Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Zvolenská kotlina » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina

Autobusová zastávka v Zvolenská kotlina

V Zvolenská kotlina sa nachádza 757 kusov autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 1 z 13

Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Autobusová stanica, 13, 16, 17, 14, 6, 11, 15, 9, 19, 10, 18, 8, 5, 12, 7, 1, 3, 2, 4, TESCO hypermarket, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, Orange, Sekier,Tesco, Sekier,Tesco, Môťová,Shell, Môťová,Shell, TESCO, SAD, Cementárenská cesta, Partizánska cesta, rázcestie, Cementárenská cesta, Na Hrbe, Kynceľová, rázcestie, SAD, Senica, otočka, Senica, otočka, Sliač, pomník, Senica, Jednota, Senica, Jednota, Okresný úrad, THK, Kostiviarska, žst., THK, THK, otočka, Detva, ZŠ, Kostiviarska, Úrad PV SR, Námestie Štefana Moysesa, Rooseveltova nemocnica, Kostiviarska, Detva, rešt. Siroň, Rooseveltova nemocnica, THK, rázcestie, Plážové kúpalisko, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 2 z 13

Detva, rešt. Siroň, Rakytovce, ihrisko, Zvolenská Slatina, Šibenice, Zvolenská Slatina, OcÚ, Rakytovce, ihrisko, Zvolenská Slatina, OcÚ, Rakytovce, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Stupy, otočka, Rakytovce, RD, Kostiviarska, rázcestie, Stupy, Jednota, Sliač, kult.dom, Sliač, kult.dom, Podlavice, PD, Rakytovce, Stupy, Jednota, Jakub, kostol, Jakub, ihrisko, Jakub, rázcestie, Jakub, kostol, Jakub, ihrisko, Buková, Buková, Zvolenská cesta, stred, Kremnička, TWD, Tulská, Zvolenská cesta, sever, Šalková, rázcestie, STK, Zvolenská cesta, stred, Zvolenská cesta, sever, Kostiviarska, rázcestie, Kyjevské námestie, Skubín, Jednota, Skubín, Jednota, Úsvit, Rudlovská cesta, podjazd, Štefánikovo nábrežie, STK, Iliaš, pri moste, H. Vajanského, Iliaš, pri moste, Úsvit, Nám. S. H. Vajanského, Rudohorská, stred, Pršianska cesta, I., Rudlová, kpt. Jaroša, Rázcestie Rudlová, Rudohorská, stred, Pršianska cesta, I., Partizánska cesta, čerp. stanica, Š. Záhorského, Rázcestie Rudlová, Strieborné námestie, Zvolenská cesta, juh, ŽSR, Sásovská cesta, Sásovská cesta

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 3 z 13

Národná, Národná, Sásovská cesta, Strieborné námestie, Zvolenská cesta, juh, Partizánska cesta, čerp. stanica, Tlačiareň, Tlačiareň, 4, 10, Šalková, rázcestie, Partizánska cesta, SVP, Podháj, SZU, Mýto, Štefánikovo nábrežie, Pivovar, Mýto, Cesta k nemocnici, Štadlerovo nábrežie, Partizánska cesta, Partizánska cesta, Podlavická cesta, Podlavická cesta, Magurská, Magurská, ZVT, Nové Kalište, Okružná, Okružná, ZVT, Pivovar, Podháj, SZU, Karpatská, Starohorská, Pod Bánošom, Námestie slobody, Mládežnícka, otočka, Autobusová/Žel.stanica, Sládkovičova, Sliač, mestský úrad, Starohorská, otočka, Zvolen, Zolná, rázc., Moskovská, rázcestie, MED-ART, Námestie slobody, Ďumbierska, ŠZŠ, Autobusová/Žel.stanica, Kostiviarska, žst., Starohorská, otočka, MED-ART, Autobusová/Žel.stanica, Rudlovská cesta, podjazd, Sládkovičova, 18, 19, 8, Srnková, 9, Rudlovská cesta, Kremnička, 22

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 4 z 13

3, 21, 15, 11, 12, Švermova, ESC, Moskovská, rázcestie, 13, 20, Kremnička, 17, 1, 16, Šalková, rázcestie, 14, Sliač, žel. priecestie, 23, 5, Rudlovská cesta, 6, 2, 7, Zvolen, Zolná, Jednota, Internátna, Astra, Sliač, mestský úrad, Pod Rybou, Ďumbierska, ZŠ, Mládežnícka, HViezdoslavova, Alpinka, Ďumbierska, Rudohorská, horná, Podlavice, Priehrada, Vozovňa, Ďumbierska, ŠZŠ, Kremnička, TWD, Sliač, Jednota, Pod Rybou, Nové Kalište, Mládežnícka, Rudohorská, dolná, Internátna, Astra, Pod Hôrkou, Vozovňa, Rudohorská, dolná, Stavoprojekt, Povstalecká cesta, Skuteckého, rázcestie, Tatranská, Hviezdoslavova, Šalková, otočka, Wolkerova, BURGMAIER, jakub, rázcestie, Parkovisko Mičinská, Mičinská, Kazačok, Na Karlove, Mičinská cesta, Kostiviarska, Jelšová, Mičinská cesta, Mičinská, Kazačok

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 5 z 13

Na Karlove, Rudohorská, horná, Kyjevské námestie, Pieninská, Pieninská, Sliač, cintoríny, Nad Moskovskou, Sliač, pomník, Sliač, sídlisko, Šalková, mlyn, Sliač, sídlisko, Starohorská, rázcestie, Ďumbierska, ZŠ, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Pršianska terasa, Mosadzná, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Sásovská cesta, Ďumbierska, Šalková, Šalková, Sliač, Jednota, Medený Hámor, Karpatská, Moskovská, Garbanka, Šalková, Jednota, Sliač, hosp. budova, Gaštanová, Garbanka, Sliač, hosp. budova, Šalková, Jednota, Sliač, ZŠ, Sliač, ZŠ, Pod Kozákom č. 5, Podlavice, Priehrada, Skubín, otočka, Sekier, Dom dôchodcov, Medený Hámor, Železničné priecestie, Sekier, sídlisko, EUROPA SC, Internátna, Šalková, Jednota, Povstalecká cesta, 29. augusta, Continental, 29. augusta, Komenského, PF UMB, Komenského, PF UMB, Tulská, záhradky, Tajovského, školy, Poľná, Tajovského, UMB, Tajovského UMB, Môťová,hájovňa, Jesenský vŕšok, Úrad PV SR, Nad Tulskou, Zvolenská č. 20, Jesenský vŕšok

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 6 z 13

Jegorovova, Tajovského, školy, Bučina, aut. nást., Tepláreň, Fučíkova č. 1, Zvolen, Lukové, Tajovského, park, Komenského, Hlboká, Cesta k nemocnici, Komenského, Tulská, stred, Poľná, Tajovského, park, Hlboká, Podborová,žel.prechod, Pršianska terasa, Medená, Skuteckého, Hájnická č. 6, Pršianska terasa, Medená, Kollárova, Viestova, Ul.Kozáčeka-Centrum, Základná umelecká škola, Ul.Kozáčeka-Centrum, Poľná, Kosec, Sekier, LOM, Poľná, Kosec, Hospodárska budova, Podborová,čakáreň, Poľná, rázcestie, Sekier, ZŠ, Poľná, rázcestie, Hospodárska budova, Ul.Kozáčeka-Centrum, Detva, ZŠ, Detva, ZŠ, Detva, Lúčna štvrť, Bellušova, STRABAG, Sliač, žel. priecestie, Podborová,sídlisko, Detva, Lúčna štvrť, Bellušova, Severná, Lazovná, Cintoríny, Severná, Nákladná stanica, Sliač, žel. stanica, Jesenského ulica, Lazovná, WUSAM, Nákladná stanica, STRABAG, Dukelské námestie, Zlatý Potok,LIDL, STRABAG, Zlatý Potok,LIDL, Sliač, žel. stanica

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 7 z 13

Sliač, zdrav. stredisko, Sliač, zdrav. stredisko, Vlkanová, Drevex, Ul.Kozáčeka-Centrum, SPP, Sekier,Mojžišovci, Okresný úrad, Margočinka, Sekier,Tanečkovci, Ul.Kozáčeka-Centrum, Jesenského ulica, Sliač, cintoríny, Zlatý Potok,pod cintorínom, Západ, Tepličky, Štadlerovo nábrežie, Ulica Moyzesova, Štadlerovo nábrežie, Vojenská poliklinika, Sekier, rázcestie, Západ,ul.Ľ.Štúra, Horná, Prior, Zlatý Potok,konečná, Gorkého č. 18, Zvolenská Slatina, Očovská cesta, Š. Záhorského, Bučina,rázc., Korytárky, Základná umelecká škola, Západ,Strážska cesta, Železničné priecestie, Námestie SNP, Korytárky, Zlatý Potok, Kalinka, Železničná stanica, Zlatý Potok, pod parkom, MDŽ č. 10, Sebedín-Bečov, OcÚ, Lipovec,Potraviny, Námestie SNP, Železničná stanica, Zdravotné stredisko, Družstevná č. 18, Zdravotné stredisko, Zlatý Potok, ul. A. Hlinku, Námestie SNP, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Lukavica, obchod, Poľana, Slovenská Ľupča, rázcestie, Poniky, Jednota, Môťová, rázcestie, Cementárenská cesta, rázcestie, Môťová, rázcestie, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Lučatín, mlynčok, Cementárenská cesta, rázcestie, Lipovec, Západ,ul.Ľ.Štúra, Europa SC

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 8 z 13

Slovenská Ľupča, Slatinské Lazy, rázcestie, Hriňová, ÚNZ, Poliklinika, Slovenská Ľupča, Príboj, Slatinské Lazy, rázcestie, Hriňová, ÚNZ, Lukavica, majer, Bakova Jama, Zlatý Potok, Kalinka, Poľana, Slatinské Lazy, ZŠ, Sliačan, Zlatý Potok, VI.ZŠ, Kynceľová, rázcestie, Cintoríny, Hypernova, Kováčová, kúpele, Gymnázium, Tajovského, pod nemocnicou, Dolná Mičiná, č. d. 77, Dolná Mičiná, Sebedín-Bečov, Bečov, Horná Mičiná, Tajovského, pod nemocnicou, Veľká, Lúka, zvonica, Hrad, Gymnázium, Zvolen, Geis, Západ, Tepličky, Lieskovec, panelák, RSC, Lieskovec, za mostom, RSC, Lieskovec, Jednota, Iliaš, I., Iliaš, I., SAD Bariny, Horná Mičiná, bytovky, Majer, SAD Bariny, Majer, Majerská cesta, Iliaš, II., Majerská cesta, Balkán, Agrozet, Podkonice, kaplnka, Podkriváň, žel. st., Moštenica, vápenka, Agrozet, Ľubietová, Zábava, UNIOS, Zvolenská hydina, Medzibrod, žel. zast., Dúbravica, Kmeť, Moštenica, Podkonice, autobusová zastávka, Sliač, letisko

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 9 z 13

Podkriváň, nadjazd, Sliač, letisko, Západ, Tepličky, Ľubietová, Podlipa rázc., Polymat, Hypernova, Ľubietová, Huta, Detva, Budiná-Lazy, Západ,obchvat, Podkriváň, kopec, Podkriváň, kult. dom, Hriňová, stred, Podkriváň, OcÚ, Lieskovec, RD, Povrazník, Dúbravica, garáž, Kynceľová, II., Jarná č. 10, Priechod, rázcestie, Kováčová, NRC, Medzibrod, OcÚ, Sielnica, Jednota, Priechod, OcÚ, Čerín, Čačín, rázc. Hrochoť, autobusová zastávka, Ľubietová, dolný koniec, Malachov, hostinec, Kynceľová, II., Kynceľová, I., Vlkanová, otočka, Poniky, Ponická Huta, pri moste, Lučatín, horný koniec, Hrochoť, Obnova, Kováčová, rázcestie, Dúbravy, Úzke, Vlkanová, pri moste, Zvolenská Slatina, Nový dvor, Priemyselný park, most, Podkonice, dolná zastávka, Dúbravy, Kopanice, Hrochoť, u Zátrocha, Priemyselný park, most, Hrochoť, Jednota, Lučatín, žel. zast., Dúbravy, Iviny, kríž, Hrochoť, Súdenica, Lučatín, SSC, Kováčová, rázcestie, Zvolen, Stráž, Vlkanová, Prefasol, Hrochoť, Močiare, Ľubietová, námestie, Vlkanová, žel.st., Slovenská Ľupča, rázcestie, Moštenica, rázcestie, Malachov, Jednota, Priechod, pod Novou ulicou, Hronsek, žel.st., Dúbravy, OcÚ, Malachov, Strelec

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 10 z 13

Malachov, Dzúrik, Sielnica, Jednota, Sliač, Sampor, Kriváň, pošta, Dúbravy, Galiby, Kriváň, Nôtovci, autobusová zastávka, Poniky, RD, autobusová zastávka, Lučatín, Jednota, Kriváň, pošta, autobusová zastávka, Hiadeľ, dolný koniec, Dúbravy, rázc. na Bujačie, Dúbravy, Hradná, Poniky, Dúbravy, Hradná, autobusová zastávka, Kováčová, OcÚ, Čerín, Čačín, rázc. č. d. 31, Štúrova č. 31, Kriváň, Svrčkovci, Kováčová, OcÚ, Klokoč, Miškovci, Poniky, Hlinka, Poniky, Pelc, Kriváň, pošta, Poniky, škola, Klokoč, Lauková, Kriváň,Svrčkovci, Stožok, Benzinol, Klokoč, medokýš, Stožok, žel. prechod, Železničná stanica, Sielnica, nadjazd, Malachov, pred Určinou, Klokoč, Jašovci, Hronsek, bytovky, Hronsek, pohostinstvo, Stožok, rázc. k žel. st., Železničná stanica, Železničná stanica, Železničná stanica, Železničná stanica, Klokoč, Virodovci, Hiadeľ, garáž, Sielnica, nadjazd, Selce, ZŠ, Poniky, pri moste, Očová, vodáreň, Detva, nám., Stožok, OcÚ, Môlča, I., Očová, pri ihrisku, Očová, píla, Očová, Holcov Majer, Poniky, Ponická Lehôtka, Selce, OcÚ, Podkriváň, Dolná Bzová, Badín, Dorotovič

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 11 z 13

Rakytovce, ČOV, Poniky, Ponická Huta, Oravce, Badín, Danko, Nemce, otočka, Očová, letisko, Očová, Pivoluska, Cesta k Smrečine, Cesta k Smrečine, Selce, štadión, Čerín, rázcestie, Čerín, rázc. MŠ, Môlča, Nemce, I., Detva, žel. zastávka, Nemce, PS, Čerín, OcÚ, Selce, Jednota, Môlča, bytovka, Badín, Hliny, autobusová zastávka, Nemce, II., Klokoč, OcÚ, Majer, otočka, Badín, vŕšok, Môlča, Dolná Môlča, Badín, ZŠ, Nemce, OcÚ, Detva, Zelenina, Badín, Kukučka, Vígľaš, Jednota, Sliač-kúpele, Vígľaš, garáž ŠL, Vígľaš, garáž ŠL, Zlatý Potok,rázcestie, Lieskovec, rázc. lesy, Badín, rázcestie, Zlatý Potok,rázcestie, Detva, ul. A. Hlinku, Hriňová, stred, Hriňová, ZŤS, Vígľaš, Za trúbami, Hriňová, MÚ, Hriňová, MÚ, Vígľaš, RD, Detva, kúpalisko, Detva, ul. J. Kráľa, Detva, Zelenina, Vígľaš, Jednota, Detva, Nová Ves rázc., Detva, Horná ul., Očová, OcÚ, Očová, OcÚ, Očová, OcÚ, Očová, dolný koniec, Očová, Remeselný dvor, Očová, Holcov Majer rázc., Vígľaš, Pstruša, SOUP, Detva, SAD, Lukavica, konečná

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 12 z 13

Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Banská Bystrica, Šalková, hosp. RD, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Sásová, ihrisko, Slatinské Lazy, MŠ, Krematórium, Sásová, ihrisko, Radvaň Park, Radvaň Park, Farma pod Pršanmi, Banská Bystrica, horáreň, Strelníky, OcÚ, Hriňová, Krivec, Podkriváň, I. zast., Strelníky, Fibek, Hriňová, Krivec, Priechod, hájenka, Priechod, RD, Zvol. Slatina, Slatinka, rázc., Strelníky, otočka, Hriňová, Murínka, Hriňová, Murínka, Lučatín, rázcestie, Hriňová, Krížne cesty Zdurnovci, Hriňová, Jasenovo, Hriňová, Raticov vrch, Hriňová, Bystré, Lučatín, Dúbravy, Želobudza, Hriňová, Gelienovci, Hriňová, Zánemecká obchod, Hriňová, Krížne cesty, Hriňová, Jasenovo, Dúbravy, Iviny, Ostrolúcky, Hriňová, sídl., Hriňová, Skalisko, Klokoč, nad Klokočom, Hriňová, sídl., Klokoč, Palčúrovci, Detva, PPS, Zvolen, rázc. Lukové, Hriňová, Zánemecká, Slatinské Lazy, Kocaň, Stožok, Benzinol, Hriňová, Skalisko, Vígľaš, Malý Sliač, Vígľaš, Pstruša, Zvolen, Zolná, osada, Poniky, Ponická Huta, rázc., Hriňová, Zánemecká Huklovci, Vígľaš, Malý Sliač, rázc., Stožok, Benzinol, Detva, PPS, Hriňová, nábytok, Detva, PPS, Hriňová, sídl., Vígľaš, Hájniková, Detva, Piešť I., rázc., Detva, Pod tureckým vŕškom, Detva, Skliarovo, škola

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 13 z 13

Detva, Skliarovo, Báťkovci, Podkriváň, Dolná Bzová, rázc., Môťová, Pomiaslo, Zvolen, Neresnica, Detva, Piešť II., Dančovci, Vígľaš, kameňolom Podrohy, Vígľaš, Šturec, Môlča, lom, Detva, Skliarovo, Klátikovci, Sliač, Sampor, rázc., Detva, Skliarovo, Ostrihoň, Zvolen, Zolná, pod Trnovcom, Detva, Piešť I., most, Detva, Piešť I., Lakotovci, Detva, Piešť I., Sekerešovci, Čerín, Čačín, sklady, Detva, Kostolná, Pod Kladou, Vígľaš, ZŠ, Detva, Piešť II., Koreňovci, Zvolen, Neresnica, Motorest, Detva, Piešť II., Sekerešovci II., Vígľaš, ZŠ, Sekier,dolina, Detva, Piešť II., ZŠ, autobusová zastávka, Detva, Kostolná, pri moste, Detva, Skliarovo, Matúškovci, Detva, Piešť II., Tkáčovci otoč., Detva, Skliarovo, Murínovci, Detva, Piešť II., Hroncovci, Detva, Piešť I., na Rovni, Zvolen, Neresnica, Kohúťa, Sliač, tehelňa, Badín, VÚ, autobusová zastávka, Detva, Kostolná, Jednota, Detva, Piešť II., Tkáčovci

Podobné, Zvolenská kotlina:

801x doprava, 757x autobusová zastávka, 25x železničná stanica, 5x predaj lístkov, 4x autobusová stanica, 4x letisko, 3x heliport, 2x taxi, 1x prístav
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://zvolenska-kotlina.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.