Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Zvolenská kotlina » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina

Autobusová zastávka v Zvolenská kotlina

V Zvolenská kotlina sa nachádza 760 kusov autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 1 z 13

Autobusová stanica, 10, 16, 14, 6, 18, 13, 19, 8, 9, 11, 17, 15, 5, 12, 4, 2, 1, 7, 3, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, TESCO hypermarket, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, Orange, Sekier,Tesco, Sekier,Tesco, Môťová,Shell, Môťová,Shell, TESCO, SAD, Partizánska cesta, rázcestie, Cementárenská cesta, Cementárenská cesta, Na Hrbe, Kynceľová, rázcestie, SAD, Detva, rešt. Siroň, Detva, rešt. Siroň, Senica, otočka, Senica, otočka, Senica, Jednota, Sliač, pomník, Senica, Jednota, Okresný úrad, Kostiviarska, žst., THK, THK, Detva, ZŠ, THK, otočka, Kostiviarska, Námestie Štefana Moysesa, Kostiviarska, Úrad PV SR, Rooseveltova nemocnica, THK, rázcestie, THK, rázcestie, Rooseveltova nemocnica, Plážové kúpalisko

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 2 z 13

Plážové kúpalisko, Karpatská, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, Zvolenská Slatina, OcÚ, Zvolenská Slatina, OcÚ, Rakytovce, ihrisko, Zvolenská Slatina, Šibenice, Kostiviarska, rázcestie, Stupy, otočka, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Rakytovce, RD, Stupy, Jednota, Rakytovce, Stupy, Jednota, Podlavice, PD, Sliač, kult.dom, Sliač, kult.dom, Jakub, ihrisko, Jakub, rázcestie, Jakub, ihrisko, Jakub, kostol, Jakub, kostol, Buková, Buková, Tulská, Kremnička, TWD, Kyjevské námestie, Zvolenská cesta, sever, Zvolenská cesta, stred, STK, Šalková, rázcestie, Zvolenská cesta, stred, Zvolenská cesta, sever, Kostiviarska, rázcestie, Skubín, Jednota, Skubín, Jednota, Iliaš, pri moste, Rudlovská cesta, podjazd, STK, Úsvit, Štefánikovo nábrežie, Iliaš, pri moste, Úsvit, Karpatská, Rudlová, kpt. Jaroša, Pršianska cesta, I., Rázcestie Rudlová, Partizánska cesta, čerp. stanica, Pršianska cesta, I., Strieborné námestie, Národná, Zvolenská cesta, juh, Š. Záhorského, Sásovská cesta, Národná, Rázcestie Rudlová, Sásovská cesta, ŽSR

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 3 z 13

Strieborné námestie, Sásovská cesta, Zvolenská cesta, juh, Šalková, rázcestie, Tlačiareň, Partizánska cesta, čerp. stanica, 10, 4, Partizánska cesta, SVP, Tlačiareň, Mýto, Partizánska cesta, Cesta k nemocnici, Podháj, SZU, Štefánikovo nábrežie, Štadlerovo nábrežie, Mýto, Partizánska cesta, Pivovar, Podlavická cesta, Magurská, Podlavická cesta, Magurská, Okružná, Okružná, Nové Kalište, ZVT, ZVT, Podháj, SZU, Pivovar, Severná, Starohorská, Pod Bánošom, Severná, Námestie slobody, Námestie slobody, Sládkovičova, Moskovská, rázcestie, MED-ART, Autobusová/Žel.stanica, Autobusová/Žel.stanica, Sliač, mestský úrad, Mládežnícka, otočka, MED-ART, Starohorská, otočka, Kostiviarska, žst., Sládkovičova, Rudlovská cesta, podjazd, Autobusová/Žel.stanica, Ďumbierska, ŠZŠ, Starohorská, otočka, Zvolen, Zolná, rázc., 19, Rudlovská cesta, 21, 2, 9, Švermova, ESC, 3, 6, 18

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 4 z 13

5, Srnková, 13, 20, 1, 23, Kremnička, Šalková, rázcestie, 17, Rudlovská cesta, Moskovská, rázcestie, 14, Kremnička, 7, 12, 22, 8, 16, 11, Sliač, žel. priecestie, 15, Zvolen, Zolná, Jednota, Pod Rybou, Rudohorská, stred, Mládežnícka, Ďumbierska, ŠZŠ, Internátna, Astra, Sliač, mestský úrad, Ďumbierska, ZŠ, Ďumbierska, Kremnička, TWD, Vozovňa, Rudohorská, dolná, Stavoprojekt, HViezdoslavova, Alpinka, Rudohorská, dolná, Vozovňa, Sliač, Jednota, Pod Hôrkou, Rudohorská, stred, Mládežnícka, Rudohorská, horná, Podlavice, Priehrada, Internátna, Astra, Nové Kalište, Pod Rybou, Skuteckého, rázcestie, Povstalecká cesta, Tatranská, Hviezdoslavova, Kostiviarska, Jelšová, Rudohorská, horná, BURGMAIER, Mičinská cesta, Na Karlove, Mičinská cesta, Šalková, otočka, Kyjevské námestie, Na Karlove, Wolkerova

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 5 z 13

Mičinská, Kazačok, Parkovisko Mičinská, Pieninská, Mičinská, Kazačok, Pieninská, Nad Moskovskou, jakub, rázcestie, Sliač, cintoríny, Šalková, mlyn, Sliač, sídlisko, Sliač, sídlisko, Sliač, pomník, Ďumbierska, ZŠ, Starohorská, rázcestie, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Ďumbierska, Sásovská cesta, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Pršianska terasa, Mosadzná, Šalková, Medený Hámor, Sliač, Jednota, Šalková, Šalková, Jednota, Sliač, hosp. budova, Garbanka, Moskovská, Gaštanová, Sliač, ZŠ, Šalková, Jednota, Garbanka, Sliač, hosp. budova, Sliač, ZŠ, EUROPA SC, Skubín, otočka, Podlavice, Priehrada, Sekier, Dom dôchodcov, Sekier, sídlisko, Medený Hámor, Jesenský vŕšok, Pod Kozákom č. 5, Železničné priecestie, Internátna, 29. augusta, Povstalecká cesta, Šalková, Jednota, Môťová,hájovňa, 29. augusta, Ul.Kozáčeka-Centrum, Jegorovova, Tajovského, UMB, Komenského, PF UMB, Úrad PV SR, Poľná, Nad Tulskou, Tajovského, školy, Zvolenská č. 20, Ul.Kozáčeka-Centrum, Continental, Tajovského, školy

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 6 z 13

Tulská, záhradky, Jesenský vŕšok, Komenského, PF UMB, Nám. S. H. Vajanského, Tajovského UMB, Tepláreň, Bučina, aut. nást., Fučíkova č. 1, Zvolen, Lukové, Hlboká, Hlboká, Tajovského, park, Komenského, Podborová,žel.prechod, Komenského, Cesta k nemocnici, Tulská, stred, Pršianska terasa, Medená, Poľná, Tajovského, park, Hájnická č. 6, Kollárova, Pršianska terasa, Medená, Skuteckého, Viestova, Základná umelecká škola, Poľná, Kosec, Podborová,čakáreň, Poľná, rázcestie, Sekier, LOM, Poľná, rázcestie, Hospodárska budova, Sekier, ZŠ, Poľná, Kosec, Hospodárska budova, Ul.Kozáčeka-Centrum, Podborová,sídlisko, Detva, Lúčna štvrť, Detva, Lúčna štvrť, Detva, ZŠ, STRABAG, Detva, ZŠ, Bellušova, Sliač, žel. priecestie, Bellušova, Lazovná, Jesenského ulica, Zvolen, Neresnica, Motorest, Cintoríny, Nákladná stanica, Sliač, žel. stanica, Nákladná stanica, WUSAM, Lazovná, STRABAG, Zlatý Potok,LIDL, Sliač, žel. stanica, Zlatý Potok,LIDL, Sliač, zdrav. stredisko, Sliač, zdrav. stredisko

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 7 z 13

Dukelské námestie, STRABAG, Okresný úrad, SPP, Vlkanová, Drevex, Sekier,Tanečkovci, Sekier,Mojžišovci, Ul.Kozáčeka-Centrum, Ul.Kozáčeka-Centrum, Margočinka, Jesenského ulica, Sliač, cintoríny, Štadlerovo nábrežie, Štadlerovo nábrežie, Sekier, rázcestie, Západ, Tepličky, Západ,ul.Ľ.Štúra, Vojenská poliklinika, Horná, Prior, Ulica Moyzesova, Zlatý Potok,pod cintorínom, Zlatý Potok,konečná, Zvolenská Slatina, Očovská cesta, Korytárky, Základná umelecká škola, Železničné priecestie, Bučina,rázc., Š. Záhorského, Korytárky, Gorkého č. 18, Západ,Strážska cesta, Námestie SNP, Zlatý Potok, Kalinka, Železničná stanica, Zlatý Potok, pod parkom, MDŽ č. 10, Zdravotné stredisko, Lipovec,Potraviny, Družstevná č. 18, Kynceľová, II., Lukavica, obchod, Námestie SNP, Poľana, Zlatý Potok, ul. A. Hlinku, Zdravotné stredisko, Námestie SNP, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Sebedín-Bečov, Bečov, Cementárenská cesta, rázcestie, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Slovenská Ľupča, rázcestie, Môťová, rázcestie, Cementárenská cesta, rázcestie, Železničná stanica, Môťová, rázcestie, Lučatín, mlynčok, Poniky, Jednota, Lipovec, Západ,ul.Ľ.Štúra, Slovenská Ľupča

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 8 z 13

Europa SC, Poliklinika, Hriňová, ÚNZ, Slovenská Ľupča, Príboj, Slatinské Lazy, rázcestie, Slatinské Lazy, rázcestie, Hriňová, ÚNZ, Lukavica, majer, Zlatý Potok, Kalinka, Poľana, Bakova Jama, Sebedín-Bečov, OcÚ, Sliačan, Slatinské Lazy, ZŠ, Zlatý Potok, VI.ZŠ, Kynceľová, rázcestie, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Cintoríny, Kováčová, kúpele, Hypernova, Tajovského, pod nemocnicou, Gymnázium, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, č. d. 77, Tajovského, pod nemocnicou, Dolná Mičiná, Hrad, Zvolen, Geis, Veľká, Lúka, zvonica, Západ, Tepličky, Gymnázium, Lieskovec, Jednota, RSC, RSC, Lieskovec, panelák, Lieskovec, za mostom, Majerská cesta, Horná Mičiná, bytovky, Iliaš, II., Iliaš, I., SAD Bariny, SAD Bariny, Majer, Iliaš, I., Majer, Majerská cesta, Medzibrod, žel. zast., Zvolenská hydina, Dúbravica, Kmeť, Moštenica, Ľubietová, Zábava, Podkriváň, žel. st., Balkán, Podkonice, kaplnka, Agrozet, Moštenica, vápenka, Agrozet, UNIOS, Hypernova, Podkriváň, nadjazd

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 9 z 13

Sliač, letisko, Ľubietová, Huta, autobusová zastávka, Polymat, Ľubietová, Podlipa rázc., Západ, Tepličky, Sliač, letisko, Podkonice, Západ,obchvat, Podkriváň, kult. dom, Kynceľová, II., Lieskovec, RD, Podkriváň, OcÚ, Dúbravica, garáž, Povrazník, Detva, Budiná-Lazy, Jarná č. 10, Priechod, rázcestie, Hriňová, stred, Podkriváň, kopec, Ľubietová, dolný koniec, Sielnica, Jednota, Medzibrod, OcÚ, Priechod, OcÚ, Kováčová, NRC, Malachov, hostinec, Čerín, Čačín, rázc. Hrochoť, Kynceľová, I., autobusová zastávka, Zvolen, Stráž, Hrochoť, Močiare, Sliač, Sampor, Moštenica, rázcestie, Poniky, Ponická Huta, pri moste, Ľubietová, námestie, Priemyselný park, most, Vlkanová, Prefasol, Vlkanová, otočka, Dúbravy, Úzke, Slovenská Ľupča, rázcestie, Priemyselný park, most, Dúbravy, Kopanice, Hrochoť, u Zátrocha, Vlkanová, pri moste, Lučatín, SSC, Lučatín, žel. zast., Hrochoť, Obnova, Dúbravy, Iviny, kríž, Hrochoť, Súdenica, Vlkanová, žel.st., Lučatín, horný koniec, Zvolenská Slatina, Nový dvor, Kováčová, rázcestie, Hrochoť, Jednota, Podkonice, dolná zastávka, Kováčová, rázcestie, Malachov, Strelec, Priechod, pod Novou ulicou, Hronsek, žel.st., Malachov, Dzúrik

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 10 z 13

Malachov, Jednota, Dúbravy, OcÚ, Sielnica, Jednota, Klokoč, Miškovci, Poniky, Kováčová, OcÚ, Poniky, RD, Kriváň, pošta, Kriváň, pošta, Stožok, Benzinol, Dúbravy, Galiby, Dúbravy, Hradná, autobusová zastávka, Klokoč, medokýš, Poniky, Pelc, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Poniky, škola, Čerín, Čačín, rázc. č. d. 31, Stožok, žel. prechod, autobusová zastávka, Lučatín, Jednota, Dúbravy, Hradná, Štúrova č. 31, Kriváň, pošta, Kováčová, OcÚ, Kriváň,Svrčkovci, Poniky, Hlinka, Kriváň, Nôtovci, Kriváň, Svrčkovci, Dúbravy, rázc. na Bujačie, Klokoč, Lauková, Hiadeľ, dolný koniec, Sielnica, nadjazd, Železničná stanica, Železničná stanica, Hronsek, bytovky, Malachov, pred Určinou, Železničná stanica, Sielnica, nadjazd, Železničná stanica, Klokoč, Jašovci, Hronsek, pohostinstvo, Klokoč, Virodovci, Hiadeľ, garáž, Stožok, rázc. k žel. st., Železničná stanica, Stožok, OcÚ, Poniky, Ponická Lehôtka, Poniky, pri moste, Očová, píla, Očová, Holcov Majer, Selce, ZŠ, Očová, pri ihrisku, Môlča, I., Detva, nám., Očová, vodáreň, Selce, OcÚ, Podkriváň, Dolná Bzová, Selce, štadión

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 11 z 13

Cesta k Smrečine, Cesta k Smrečine, Badín, Danko, Rakytovce, ČOV, Poniky, Ponická Huta, Oravce, Očová, letisko, Nemce, otočka, Očová, Pivoluska, Badín, Dorotovič, Lukavica, konečná, Čerín, OcÚ, Detva, žel. zastávka, Badín, vŕšok, Badín, Hliny, Nemce, PS, autobusová zastávka, Môlča, Nemce, II., Nemce, I., Selce, Jednota, Majer, otočka, Klokoč, OcÚ, Môlča, Dolná Môlča, Čerín, rázc. MŠ, Čerín, rázcestie, Môlča, bytovka, Badín, Kukučka, Detva, Zelenina, Nemce, OcÚ, Badín, ZŠ, Vígľaš, Jednota, Sliač-kúpele, Vígľaš, garáž ŠL, Vígľaš, garáž ŠL, Zlatý Potok,rázcestie, Badín, rázcestie, Zlatý Potok,rázcestie, Lieskovec, rázc. lesy, Detva, ul. A. Hlinku, Vígľaš, RD, Hriňová, MÚ, Hriňová, ZŤS, Hriňová, stred, Vígľaš, Za trúbami, Hriňová, MÚ, Detva, kúpalisko, Detva, ul. J. Kráľa, Hriňová, sídl., Detva, Zelenina, Vígľaš, Jednota, Detva, Nová Ves rázc., Detva, Horná ul., Očová, OcÚ, Očová, OcÚ, Očová, dolný koniec, Očová, OcÚ, Očová, Remeselný dvor, Očová, Holcov Majer rázc., Vígľaš, Pstruša, SOUP

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 12 z 13

Detva, SAD, Banská Bystrica, Šalková, hosp. RD, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Sásová, ihrisko, Slatinské Lazy, MŠ, Sásová, ihrisko, Radvaň Park, Krematórium, Radvaň Park, Farma pod Pršanmi, Banská Bystrica, horáreň, Hriňová, Krivec, Podkriváň, I. zast., Strelníky, OcÚ, Strelníky, Fibek, Priechod, hájenka, Priechod, RD, Hriňová, Krivec, Zvol. Slatina, Slatinka, rázc., Hriňová, Murínka, Hriňová, Murínka, Hriňová, Krížne cesty Zdurnovci, Hriňová, Jasenovo, Hriňová, Gelienovci, Hriňová, Krížne cesty, Hriňová, Raticov vrch, Hriňová, Jasenovo, Lučatín, rázcestie, Strelníky, otočka, Lučatín, Dúbravy, Iviny, Ostrolúcky, Hriňová, Zánemecká obchod, Hriňová, Bystré, Dúbravy, Želobudza, Hriňová, Zánemecká Huklovci, Hriňová, nábytok, Klokoč, Palčúrovci, Detva, PPS, Hriňová, Skalisko, Hriňová, Zánemecká, Hriňová, Skalisko, Hriňová, sídl., Detva, PPS, Vígľaš, Malý Sliač, Slatinské Lazy, Kocaň, Vígľaš, Malý Sliač, rázc., Stožok, Benzinol, Zvolen, rázc. Lukové, Stožok, Benzinol, Hriňová, sídl., Detva, PPS, Klokoč, nad Klokočom, Poniky, Ponická Huta, rázc., Vígľaš, Pstruša, Zvolen, Zolná, osada, Čerín, Čačín, sklady, Detva, Piešť II., Koreňovci, autobusová zastávka, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 13 z 13

Vígľaš, Hájniková, Detva, Skliarovo, Báťkovci, Môťová, Pomiaslo, Detva, Kostolná, Pod Kladou, autobusová zastávka, Sliač, Sampor, rázc., Detva, Piešť I., Sekerešovci, Vígľaš, ZŠ, Detva, Skliarovo, Ostrihoň, Vígľaš, ZŠ, Detva, Skliarovo, škola, Sekier,dolina, Zvolen, Zolná, pod Trnovcom, autobusová zastávka, Zvolen, Neresnica, Vígľaš, Šturec, Môlča, lom, Detva, Piešť I., most, Podkriváň, Dolná Bzová, rázc., Detva, Piešť I., Lakotovci, Vígľaš, kameňolom Podrohy, Detva, Piešť I., rázc., Detva, Piešť II., Sekerešovci II., Detva, Pod tureckým vŕškom, Detva, Piešť II., ZŠ, Detva, Piešť II., Dančovci, Detva, Skliarovo, Klátikovci, Sliač, tehelňa, autobusová zastávka, Badín, VÚ, Detva, Piešť I., na Rovni, Zvolen, Neresnica, Kohúťa, autobusová zastávka, Detva, Kostolná, pri moste, Detva, Kostolná, Jednota, Detva, Piešť II., Hroncovci, Detva, Skliarovo, Matúškovci, Detva, Skliarovo, Murínovci, Detva, Piešť II., Tkáčovci otoč., Detva, Piešť II., Tkáčovci

Podobné, Zvolenská kotlina:

805x doprava, 760x autobusová zastávka, 25x železničná stanica, 6x predaj lístkov, 4x autobusová stanica, 4x letisko, 3x heliport, 2x taxi, 1x prístav
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://zvolenska-kotlina.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.