Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Zvolenská kotlina » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina

Autobusová zastávka v Zvolenská kotlina

V Zvolenská kotlina sa nachádza 760 kusov autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 1 z 13

Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Autobusová stanica, 19, 17, 14, 9, 5, 16, 15, 6, 10, 8, 11, 13, 12, 18, 4, 1, 2, 7, 3, TESCO hypermarket, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, Orange, Sekier,Tesco, Sekier,Tesco, Môťová,Shell, Môťová,Shell, TESCO, SAD, Partizánska cesta, rázcestie, Cementárenská cesta, Cementárenská cesta, Kynceľová, rázcestie, Na Hrbe, SAD, Senica, otočka, Senica, otočka, Senica, Jednota, Sliač, pomník, Senica, Jednota, Okresný úrad, THK, THK, Kostiviarska, žst., THK, otočka, Detva, ZŠ, Námestie Štefana Moysesa, Úrad PV SR, Kostiviarska, Rooseveltova nemocnica, Kostiviarska, Plážové kúpalisko, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, Detva, rešt. Siroň, Rooseveltova nemocnica, Detva, rešt. Siroň

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 2 z 13

THK, rázcestie, Rakytovce, Zvolenská Slatina, OcÚ, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, ihrisko, Zvolenská Slatina, Šibenice, Zvolenská Slatina, OcÚ, Stupy, otočka, Kostiviarska, rázcestie, Rakytovce, RD, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Stupy, Jednota, Rakytovce, Sliač, kult.dom, Stupy, Jednota, Sliač, kult.dom, Podlavice, PD, Jakub, ihrisko, Jakub, kostol, Jakub, ihrisko, Jakub, kostol, Jakub, rázcestie, Buková, Buková, Zvolenská cesta, sever, Zvolenská cesta, stred, Kremnička, TWD, Kyjevské námestie, STK, Zvolenská cesta, stred, Šalková, rázcestie, Tulská, Kostiviarska, rázcestie, Zvolenská cesta, sever, Skubín, Jednota, Skubín, Jednota, STK, Iliaš, pri moste, Rudlovská cesta, podjazd, Úsvit, Úsvit, Iliaš, pri moste, Štefánikovo nábrežie, Rázcestie Rudlová, Pršianska cesta, I., Pršianska cesta, I., Rudlová, kpt. Jaroša, Partizánska cesta, čerp. stanica, Sásovská cesta, Zvolenská cesta, juh, Národná, ŽSR, Zvolenská cesta, juh, Strieborné námestie, Národná, Strieborné námestie, Sásovská cesta, Rázcestie Rudlová, Š. Záhorského

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 3 z 13

Sásovská cesta, Partizánska cesta, SVP, Tlačiareň, 10, Partizánska cesta, čerp. stanica, Šalková, rázcestie, Tlačiareň, 4, Štadlerovo nábrežie, Štefánikovo nábrežie, Partizánska cesta, Cesta k nemocnici, Mýto, Pivovar, Podháj, SZU, Partizánska cesta, Mýto, Podlavická cesta, Magurská, Podlavická cesta, Magurská, Pivovar, ZVT, Karpatská, Podháj, SZU, Okružná, Nové Kalište, ZVT, Okružná, Starohorská, Pod Bánošom, Kostiviarska, žst., Námestie slobody, Autobusová/Žel.stanica, Autobusová/Žel.stanica, Námestie slobody, Zvolen, Zolná, rázc., Rudlovská cesta, podjazd, Sládkovičova, Mládežnícka, otočka, Moskovská, rázcestie, Autobusová/Žel.stanica, Sliač, mestský úrad, Starohorská, otočka, MED-ART, MED-ART, Starohorská, otočka, Sládkovičova, Ďumbierska, ŠZŠ, 2, Sliač, žel. priecestie, 7, Zvolen, Zolná, Jednota, Kremnička, 23, 16, Kremnička, 12, 3, 22, 21

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 4 z 13

Rudlovská cesta, 18, 15, 9, Rudlovská cesta, Srnková, 17, Švermova, ESC, 5, 6, Moskovská, rázcestie, 14, 20, 8, 13, 19, 11, Šalková, rázcestie, 1, Kremnička, TWD, Nové Kalište, Mládežnícka, Internátna, Astra, Rudohorská, stred, Pod Rybou, Ďumbierska, Rudohorská, horná, Rudohorská, stred, Ďumbierska, ZŠ, Ďumbierska, ŠZŠ, Stavoprojekt, HViezdoslavova, Alpinka, Podlavice, Priehrada, Sliač, Jednota, Pod Hôrkou, Vozovňa, Rudohorská, dolná, Rudohorská, dolná, Pod Rybou, Internátna, Astra, Mládežnícka, Vozovňa, Sliač, mestský úrad, Skuteckého, rázcestie, Hviezdoslavova, Povstalecká cesta, Tatranská, Na Karlove, Pieninská, Kyjevské námestie, Mičinská cesta, Šalková, otočka, jakub, rázcestie, Mičinská, Kazačok, Na Karlove, Sliač, cintoríny, Nad Moskovskou, Mičinská, Kazačok, Parkovisko Mičinská, Kostiviarska, Jelšová

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 5 z 13

Rudohorská, horná, Mičinská cesta, BURGMAIER, Pieninská, Wolkerova, Sliač, sídlisko, Ďumbierska, ZŠ, Sliač, pomník, Starohorská, rázcestie, Sliač, sídlisko, Šalková, mlyn, Ďumbierska, Sliač, Jednota, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Sásovská cesta, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Šalková, Šalková, Medený Hámor, Karpatská, Pršianska terasa, Mosadzná, Sliač, hosp. budova, Sliač, ZŠ, Šalková, Jednota, Gaštanová, Šalková, Jednota, Sliač, ZŠ, Garbanka, Garbanka, Sliač, hosp. budova, Moskovská, Skubín, otočka, Medený Hámor, Pod Kozákom č. 5, Sekier, sídlisko, Železničné priecestie, Sekier, Dom dôchodcov, EUROPA SC, Podlavice, Priehrada, Povstalecká cesta, Internátna, 29. augusta, Šalková, Jednota, Úrad PV SR, Jesenský vŕšok, 29. augusta, Môťová,hájovňa, Nad Tulskou, Jesenský vŕšok, Ul.Kozáčeka-Centrum, Tajovského UMB, Poľná, Komenského, PF UMB, Tajovského, školy, Zvolenská č. 20, Continental, Komenského, PF UMB, Tulská, záhradky, Jegorovova, Nám. S. H. Vajanského

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 6 z 13

Tajovského, školy, Ul.Kozáčeka-Centrum, Tajovského, UMB, Zvolen, Lukové, Tepláreň, Fučíkova č. 1, Bučina, aut. nást., Pršianska terasa, Medená, Poľná, Komenského, Cesta k nemocnici, Tulská, stred, Hlboká, Tajovského, park, Hlboká, Komenského, Tajovského, park, Podborová,žel.prechod, Hájnická č. 6, Skuteckého, Kollárova, Pršianska terasa, Medená, Hospodárska budova, Poľná, Kosec, Sekier, ZŠ, Ul.Kozáčeka-Centrum, Podborová,čakáreň, Základná umelecká škola, Poľná, rázcestie, Viestova, Hospodárska budova, Poľná, Kosec, Poľná, rázcestie, Sekier, LOM, Sliač, žel. priecestie, Podborová,sídlisko, STRABAG, Detva, ZŠ, Detva, Lúčna štvrť, Detva, Lúčna štvrť, Detva, ZŠ, Bellušova, Bellušova, WUSAM, Nákladná stanica, Zvolen, Neresnica, Motorest, Severná, Lazovná, Severná, Lazovná, Jesenského ulica, Cintoríny, Nákladná stanica, Sliač, zdrav. stredisko, STRABAG, Sliač, zdrav. stredisko, STRABAG, Dukelské námestie, Zlatý Potok,LIDL, Zlatý Potok,LIDL

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 7 z 13

Sliač, žel. stanica, Vlkanová, Drevex, Sliač, žel. stanica, SPP, Margočinka, Ul.Kozáčeka-Centrum, Sekier,Mojžišovci, Ul.Kozáčeka-Centrum, Sekier,Tanečkovci, Okresný úrad, Jesenského ulica, Sliač, cintoríny, Zlatý Potok,pod cintorínom, Horná, Prior, Západ,ul.Ľ.Štúra, Vojenská poliklinika, Štadlerovo nábrežie, Sekier, rázcestie, Štadlerovo nábrežie, Ulica Moyzesova, Západ, Tepličky, Zlatý Potok,konečná, Zvolenská Slatina, Očovská cesta, Gorkého č. 18, Korytárky, Bučina,rázc., Námestie SNP, Základná umelecká škola, Korytárky, Železničné priecestie, Š. Záhorského, Západ,Strážska cesta, Sebedín-Bečov, OcÚ, MDŽ č. 10, Zlatý Potok, Kalinka, Zlatý Potok, pod parkom, Lipovec,Potraviny, Poľana, Železničná stanica, Lukavica, obchod, Námestie SNP, Zlatý Potok, ul. A. Hlinku, Zdravotné stredisko, Námestie SNP, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Družstevná č. 18, Železničná stanica, Zdravotné stredisko, Môťová, rázcestie, Sebedín-Bečov, Bečov, Môťová, rázcestie, Slovenská Ľupča, rázcestie, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Poniky, Jednota, Lučatín, mlynčok, Cementárenská cesta, rázcestie, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Cementárenská cesta, rázcestie, Lipovec, Europa SC

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 8 z 13

Slovenská Ľupča, Západ,ul.Ľ.Štúra, Slatinské Lazy, rázcestie, Hriňová, ÚNZ, Slovenská Ľupča, Príboj, Poliklinika, Hriňová, ÚNZ, Slatinské Lazy, rázcestie, Bakova Jama, Lukavica, majer, Zlatý Potok, Kalinka, Poľana, Sliačan, Slatinské Lazy, ZŠ, Zlatý Potok, VI.ZŠ, Cintoríny, Kynceľová, rázcestie, Kováčová, kúpele, Gymnázium, Tajovského, pod nemocnicou, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Tajovského, pod nemocnicou, Dolná Mičiná, č. d. 77, Zvolen, Geis, Veľká, Lúka, zvonica, Západ, Tepličky, Gymnázium, Hrad, Lieskovec, Jednota, Lieskovec, panelák, Lieskovec, za mostom, RSC, RSC, Iliaš, II., Horná Mičiná, bytovky, Majerská cesta, Majer, Iliaš, I., Iliaš, I., SAD Bariny, Majerská cesta, SAD Bariny, Majer, Agrozet, Agrozet, Moštenica, Podkriváň, žel. st., UNIOS, Balkán, Zvolenská hydina, Medzibrod, žel. zast., Podkonice, kaplnka, Dúbravica, Kmeť, Moštenica, vápenka, Ľubietová, Zábava, Hypernova, Západ, Tepličky, Polymat, Ľubietová, Huta

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 9 z 13

Ľubietová, Podlipa rázc., autobusová zastávka, Sliač, letisko, Podkonice, Sliač, letisko, Podkriváň, nadjazd, Jarná č. 10, Podkriváň, kopec, Lieskovec, RD, Hriňová, stred, Detva, Budiná-Lazy, Priechod, rázcestie, Podkriváň, kult. dom, Podkriváň, OcÚ, Povrazník, Kynceľová, II., Západ,obchvat, Dúbravica, garáž, Sielnica, Jednota, Priechod, OcÚ, Kováčová, NRC, Čerín, Čačín, rázc. Hrochoť, Medzibrod, OcÚ, Ľubietová, dolný koniec, Kynceľová, I., Kynceľová, II., autobusová zastávka, Malachov, hostinec, Slovenská Ľupča, rázcestie, Hrochoť, Súdenica, Lučatín, žel. zast., Vlkanová, pri moste, Dúbravy, Iviny, kríž, Moštenica, rázcestie, Lučatín, horný koniec, Zvolen, Stráž, Vlkanová, otočka, Zvolenská Slatina, Nový dvor, Vlkanová, žel.st., Kováčová, rázcestie, Poniky, Ponická Huta, pri moste, Priemyselný park, most, Hrochoť, Močiare, Kováčová, rázcestie, Dúbravy, Úzke, Podkonice, dolná zastávka, Priemyselný park, most, Sliač, Sampor, Hrochoť, u Zátrocha, Hrochoť, Obnova, Dúbravy, Kopanice, Vlkanová, Prefasol, Hypernova, Lučatín, SSC, Hrochoť, Jednota, Ľubietová, námestie, Priechod, pod Novou ulicou, Hronsek, žel.st., Dúbravy, OcÚ, Malachov, Dzúrik

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 10 z 13

Malachov, Jednota, Malachov, Strelec, Sielnica, Jednota, Kriváň, Nôtovci, Poniky, Pelc, Kováčová, OcÚ, Hiadeľ, dolný koniec, Kriváň, pošta, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Dúbravy, rázc. na Bujačie, Poniky, Hlinka, Poniky, autobusová zastávka, Stožok, Benzinol, Poniky, škola, Kriváň, Svrčkovci, Štúrova č. 31, Kriváň, pošta, Kriváň,Svrčkovci, Dúbravy, Galiby, Dúbravy, Hradná, Stožok, žel. prechod, Lučatín, Jednota, Kováčová, OcÚ, Klokoč, Miškovci, Poniky, RD, Klokoč, medokýš, autobusová zastávka, Čerín, Čačín, rázc. č. d. 31, Klokoč, Lauková, Dúbravy, Hradná, Kriváň, pošta, Hronsek, pohostinstvo, Sielnica, nadjazd, Klokoč, Jašovci, Malachov, pred Určinou, Železničná stanica, Železničná stanica, Železničná stanica, Hiadeľ, garáž, Stožok, rázc. k žel. st., Železničná stanica, Hronsek, bytovky, Sielnica, nadjazd, Železničná stanica, Klokoč, Virodovci, Poniky, Ponická Lehôtka, Očová, pri ihrisku, Očová, vodáreň, Môlča, I., Poniky, pri moste, Stožok, OcÚ, Očová, píla, Selce, ZŠ, Očová, Holcov Majer, Detva, nám., Oravce, Cesta k Smrečine, Poniky, Ponická Huta

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 11 z 13

Selce, štadión, Očová, letisko, Podkriváň, Dolná Bzová, Rakytovce, ČOV, Nemce, otočka, Očová, Pivoluska, Badín, Dorotovič, Selce, OcÚ, Cesta k Smrečine, Badín, Danko, Môlča, bytovka, Čerín, rázc. MŠ, Selce, Jednota, Badín, Hliny, Badín, vŕšok, Klokoč, OcÚ, autobusová zastávka, Detva, žel. zastávka, Môlča, Nemce, II., Čerín, OcÚ, Nemce, I., Čerín, rázcestie, Nemce, PS, Môlča, Dolná Môlča, Majer, otočka, Detva, Zelenina, Badín, Kukučka, Badín, ZŠ, Nemce, OcÚ, Sliač-kúpele, Vígľaš, Jednota, Vígľaš, garáž ŠL, Vígľaš, garáž ŠL, Zlatý Potok,rázcestie, Zlatý Potok,rázcestie, Lieskovec, rázc. lesy, Badín, rázcestie, Detva, ul. A. Hlinku, Hriňová, ZŤS, Vígľaš, Za trúbami, Hriňová, MÚ, Hriňová, MÚ, Vígľaš, RD, Hriňová, stred, Detva, kúpalisko, Detva, ul. J. Kráľa, Hriňová, sídl., Detva, Zelenina, Vígľaš, Jednota, Detva, Nová Ves rázc., Detva, Horná ul., Očová, OcÚ, Očová, OcÚ, Očová, OcÚ, Očová, dolný koniec, Očová, Remeselný dvor, Očová, Holcov Majer rázc., Vígľaš, Pstruša, SOUP, Detva, SAD

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 12 z 13

Lukavica, konečná, Banská Bystrica, Šalková, hosp. RD, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Radvaň Park, Radvaň Park, Slatinské Lazy, MŠ, Sásová, ihrisko, Sásová, ihrisko, Krematórium, Farma pod Pršanmi, Banská Bystrica, horáreň, Podkriváň, I. zast., Strelníky, Fibek, Hriňová, Krivec, Strelníky, OcÚ, Priechod, hájenka, Hriňová, Krivec, Zvol. Slatina, Slatinka, rázc., Priechod, RD, Hriňová, Raticov vrch, Hriňová, Jasenovo, Hriňová, Krížne cesty Zdurnovci, Hriňová, Murínka, Hriňová, Zánemecká obchod, Hriňová, Jasenovo, Dúbravy, Iviny, Ostrolúcky, Lučatín, Hriňová, Krížne cesty, Hriňová, Murínka, Hriňová, Gelienovci, Strelníky, otočka, Dúbravy, Želobudza, Hriňová, Bystré, Lučatín, rázcestie, Hriňová, Zánemecká Huklovci, Hriňová, nábytok, Vígľaš, Pstruša, Klokoč, nad Klokočom, Zvolen, Zolná, osada, Hriňová, sídl., Stožok, Benzinol, Slatinské Lazy, Kocaň, Stožok, Benzinol, Hriňová, sídl., Hriňová, Skalisko, Detva, PPS, Hriňová, Zánemecká, Klokoč, Palčúrovci, Detva, PPS, Zvolen, rázc. Lukové, Poniky, Ponická Huta, rázc., Detva, PPS, Vígľaš, Malý Sliač, rázc., Vígľaš, Malý Sliač, Hriňová, Skalisko, Detva, Piešť II., Dančovci, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Môťová, Pomiaslo

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 13 z 13

Sliač, Sampor, rázc., Sekier,dolina, Detva, Piešť II., Koreňovci, Detva, Piešť I., rázc., Detva, Kostolná, Pod Kladou, Detva, Piešť II., Sekerešovci II., Vígľaš, ZŠ, Môlča, lom, Zvolen, Zolná, pod Trnovcom, Detva, Skliarovo, Klátikovci, Zvolen, Neresnica, autobusová zastávka, Čerín, Čačín, sklady, Detva, Pod tureckým vŕškom, Detva, Piešť I., most, autobusová zastávka, Vígľaš, Šturec, Vígľaš, Hájniková, Detva, Piešť I., Lakotovci, Detva, Skliarovo, Ostrihoň, Podkriváň, Dolná Bzová, rázc., Detva, Skliarovo, Báťkovci, Vígľaš, kameňolom Podrohy, Detva, Piešť II., ZŠ, Detva, Piešť I., Sekerešovci, Vígľaš, ZŠ, Detva, Skliarovo, škola, Detva, Skliarovo, Murínovci, Detva, Piešť II., Tkáčovci otoč., Zvolen, Neresnica, Kohúťa, Detva, Piešť II., Hroncovci, Badín, VÚ, Detva, Skliarovo, Matúškovci, Detva, Kostolná, Jednota, Sliač, tehelňa, Detva, Piešť I., na Rovni, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Detva, Kostolná, pri moste, Detva, Piešť II., Tkáčovci

Podobné, Zvolenská kotlina:

805x doprava, 760x autobusová zastávka, 25x železničná stanica, 6x predaj lístkov, 4x autobusová stanica, 4x letisko, 3x heliport, 2x taxi, 1x prístav
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://zvolenska-kotlina.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.