle, Kopec, Šteflovie jama, Žiare, Šibenica

Miesto, Zvolenská kotlina:, 11 z 17

Stehlík, Koryto, Pavlová dolina, Krátke, Fajferova skala, Lvóze, Skalka, Dymušovo, Baranová, Do Koryta, Vtáčnik, Háj, Žľaby, Krásna roveň, Pod chrastím, Blažovec, Na Jamu, Pod Jaseňovým vrchom, Vôdka, Uhlištia, Zadné hony, Za výselník, Chotáre, Sádok, Zdola dediny, Hájik, Šoprovo, Tŕničky, Pod Kolibami, Veľká Zolná, Pod Rakytím, U Menúšov, Zelená dolina, Ľubietová, Podjasenovo pri Paučovi, Pod Lúčkou, Do Lešti, Polianka, Hladká, Za Vŕšky, Dubina, Nad Mincami, Vtáčnik, Veľká Hájniková, Do Zolnej, Pod Kaplnou, Vieska, Dolná dolina, Hájik, Očovka, Pod Zábavou, Brdo, Obraz, Lepieška, Malulovie jama, Za Kaplnou, Roveň, Za Kušnierikom, Na pastiersku, Za mlynom

Miesto, Zvolenská kotlina:, 12 z 17

Rybník, Marašovo, Hutná, Pod pivničkami, Brezina, Tri duby, Šamilovec, Kováčovie uhlisko, Kotáčová, Horné Okrúhlice, Na brezinách, Kompanisté, Nad Genzlovou, Za Rákošom, Dúbrava, Moštenická dolina, Široká, Nad Kostolnicou, Záhumnia, Malý Korčín, Hrb, Kostolicko, Pred lôze, Rákoš, Dolné Okrúhlice, Zhorený báň, Platyho jama, Do Breziny, Palakov, Šiare, Stare Lazy, Vyše dediny, Žabiareň Kocaň, Za Žiarom, Árendy, Veľké Chvojno, Zdoladediny, Skalolom, Barania, Kubiška, Na Glhie, Na skovanú, Jaseňový vrch, Horná dolina, Za školou, Nad jarkom, Nad Bachtárom, Slatina, Košiare, Lipovec, Za Hajdúchom, Za Medokýšnom, Matrtajky, Pred Lazmi, Pod Lepieškou, Jelšovce, Chmelien, Chvojná, Breziny, Pod Holičkou

Miesto, Zvolenská kotlina:, 13 z 17

Brzulov majer, Na Hline, Pred Kosiarmi, Janošovo, Za Hrádok, Černochovo, Medzichvojno, Horné lúky, Za Okrúhlicami, Do Úhradu, Rakytie, Nad Priehrady, Pastvy, Slatinky, Blatá, Dlhé, Do Kurienca, Kaplna, Nad Želobudzou, Heberec, ŠM Kocaň, Háj, Trhovisko, Búčie, Šíročina, Hradné, Pod Hrádkom, Kamenné, Medokýšne, Dvorce, Strelnica, Za Stožkom, Bašta, Plesnice, Tomino, Hrádok, Roveň, Pod Skalkou, Rybníky, Hradiste, Malé Chvojno, Korčín, Doliny, Obraz, Pod mlynom, Suché Iviny, Dubiny, Kocaň, Drienka, Holience, Hajný diel, Dolinky, Kratiny, Háj, Dlhá, Pod zadným, Javorčina, VLKANOVA, Hradné, Na Igove

Miesto, Zvolenská kotlina:, 14 z 17

Železné vráta, Klince, Kopec, Baraní dub, Grajciarové Trnavy, Stoskova, Rajčula, Horné záhumnie, Dvorce, Nad Pajtou, Rechtorky, Sihoť, Horáreň, Hájište, Hornie lazy, Kozie hrbky, K Ulickým, Dúbravy, Dielnice, Na Rutištia, Boky, Kotacova, Breziny, Prosné a na Stupy, Predná Hrabová, Žiare, Skalice, Seč, Dielec, Čučoredno, Nad majerom, Klobušického vrch, Pod priekopou, Na dráhu, Dubník, Jelšinky, Kamenná stráň, Hučava, Dolné Sely, Široká medza, Malý dielec, Bok, Stará voda, Seč, Pod Chvojnom, Pri Močidlách, Patro, Pod Polomom, Dlhé, Hnilište, Bugárová, Malý Kalinovec, Úbočia, Pod Žiar, Malé Hrby, Dielec, Dlhé Kopanice, Malé Slatinské, Dolinka, Polom

Miesto, Zvolenská kotlina:, 15 z 17

Nad Hraničku, Závada, Bar, Suchý vrch, Kapustnice, Stráň, Nad včelínom, Jazeriská, Nad hájom, Káčerove lazy, Malá Hôrka, Lovisko, Nad zvonicou, Za Dubinami, Gejdošová, Jánošovie vrch, Do Paseky, Slavcová, Brezinky, Háj, Ravenské, Chmelisko, Malý Krnov, Dielnice, Z konca záhumnia, Ďuričkovie lazy, Paseka, Jašov vrch, Za Ravence, Cigán, Dlhé, Polom, Kapcátka, Nad Jarkami, Záhumnia, Baniská, Repisko, Dolné Dlhé, Očová, Nad Hrabím, Veľké pole, Kolovraty, Háj, Nad Platinou, Breziny, Pod Brezinkou, Farská, Grošový háj, Dúbrava, Kamenná, Líščia diera, Pod Hrádkom, Kopanice, Za osikou, Pod hájom, Lúčky, Opálená, Pod Hájik, Oprečina, Na Árendy

Miesto, Zvolenská kotlina:, 16 z 17

Lúčky, Bušová, Hŕbok, Koncom pod Dúbravné, Barisko, Dolná Bujačia, Do potôčkov, Vrch Stožok, Pod Stráňou, Nad Závozom, Nad chrastia, Pálenica, Laz, Za močidlami, Lužno, Horný kút, Jabloňová, Skala, Lupčica, Nad Medokyšom, Za jarkom, Čačín, Pod Chvojnom, Suché vranisko, Majer, Hŕbok a Oprečina, Táliky, Čierny vrch, Medzi jarkami, Pod osikou, Osičie, Hájik, Dlhé pri Cirkevných, Bok, Lány, Vtáčí vŕšok, Dolina, Kopanice, Dolné hrby, Rajčeková, Rybníky, Kaplnie do jarku, Nad Oravcami, Hliník, Bujačia, Pod dúbravy, Zábrež, Bujačia, Platina, Bradáčovo, Telekiovský majer, Kulhavá, Zdola dediny, Suché hore vodou, Lopatiny, Pod majerom, Svibina, Šúchačky, Chochlačka, Nadrakytia

Miesto, Zvolenská kotlina:, 17 z 17

Šusty, Pochabý Laz, Breziny, Na lúčky, Žiar, Do Krnovho, Veľké hore vodou, Revište, Líštia diera, Dúbravka, Rubaň, Pod vinicou, Slatinské veľké, Trstie, Pod Žiarec, Platina na Pagáčku, Na prieloh, Ohrady, Stránica, Vinkliarka, Veľká, Nad Háj, Lopatina, Slatinské malé, Košiare, Krpele, Pri brezinke, Borový hrb, Banské, Viechy, Farbiakova paseka, Bane, Zohrabce, Piačkovo, Grúň, Malá Stráň, Psice, Homove boky, Na jamke, Hájovište

Podobné, Zvolenská kotlina:

2511x turistika, 1393x miesto, 599x strom, 179x orientačný bod, 97x chranený strom, 77x turistické informácie, 32x poľovnícky posed, 30x orientačná mapa, 29x prístrešok, altánok, 25x studňa, 17x atrakcia, 16x štôlňa, 6x komín, 5x ohnisko, 4x miesto na piknik, 2x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Zvolenská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://zvolenska-kotlina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.