Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Zvolenská kotlina » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina

Autobusová zastávka v Zvolenská kotlina

V Zvolenská kotlina sa nachádza 758 kusov autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 1 z 13

Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Autobusová stanica, 10, 17, 14, 8, 12, 5, 16, 11, 13, 9, 15, 6, 19, 18, 3, 4, 7, 1, 2, TESCO hypermarket, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, Orange, Sekier,Tesco, Sekier,Tesco, Môťová,Shell, Môťová,Shell, TESCO, SAD, Cementárenská cesta, Cementárenská cesta, Partizánska cesta, rázcestie, Kynceľová, rázcestie, Na Hrbe, SAD, Senica, otočka, Senica, otočka, Senica, Jednota, Senica, Jednota, Sliač, pomník, Okresný úrad, Kostiviarska, žst., THK, THK, Detva, ZŠ, THK, otočka, Kostiviarska, Rooseveltova nemocnica, Námestie Štefana Moysesa, Úrad PV SR, Kostiviarska, Rooseveltova nemocnica, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, THK, rázcestie, Detva, rešt. Siroň, Plážové kúpalisko

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 2 z 13

Detva, rešt. Siroň, Zvolenská Slatina, OcÚ, Rakytovce, Rakytovce, ihrisko, Zvolenská Slatina, Šibenice, Zvolenská Slatina, OcÚ, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, RD, Kostiviarska, rázcestie, Stupy, otočka, Stupy, otočka, Rakytovce, RD, Podlavice, PD, Sliač, kult.dom, Stupy, Jednota, Rakytovce, Stupy, Jednota, Sliač, kult.dom, Jakub, kostol, Jakub, kostol, Jakub, ihrisko, Jakub, ihrisko, Jakub, rázcestie, Buková, Buková, Šalková, rázcestie, Zvolenská cesta, stred, Zvolenská cesta, sever, Kremnička, TWD, Kostiviarska, rázcestie, Zvolenská cesta, sever, Kyjevské námestie, Zvolenská cesta, stred, Tulská, STK, Skubín, Jednota, Skubín, Jednota, STK, Úsvit, Iliaš, pri moste, H. Vajanského, Nám. S. H. Vajanského, Úsvit, Iliaš, pri moste, Rudlovská cesta, podjazd, Štefánikovo nábrežie, Rázcestie Rudlová, Rudlová, kpt. Jaroša, Pršianska cesta, I., Rudohorská, stred, Partizánska cesta, čerp. stanica, Pršianska cesta, I., Rudohorská, stred, Sásovská cesta, Sásovská cesta, Rázcestie Rudlová, Strieborné námestie, Národná, Š. Záhorského, Národná

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 3 z 13

ŽSR, Zvolenská cesta, juh, Zvolenská cesta, juh, Sásovská cesta, Strieborné námestie, 4, Tlačiareň, 10, Šalková, rázcestie, Partizánska cesta, čerp. stanica, Tlačiareň, Partizánska cesta, SVP, Mýto, Štefánikovo nábrežie, Pivovar, Partizánska cesta, Partizánska cesta, Štadlerovo nábrežie, Mýto, Podháj, SZU, Cesta k nemocnici, Podlavická cesta, Magurská, Magurská, Podlavická cesta, ZVT, ZVT, Podháj, SZU, Karpatská, Okružná, Okružná, Nové Kalište, Pivovar, Starohorská, Pod Bánošom, Starohorská, otočka, Autobusová/Žel.stanica, Zvolen, Zolná, rázc., Kostiviarska, žst., Autobusová/Žel.stanica, Moskovská, rázcestie, MED-ART, Sliač, mestský úrad, Námestie slobody, Sládkovičova, MED-ART, Sládkovičova, Starohorská, otočka, Mládežnícka, otočka, Ďumbierska, ŠZŠ, Námestie slobody, Rudlovská cesta, podjazd, Autobusová/Žel.stanica, 22, 12, 9, Kremnička, 20, Moskovská, rázcestie, 21, 19

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 4 z 13

2, Šalková, rázcestie, 14, 8, 13, Rudlovská cesta, Zvolen, Zolná, Jednota, Kremnička, Sliač, žel. priecestie, 6, 5, Rudlovská cesta, 16, 7, Švermova, ESC, 23, 1, 15, 3, Srnková, 11, 18, 17, Rudohorská, dolná, Ďumbierska, ŠZŠ, Rudohorská, horná, Mládežnícka, Sliač, mestský úrad, Kremnička, TWD, Sliač, Jednota, Stavoprojekt, Vozovňa, Pod Rybou, Internátna, Astra, Podlavice, Priehrada, Mládežnícka, Pod Hôrkou, Pod Rybou, Ďumbierska, Ďumbierska, ZŠ, HViezdoslavova, Alpinka, Nové Kalište, Rudohorská, dolná, Internátna, Astra, Vozovňa, Skuteckého, rázcestie, Hviezdoslavova, Povstalecká cesta, Tatranská, Kyjevské námestie, jakub, rázcestie, BURGMAIER, Rudohorská, horná, Na Karlove, Šalková, otočka, Kostiviarska, Jelšová, Mičinská cesta, Mičinská, Kazačok, Pieninská, Nad Moskovskou

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 5 z 13

Sliač, cintoríny, Wolkerova, Na Karlove, Parkovisko Mičinská, Mičinská, Kazačok, Pieninská, Mičinská cesta, Sliač, sídlisko, Sliač, pomník, Šalková, mlyn, Sliač, sídlisko, Starohorská, rázcestie, Ďumbierska, ZŠ, 1. mája č. 22, Ďumbierska, Pršianska terasa, Mosadzná, Šalková, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Šalková, Medený Hámor, Sásovská cesta, Sliač, Jednota, Karpatská, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Sliač, ZŠ, Šalková, Jednota, Sliač, hosp. budova, Sliač, ZŠ, Garbanka, Moskovská, Garbanka, Gaštanová, Šalková, Jednota, Sliač, hosp. budova, Železničné priecestie, Sekier, Dom dôchodcov, Skubín, otočka, Medený Hámor, Podlavice, Priehrada, EUROPA SC, Sekier, sídlisko, Pod Kozákom č. 5, Internátna, Povstalecká cesta, Šalková, Jednota, 29. augusta, 29. augusta, Jesenský vŕšok, Zvolenská č. 20, Tajovského, školy, Nad Tulskou, Tajovského, UMB, Komenského, PF UMB, Continental, Jesenský vŕšok, Môťová,hájovňa, Poľná, Tulská, záhradky, Ul.Kozáčeka-Centrum, Tajovského, školy

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 6 z 13

Úrad PV SR, Ul.Kozáčeka-Centrum, Komenského, PF UMB, Tajovského UMB, Jegorovova, Fučíkova č. 1, Bučina, aut. nást., Zvolen, Lukové, Tepláreň, Tulská, stred, Cesta k nemocnici, Pršianska terasa, Medená, Tajovského, park, Hlboká, Tajovského, park, Hlboká, Podborová,žel.prechod, Komenského, Komenského, Poľná, Hájnická č. 6, Kollárova, Skuteckého, Pršianska terasa, Medená, Hospodárska budova, Poľná, rázcestie, Poľná, rázcestie, Sekier, LOM, Ul.Kozáčeka-Centrum, Viestova, Poľná, Kosec, Základná umelecká škola, Poľná, Kosec, Podborová,čakáreň, Hospodárska budova, Sekier, ZŠ, STRABAG, Bellušova, Podborová,sídlisko, Bellušova, Detva, ZŠ, Detva, Lúčna štvrť, Detva, Lúčna štvrť, Detva, ZŠ, Sliač, žel. priecestie, WUSAM, Cintoríny, Severná, Severná, Lazovná, Nákladná stanica, Nákladná stanica, Jesenského ulica, Lazovná, Zlatý Potok,LIDL, Sliač, zdrav. stredisko, STRABAG, STRABAG, Sliač, žel. stanica, Sliač, zdrav. stredisko

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 7 z 13

Zlatý Potok,LIDL, Dukelské námestie, Ul.Kozáčeka-Centrum, Margočinka, Okresný úrad, Sliač, žel. stanica, Vlkanová, Drevex, Ul.Kozáčeka-Centrum, Sekier,Tanečkovci, SPP, Sekier,Mojžišovci, Sliač, cintoríny, Jesenského ulica, Štadlerovo nábrežie, Západ, Tepličky, Vojenská poliklinika, Zlatý Potok,pod cintorínom, Západ,ul.Ľ.Štúra, Ulica Moyzesova, Sekier, rázcestie, Horná, Prior, Štadlerovo nábrežie, Zvolenská Slatina, Očovská cesta, Zlatý Potok,konečná, Korytárky, Západ,Strážska cesta, Námestie SNP, Gorkého č. 18, Bučina,rázc., Základná umelecká škola, Železničné priecestie, Š. Záhorského, Korytárky, Zlatý Potok, Kalinka, Zlatý Potok, pod parkom, Družstevná č. 18, MDŽ č. 10, Zdravotné stredisko, Námestie SNP, Železničná stanica, Lipovec,Potraviny, Zlatý Potok, ul. A. Hlinku, Námestie SNP, Lukavica, obchod, Poľana, Zdravotné stredisko, Lučatín, mlynčok, Poniky, Jednota, Cementárenská cesta, rázcestie, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Slovenská Ľupča, rázcestie, Železničná stanica, Môťová, rázcestie, Môťová, rázcestie, Cementárenská cesta, rázcestie, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Lipovec, Europa SC, Západ,ul.Ľ.Štúra, Slovenská Ľupča

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 8 z 13

Slatinské Lazy, rázcestie, Slovenská Ľupča, Príboj, Hriňová, ÚNZ, Slatinské Lazy, rázcestie, Hriňová, ÚNZ, Poliklinika, Lukavica, majer, Poľana, Zlatý Potok, Kalinka, Bakova Jama, Sliačan, Zlatý Potok, VI.ZŠ, Sebedín-Bečov, OcÚ, Slatinské Lazy, ZŠ, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Cintoríny, Kynceľová, rázcestie, Hypernova, Kováčová, kúpele, Tajovského, pod nemocnicou, Gymnázium, Dolná Mičiná, Sebedín-Bečov, Bečov, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, č. d. 77, Tajovského, pod nemocnicou, Zvolen, Geis, Gymnázium, Hrad, Veľká, Lúka, zvonica, Západ, Tepličky, RSC, RSC, Lieskovec, za mostom, Lieskovec, Jednota, Lieskovec, panelák, Majer, Majer, Iliaš, I., Majerská cesta, SAD Bariny, Iliaš, I., Horná Mičiná, bytovky, Iliaš, II., SAD Bariny, Majerská cesta, Zvolenská hydina, Medzibrod, žel. zast., Dúbravica, Kmeť, Ľubietová, Zábava, Podkriváň, žel. st., Agrozet, UNIOS, Balkán, Moštenica, Podkonice, kaplnka, Agrozet, Moštenica, vápenka, Hypernova, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 9 z 13

Podkriváň, nadjazd, Polymat, Sliač, letisko, Podkonice, Ľubietová, Huta, Jarná č. 10, Ľubietová, Podlipa rázc., Západ, Tepličky, Sliač, letisko, Detva, Budiná-Lazy, Podkriváň, kopec, Lieskovec, RD, Dúbravica, garáž, Západ,obchvat, Priechod, rázcestie, Hriňová, stred, Podkriváň, kult. dom, Podkriváň, OcÚ, Povrazník, Kynceľová, II., Kováčová, NRC, Ľubietová, dolný koniec, Medzibrod, OcÚ, Kynceľová, I., Kynceľová, II., Čerín, Čačín, rázc. Hrochoť, Malachov, hostinec, Priechod, OcÚ, autobusová zastávka, Sielnica, Jednota, Kováčová, rázcestie, Dúbravy, Úzke, Vlkanová, Prefasol, Hrochoť, Močiare, Zvolenská Slatina, Nový dvor, Dúbravy, Kopanice, Hrochoť, u Zátrocha, Hrochoť, Obnova, Ľubietová, námestie, Vlkanová, otočka, Lučatín, horný koniec, Vlkanová, pri moste, Slovenská Ľupča, rázcestie, Priemyselný park, most, Poniky, Ponická Huta, pri moste, Moštenica, rázcestie, Priemyselný park, most, Lučatín, žel. zast., Hrochoť, Súdenica, Dúbravy, Iviny, kríž, Lučatín, SSC, Zvolen, Stráž, Kováčová, rázcestie, Hrochoť, Jednota, Vlkanová, žel.st., Podkonice, dolná zastávka, Sielnica, Jednota, Malachov, Dzúrik, Priechod, pod Novou ulicou, Hronsek, žel.st.

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 10 z 13

Dúbravy, OcÚ, Sliač, Sampor, Malachov, Strelec, Malachov, Jednota, Dúbravy, Hradná, Poniky, Pelc, Dúbravy, Galiby, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Klokoč, medokýš, Kriváň, pošta, Kriváň, pošta, Kriváň, Nôtovci, Poniky, Kriváň, pošta, Stožok, Benzinol, Poniky, Hlinka, Kriváň,Svrčkovci, autobusová zastávka, Čerín, Čačín, rázc. č. d. 31, Hiadeľ, dolný koniec, Dúbravy, Hradná, Poniky, škola, Klokoč, Miškovci, Lučatín, Jednota, Kriváň, Svrčkovci, Dúbravy, rázc. na Bujačie, Kováčová, OcÚ, Kováčová, OcÚ, autobusová zastávka, Stožok, žel. prechod, Štúrova č. 31, Poniky, RD, Klokoč, Lauková, Malachov, pred Určinou, Železničná stanica, Železničná stanica, Hiadeľ, garáž, Klokoč, Jašovci, Železničná stanica, Stožok, rázc. k žel. st., Sielnica, nadjazd, Sielnica, nadjazd, Železničná stanica, Železničná stanica, Hronsek, pohostinstvo, Klokoč, Virodovci, Hronsek, bytovky, Stožok, OcÚ, Môlča, I., Očová, pri ihrisku, Očová, Holcov Majer, Selce, ZŠ, Očová, vodáreň, Poniky, pri moste, Očová, píla, Poniky, Ponická Lehôtka, Detva, nám., Nemce, otočka, Selce, štadión

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 11 z 13

Oravce, Očová, letisko, Cesta k Smrečine, Očová, Pivoluska, Cesta k Smrečine, Selce, OcÚ, Poniky, Ponická Huta, Rakytovce, ČOV, Podkriváň, Dolná Bzová, Badín, Dorotovič, Badín, Danko, Nemce, II., Môlča, bytovka, Čerín, rázcestie, Môlča, Majer, otočka, Nemce, PS, Badín, vŕšok, Môlča, Dolná Môlča, Čerín, OcÚ, Selce, Jednota, Nemce, I., Čerín, rázc. MŠ, autobusová zastávka, Badín, Hliny, Detva, žel. zastávka, Klokoč, OcÚ, Detva, Zelenina, Badín, Kukučka, Nemce, OcÚ, Badín, ZŠ, Vígľaš, Jednota, Sliač-kúpele, Vígľaš, garáž ŠL, Vígľaš, garáž ŠL, Zlatý Potok,rázcestie, Lieskovec, rázc. lesy, Zlatý Potok,rázcestie, Badín, rázcestie, Detva, ul. A. Hlinku, Hriňová, MÚ, Hriňová, stred, Vígľaš, Za trúbami, Hriňová, ZŤS, Vígľaš, RD, Hriňová, MÚ, Detva, kúpalisko, Detva, ul. J. Kráľa, Detva, Zelenina, Vígľaš, Jednota, Detva, Nová Ves rázc., Detva, Horná ul., Očová, OcÚ, Očová, OcÚ, Očová, dolný koniec, Očová, OcÚ, Očová, Remeselný dvor, Očová, Holcov Majer rázc., Vígľaš, Pstruša, SOUP, Detva, SAD

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 12 z 13

Lukavica, konečná, Banská Bystrica, Šalková, hosp. RD, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Krematórium, Sásová, ihrisko, Radvaň Park, Sásová, ihrisko, Radvaň Park, Slatinské Lazy, MŠ, Farma pod Pršanmi, Banská Bystrica, horáreň, Strelníky, Fibek, Hriňová, Krivec, Podkriváň, I. zast., Strelníky, OcÚ, Hriňová, Krivec, Priechod, hájenka, Zvol. Slatina, Slatinka, rázc., Priechod, RD, Lučatín, rázcestie, Hriňová, Jasenovo, Hriňová, Murínka, Hriňová, Gelienovci, Strelníky, otočka, Lučatín, Hriňová, Zánemecká obchod, Dúbravy, Iviny, Ostrolúcky, Hriňová, sídl., Hriňová, Jasenovo, Hriňová, Murínka, Hriňová, Bystré, Hriňová, Krížne cesty Zdurnovci, Hriňová, Krížne cesty, Dúbravy, Želobudza, Hriňová, Raticov vrch, Hriňová, sídl., Slatinské Lazy, Kocaň, Detva, PPS, Klokoč, Palčúrovci, Stožok, Benzinol, Hriňová, nábytok, Zvolen, rázc. Lukové, Stožok, Benzinol, Hriňová, sídl., Zvolen, Zolná, osada, Vígľaš, Malý Sliač, rázc., Vígľaš, Malý Sliač, Detva, PPS, Hriňová, Skalisko, Vígľaš, Pstruša, Hriňová, Zánemecká, Detva, PPS, Hriňová, Skalisko, Klokoč, nad Klokočom, Poniky, Ponická Huta, rázc., Hriňová, Zánemecká Huklovci, Vígľaš, Hájniková, Čerín, Čačín, sklady, Detva, Piešť I., Sekerešovci

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 13 z 13

Detva, Piešť I., most, autobusová zastávka, Detva, Piešť II., Dančovci, Môlča, lom, Detva, Pod tureckým vŕškom, Vígľaš, ZŠ, Zvolen, Neresnica, Detva, Piešť I., Lakotovci, Detva, Skliarovo, škola, Detva, Piešť I., rázc., Detva, Skliarovo, Ostrihoň, Detva, Piešť II., Sekerešovci II., Detva, Piešť II., ZŠ, Môťová, Pomiaslo, Vígľaš, kameňolom Podrohy, Sliač, Sampor, rázc., Zvolen, Zolná, pod Trnovcom, Podkriváň, Dolná Bzová, rázc., Sekier,dolina, Detva, Piešť II., Koreňovci, Vígľaš, ZŠ, Detva, Skliarovo, Báťkovci, Vígľaš, Šturec, Detva, Kostolná, Pod Kladou, Detva, Skliarovo, Klátikovci, Zvolen, Neresnica, Motorest, Zvolen, Neresnica, Kohúťa, Detva, Piešť I., na Rovni, Detva, Skliarovo, Murínovci, Detva, Piešť II., Hroncovci, Detva, Skliarovo, Matúškovci, Detva, Piešť II., Tkáčovci otoč., Sliač, tehelňa, Badín, VÚ, Detva, Kostolná, pri moste, Detva, Kostolná, Jednota, autobusová zastávka, Detva, Piešť II., Tkáčovci

Podobné, Zvolenská kotlina:

802x doprava, 758x autobusová zastávka, 25x železničná stanica, 5x predaj lístkov, 4x autobusová stanica, 4x letisko, 3x heliport, 2x taxi, 1x prístav
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://zvolenska-kotlina.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.