Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Zvolenská kotlina » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina

Autobusová zastávka v Zvolenská kotlina

V Zvolenská kotlina sa nachádza 760 kusov autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 1 z 13

Autobusová stanica, 6, 11, 19, 15, 14, 12, 16, 10, 17, 18, 8, 9, 13, 5, 2, 7, 3, 1, 4, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, TESCO hypermarket, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, Orange, Sekier,Tesco, Sekier,Tesco, Môťová,Shell, Môťová,Shell, TESCO, SAD, Cementárenská cesta, Partizánska cesta, rázcestie, Cementárenská cesta, Na Hrbe, Kynceľová, rázcestie, SAD, Detva, rešt. Siroň, Detva, rešt. Siroň, Senica, otočka, Senica, otočka, Senica, Jednota, Sliač, pomník, Senica, Jednota, Okresný úrad, THK, Kostiviarska, žst., THK, Detva, ZŠ, THK, otočka, Námestie Štefana Moysesa, Kostiviarska, Kostiviarska, Rooseveltova nemocnica, Úrad PV SR, THK, rázcestie, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, Plážové kúpalisko

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 2 z 13

Rooseveltova nemocnica, Zvolenská Slatina, OcÚ, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, Zvolenská Slatina, OcÚ, Zvolenská Slatina, Šibenice, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Kostiviarska, rázcestie, Stupy, otočka, Rakytovce, RD, Stupy, Jednota, Rakytovce, Sliač, kult.dom, Podlavice, PD, Sliač, kult.dom, Stupy, Jednota, Jakub, ihrisko, Jakub, kostol, Jakub, ihrisko, Jakub, kostol, Jakub, rázcestie, Buková, Buková, STK, Šalková, rázcestie, Zvolenská cesta, sever, Zvolenská cesta, stred, Kremnička, TWD, Zvolenská cesta, stred, Kyjevské námestie, Kostiviarska, rázcestie, Zvolenská cesta, sever, Tulská, Skubín, Jednota, Skubín, Jednota, Iliaš, pri moste, Úsvit, Rudlovská cesta, podjazd, Iliaš, pri moste, STK, Štefánikovo nábrežie, Úsvit, Partizánska cesta, čerp. stanica, Pršianska cesta, I., Rázcestie Rudlová, Rudlová, kpt. Jaroša, Pršianska cesta, I., Strieborné námestie, Národná, Rázcestie Rudlová, ŽSR, Národná, Š. Záhorského, Zvolenská cesta, juh, Sásovská cesta, Sásovská cesta, Sásovská cesta, Strieborné námestie

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 3 z 13

Zvolenská cesta, juh, Partizánska cesta, SVP, Tlačiareň, Partizánska cesta, čerp. stanica, Šalková, rázcestie, 4, Tlačiareň, 10, Pivovar, Partizánska cesta, Partizánska cesta, Mýto, Cesta k nemocnici, Štefánikovo nábrežie, Štadlerovo nábrežie, Podháj, SZU, Mýto, Magurská, Podlavická cesta, Podlavická cesta, Magurská, Podháj, SZU, ZVT, Okružná, Karpatská, Pivovar, ZVT, Okružná, Nové Kalište, Starohorská, Pod Bánošom, Severná, Severná, Starohorská, otočka, Ďumbierska, ŠZŠ, MED-ART, Zvolen, Zolná, rázc., Sliač, mestský úrad, Autobusová/Žel.stanica, Námestie slobody, Autobusová/Žel.stanica, MED-ART, Sládkovičova, Rudlovská cesta, podjazd, Starohorská, otočka, Sládkovičova, Mládežnícka, otočka, Autobusová/Žel.stanica, Námestie slobody, Kostiviarska, žst., Moskovská, rázcestie, 13, 15, 19, 6, 11, Rudlovská cesta, 21, 14, 7, 20

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 4 z 13

22, 2, Švermova, ESC, 3, Kremnička, 12, Kremnička, Rudlovská cesta, 8, 18, Šalková, rázcestie, Sliač, žel. priecestie, 17, 16, 23, 5, 9, Moskovská, rázcestie, Srnková, Zvolen, Zolná, Jednota, 1, Internátna, Astra, Sliač, mestský úrad, Ďumbierska, ZŠ, Internátna, Astra, Ďumbierska, ŠZŠ, Sliač, Jednota, Mládežnícka, Rudohorská, stred, Vozovňa, Kremnička, TWD, Nové Kalište, Rudohorská, stred, Rudohorská, dolná, Pod Rybou, Podlavice, Priehrada, Vozovňa, Ďumbierska, Rudohorská, dolná, Mládežnícka, HViezdoslavova, Alpinka, Pod Rybou, Pod Hôrkou, Stavoprojekt, Rudohorská, horná, Skuteckého, rázcestie, Tatranská, Hviezdoslavova, Povstalecká cesta, Parkovisko Mičinská, BURGMAIER, Mičinská cesta, Šalková, otočka, Na Karlove, Mičinská, Kazačok, Pieninská, Sliač, cintoríny, Mičinská, Kazačok, Pieninská, Nad Moskovskou

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 5 z 13

Rudohorská, horná, jakub, rázcestie, Wolkerova, Mičinská cesta, Kostiviarska, Jelšová, Kyjevské námestie, Na Karlove, Sliač, pomník, Šalková, mlyn, Sliač, sídlisko, Ďumbierska, ZŠ, Starohorská, rázcestie, Sliač, sídlisko, Pršianska terasa, Mosadzná, Šalková, Karpatská, Medený Hámor, Sliač, Jednota, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Šalková, Ďumbierska, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Sásovská cesta, Sliač, hosp. budova, Gaštanová, Šalková, Jednota, Šalková, Jednota, Garbanka, Sliač, hosp. budova, Sliač, ZŠ, Garbanka, Sliač, ZŠ, Moskovská, Sekier, Dom dôchodcov, EUROPA SC, Podlavice, Priehrada, Pod Kozákom č. 5, Železničné priecestie, Skubín, otočka, Sekier, sídlisko, Medený Hámor, Šalková, Jednota, Internátna, Povstalecká cesta, 29. augusta, Môťová,hájovňa, Komenského, PF UMB, Poľná, Tajovského, UMB, Jesenský vŕšok, Continental, Úrad PV SR, Tajovského UMB, Jesenský vŕšok, Ul.Kozáčeka-Centrum, Nad Tulskou, Nám. S. H. Vajanského, Komenského, PF UMB, Tajovského, školy, Tulská, záhradky

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 6 z 13

Jegorovova, Zvolenská č. 20, Tajovského, školy, 29. augusta, Ul.Kozáčeka-Centrum, Bučina, aut. nást., Tepláreň, Fučíkova č. 1, Zvolen, Lukové, Tulská, stred, Tajovského, park, Podborová,žel.prechod, Komenského, Poľná, Hlboká, Komenského, Pršianska terasa, Medená, Hlboká, Tajovského, park, Cesta k nemocnici, Pršianska terasa, Medená, Hájnická č. 6, Kollárova, Skuteckého, Podborová,čakáreň, Hospodárska budova, Poľná, rázcestie, Poľná, Kosec, Základná umelecká škola, Ul.Kozáčeka-Centrum, Viestova, Sekier, ZŠ, Hospodárska budova, Sekier, LOM, Poľná, Kosec, Poľná, rázcestie, Bellušova, Bellušova, Detva, ZŠ, STRABAG, Detva, Lúčna štvrť, Detva, ZŠ, Detva, Lúčna štvrť, Podborová,sídlisko, Sliač, žel. priecestie, Nákladná stanica, Lazovná, Lazovná, Zvolen, Neresnica, Motorest, Cintoríny, Jesenského ulica, Nákladná stanica, WUSAM, Zlatý Potok,LIDL, STRABAG, Dukelské námestie, Sliač, zdrav. stredisko, STRABAG, Zlatý Potok,LIDL, Sliač, žel. stanica

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 7 z 13

Sliač, zdrav. stredisko, Margočinka, Vlkanová, Drevex, Ul.Kozáčeka-Centrum, Sliač, žel. stanica, Ul.Kozáčeka-Centrum, SPP, Sekier,Mojžišovci, Sekier,Tanečkovci, Okresný úrad, Jesenského ulica, Sliač, cintoríny, Západ,ul.Ľ.Štúra, Štadlerovo nábrežie, Západ, Tepličky, Zlatý Potok,pod cintorínom, Vojenská poliklinika, Štadlerovo nábrežie, Ulica Moyzesova, Sekier, rázcestie, Horná, Prior, Zlatý Potok,konečná, Zvolenská Slatina, Očovská cesta, Gorkého č. 18, Námestie SNP, Korytárky, Korytárky, Bučina,rázc., Š. Záhorského, Základná umelecká škola, Západ,Strážska cesta, Železničné priecestie, MDŽ č. 10, Zlatý Potok, pod parkom, Zlatý Potok, Kalinka, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Zlatý Potok, ul. A. Hlinku, Družstevná č. 18, Lipovec,Potraviny, Námestie SNP, Železničná stanica, Poľana, Kynceľová, II., Zdravotné stredisko, Námestie SNP, Lukavica, obchod, Zdravotné stredisko, Môťová, rázcestie, Železničná stanica, Poniky, Jednota, Cementárenská cesta, rázcestie, Cementárenská cesta, rázcestie, Lučatín, mlynčok, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Slovenská Ľupča, rázcestie, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Môťová, rázcestie, Europa SC, Lipovec, Slovenská Ľupča

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 8 z 13

Západ,ul.Ľ.Štúra, Slatinské Lazy, rázcestie, Poliklinika, Slovenská Ľupča, Príboj, Hriňová, ÚNZ, Slatinské Lazy, rázcestie, Hriňová, ÚNZ, Zlatý Potok, Kalinka, Poľana, Bakova Jama, Lukavica, majer, Sebedín-Bečov, OcÚ, Slatinské Lazy, ZŠ, Sliačan, Zlatý Potok, VI.ZŠ, Kynceľová, rázcestie, Cintoríny, Hypernova, Kováčová, kúpele, Tajovského, pod nemocnicou, Gymnázium, Dolná Mičiná, Tajovského, pod nemocnicou, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, č. d. 77, Sebedín-Bečov, Bečov, Zvolen, Geis, Hrad, Gymnázium, Západ, Tepličky, Veľká, Lúka, zvonica, RSC, Lieskovec, za mostom, Lieskovec, panelák, Lieskovec, Jednota, RSC, Horná Mičiná, bytovky, Majerská cesta, Iliaš, I., Majerská cesta, Iliaš, I., Majer, Iliaš, II., SAD Bariny, SAD Bariny, Majer, Balkán, Moštenica, Agrozet, Ľubietová, Zábava, Podkriváň, žel. st., Agrozet, Moštenica, vápenka, Medzibrod, žel. zast., Podkonice, kaplnka, Dúbravica, Kmeť, UNIOS, Zvolenská hydina, Ľubietová, Podlipa rázc., Podkonice

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 9 z 13

Západ, Tepličky, Jarná č. 10, Polymat, autobusová zastávka, Sliač, letisko, Podkriváň, nadjazd, Ľubietová, Huta, Hypernova, Sliač, letisko, Kynceľová, II., Lieskovec, RD, Povrazník, Západ,obchvat, Podkriváň, OcÚ, Hriňová, stred, Priechod, rázcestie, Detva, Budiná-Lazy, Podkriváň, kult. dom, Podkriváň, kopec, Dúbravica, garáž, Ľubietová, dolný koniec, Čerín, Čačín, rázc. Hrochoť, Malachov, hostinec, Priechod, OcÚ, Kováčová, NRC, Kynceľová, I., autobusová zastávka, Medzibrod, OcÚ, Sielnica, Jednota, Vlkanová, Prefasol, Hrochoť, Obnova, Hrochoť, Jednota, Vlkanová, pri moste, Sliač, Sampor, Moštenica, rázcestie, Ľubietová, námestie, Zvolenská Slatina, Nový dvor, Hrochoť, u Zátrocha, Podkonice, dolná zastávka, Poniky, Ponická Huta, pri moste, Priemyselný park, most, Lučatín, žel. zast., Kováčová, rázcestie, Lučatín, SSC, Hrochoť, Močiare, Slovenská Ľupča, rázcestie, Dúbravy, Iviny, kríž, Vlkanová, otočka, Zvolen, Stráž, Dúbravy, Úzke, Hrochoť, Súdenica, Priemyselný park, most, Dúbravy, Kopanice, Vlkanová, žel.st., Lučatín, horný koniec, Kováčová, rázcestie, Priechod, pod Novou ulicou, Hronsek, žel.st., Malachov, Dzúrik, Dúbravy, OcÚ

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 10 z 13

Malachov, Strelec, Malachov, Jednota, Sielnica, Jednota, Kováčová, OcÚ, Kováčová, OcÚ, Kriváň, Nôtovci, Poniky, Hlinka, Lučatín, Jednota, Štúrova č. 31, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Klokoč, medokýš, autobusová zastávka, Poniky, RD, Kriváň, pošta, Kriváň,Svrčkovci, Kriváň, Svrčkovci, autobusová zastávka, Stožok, žel. prechod, Stožok, Benzinol, Kriváň, pošta, Dúbravy, rázc. na Bujačie, Klokoč, Lauková, Poniky, škola, Dúbravy, Hradná, Čerín, Čačín, rázc. č. d. 31, Klokoč, Miškovci, Poniky, Pelc, Kriváň, pošta, Dúbravy, Galiby, Dúbravy, Hradná, Hiadeľ, dolný koniec, Poniky, Železničná stanica, Hronsek, bytovky, Hiadeľ, garáž, Hronsek, pohostinstvo, Sielnica, nadjazd, Stožok, rázc. k žel. st., Železničná stanica, Malachov, pred Určinou, Železničná stanica, Železničná stanica, Klokoč, Jašovci, Železničná stanica, Sielnica, nadjazd, Klokoč, Virodovci, Môlča, I., Poniky, pri moste, Detva, nám., Očová, Holcov Majer, Očová, píla, Stožok, OcÚ, Očová, pri ihrisku, Poniky, Ponická Lehôtka, Očová, vodáreň, Selce, ZŠ, Badín, Dorotovič, Očová, letisko, Badín, Danko

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 11 z 13

Cesta k Smrečine, Oravce, Selce, OcÚ, Nemce, otočka, Očová, Pivoluska, Cesta k Smrečine, Rakytovce, ČOV, Poniky, Ponická Huta, Podkriváň, Dolná Bzová, Selce, štadión, Badín, vŕšok, Klokoč, OcÚ, Nemce, I., Majer, otočka, Detva, žel. zastávka, autobusová zastávka, Môlča, bytovka, Čerín, OcÚ, Selce, Jednota, Nemce, PS, Lukavica, konečná, Čerín, rázcestie, Čerín, rázc. MŠ, Nemce, II., Môlča, Badín, Hliny, Môlča, Dolná Môlča, Detva, Zelenina, Badín, ZŠ, Badín, Kukučka, Nemce, OcÚ, Vígľaš, Jednota, Sliač-kúpele, Zlatý Potok,rázcestie, Vígľaš, garáž ŠL, Vígľaš, garáž ŠL, Lieskovec, rázc. lesy, Badín, rázcestie, Zlatý Potok,rázcestie, Detva, ul. A. Hlinku, Hriňová, MÚ, Hriňová, stred, Hriňová, ZŤS, Hriňová, MÚ, Vígľaš, Za trúbami, Vígľaš, RD, Detva, kúpalisko, Detva, ul. J. Kráľa, Hriňová, sídl., Detva, Zelenina, Vígľaš, Jednota, Detva, Nová Ves rázc., Detva, Horná ul., Očová, OcÚ, Očová, OcÚ, Očová, OcÚ, Očová, dolný koniec, Očová, Remeselný dvor, Očová, Holcov Majer rázc., Vígľaš, Pstruša, SOUP

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 12 z 13

Detva, SAD, Banská Bystrica, Šalková, hosp. RD, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Slatinské Lazy, MŠ, Krematórium, Radvaň Park, Sásová, ihrisko, Radvaň Park, Sásová, ihrisko, Farma pod Pršanmi, Banská Bystrica, horáreň, Strelníky, OcÚ, Strelníky, Fibek, Podkriváň, I. zast., Hriňová, Krivec, Hriňová, Krivec, Priechod, RD, Zvol. Slatina, Slatinka, rázc., Priechod, hájenka, Hriňová, Zánemecká obchod, Hriňová, Murínka, Hriňová, Krížne cesty, Lučatín, Hriňová, Jasenovo, Dúbravy, Iviny, Ostrolúcky, Hriňová, Jasenovo, Hriňová, Krížne cesty Zdurnovci, Strelníky, otočka, Hriňová, Gelienovci, Hriňová, Raticov vrch, Dúbravy, Želobudza, Hriňová, Murínka, Hriňová, Bystré, Lučatín, rázcestie, Zvolen, rázc. Lukové, Poniky, Ponická Huta, rázc., Slatinské Lazy, Kocaň, Hriňová, Zánemecká, Vígľaš, Malý Sliač, Stožok, Benzinol, Hriňová, sídl., Detva, PPS, Klokoč, Palčúrovci, Hriňová, sídl., Hriňová, Skalisko, Vígľaš, Malý Sliač, rázc., Detva, PPS, Vígľaš, Pstruša, Hriňová, Zánemecká Huklovci, Stožok, Benzinol, Zvolen, Zolná, osada, Klokoč, nad Klokočom, Detva, PPS, Hriňová, Skalisko, Hriňová, nábytok, Podkriváň, Dolná Bzová, rázc., autobusová zastávka, Detva, Piešť II., Koreňovci, Detva, Kostolná, Pod Kladou

Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina:, 13 z 13

Vígľaš, Hájniková, Sekier,dolina, Detva, Piešť II., Sekerešovci II., Detva, Piešť I., Sekerešovci, Môťová, Pomiaslo, Detva, Skliarovo, Klátikovci, autobusová zastávka, Detva, Piešť II., ZŠ, autobusová zastávka, Zvolen, Zolná, pod Trnovcom, Sliač, Sampor, rázc., Detva, Piešť II., Dančovci, Môlča, lom, Detva, Pod tureckým vŕškom, autobusová zastávka, Detva, Piešť I., Lakotovci, Vígľaš, Šturec, Detva, Piešť I., rázc., Detva, Skliarovo, Báťkovci, Detva, Skliarovo, škola, Detva, Skliarovo, Ostrihoň, Vígľaš, ZŠ, Zvolen, Neresnica, Vígľaš, ZŠ, Čerín, Čačín, sklady, Detva, Piešť I., most, Vígľaš, kameňolom Podrohy, Badín, VÚ, Detva, Skliarovo, Matúškovci, Detva, Kostolná, Jednota, Detva, Kostolná, pri moste, autobusová zastávka, Zvolen, Neresnica, Kohúťa, Sliač, tehelňa, autobusová zastávka, Detva, Piešť II., Hroncovci, Detva, Skliarovo, Murínovci, Detva, Piešť II., Tkáčovci otoč., Detva, Piešť I., na Rovni, Detva, Piešť II., Tkáčovci

Podobné, Zvolenská kotlina:

805x doprava, 760x autobusová zastávka, 25x železničná stanica, 6x predaj lístkov, 4x autobusová stanica, 4x letisko, 3x heliport, 2x taxi, 1x prístav
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Zvolenská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://zvolenska-kotlina.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.