Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Zvolenská kotlina » turistika » miesto

Miesto, Zvolenská kotlina

Miesto v Zvolenská kotlina

V Zvolenská kotlina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Zvolenská kotlina:, 1 z 17

Bariny, Pod Príbojom, Do potočka, Záhumnie, Záhumnie, Dolina, Z hora vyšného potoka, Pred Mlynom, Dolné Tepličky, Motuzy, Lukové, Pod Bukovinkou, Pod slatinkou, Boroviny, Pri strmom chodníčku, Za mostom, Záhumnia, Daňaca, Majer Ostrolúckych, Na Mlynček, Kratiny, Pod hájske lúky, Jombíkov bok, Paľovo, Nad mlynom, Dolní Chovancovci, Priepadliská, Pri cintoríne, Uhliská, Horní Chovancovci, Vlčie jamy, Jamy, Pri kaplnke, Dolne Lanice, Šutine jarok, Sarvaška, Trňanský chodník, Jama, Matejčina, Bosna, Pátočina, Brajerka, Na Močidle, Rybník, Tajovského, Javorie, Zverien, Pohorelcov laz, Lavičky, Huta, Brázdy, Mláky, Pod Veľkou Strážou, Mlynska, Rakatiny, Zadná Hrabová, Do lazov pod Mníchom, Bukovinka, Nad Mitrovcom, Holíkov majer

Miesto, Zvolenská kotlina:, 2 z 17

Močilný vrch, Záhronie, Kút, Géciovský majer, Za vodou, Pri Hrone, Záhrady, Nad mlynom, Stráňa, Galočina, Medzi Kalinovce, Fekiačovci, Kutina, Potôčik, Šlosiarovo, Ušiačka, Laz, Krenský jarok, Hraškovci, Šakovci, Vybochova Poľana, Mrvenicovci, Do Kutov, Medzivodie, Trpín, Podlipa, Nad Hájikom, Mocidla, Kopanice, Trckovská, Trávniky, Bugárovo, Štefanov laz, Pastorkovci, Laz pri píle, Dlhe Zeme, Chotár, Polesie Badín, Pod Zabrez, Kŕmnik, Krnáč, Malý Brod, Pod dielec, Úzke tále z konca záhumnia, Krné, Kopanice, Krnáčovci, Na Hriadky, Kopanička, Senická hriadka, Môťová, Pod Háj, Do vlčieho, Za mostom, Vyše hrobov, Trstený vŕšok a Starý mlyn, Tepličky, Do Klinov, Pod Petrovou, Nová Ves

Miesto, Zvolenská kotlina:, 3 z 17

Záhumnie do Hliniska, Rákoš, Stráňa, Dubina, Jelšovo, Poza háj, Bečovská Báň, Kajchová, Šarina, Veličova, Kopanice, Žobrácke, Piesky, Nad Ľubicou, Dolevodie, Strážnik, Ľubica, Plesácko, Horepelie, Diel, Slatina, Sitárka, Vŕšky, Bučina, Na Vecino, Na Kline, Kalinovec, Zadky pri Lieskovskom chotári, Kuklová, Závozy, Medzi cestami, Úhrabia, Čierne zeme, Háj, Plešina, Babia strana, Za Plesom, Vysoká-Chabovec, Pod Sitárkou, Dolinka, Vyše Mojžiša, Na Vrchu, ovč., Chabovec, Strieborník, Šafranica, Nad medzou, Lopatiny, Rybníky pri hradskej, Dúbravka, Na Krištofe, Za mostom, Osikovec, Široká, Na Dieli, Breziny, Lopatiny, Pod Geberanicou, Háj, Na hrbe

Miesto, Zvolenská kotlina:, 4 z 17

Čertov vŕšok, Hore jamou, Plavno, Kejda, Bukovinka, Pod Baňou, Švarca, Pod vŕškami, Pod Dúbravou, Dolné Plavno, Pod Kriváňom, Jelšovie, Domové ostredky, Akcie, Široké, Nad záhradami, Bukovina, Pôlč, Seče, Jablonka, Senické, Na jamu, Na Driekyňu, Lány, Biely vŕšok, Mokrá Driekyňa, Marinová, Jablonky, Zábrež, Breziny, Obecná lúka, Roštárka, Pálený grúň, Tri Kopce, Diel, Lopatiny, Pohorelá, Kmeťová, Za baštou, Srvátka, Dômok, Záhronie, Pod Kopou, Konopiská, Za hôrkou, Hore púťmi, Vtáčnik, Pajerova dolina, Hŕbky, Horný Istebník, Husárovo, Lopušiny, Franková, Ku skale, Jakovo, Nad Príbojom, Pred Plavnom, Malé Plavno, Kozička, Horné Pole

Miesto, Zvolenská kotlina:, 5 z 17

Hrmovo, Suchá Driekyňa, Za pôlčom, Zálužie, Kameňová, Chotačky, Pod Skalice, Ratajová, Čeliny, Studienec, Dubový diel, Tmárová, Drenčín, Pod Horou, Vápenica, Hore Ľupčami, Zagarovo, Líšna skala, Dolinka, Kocán, Chajmova dolina, Za horou, Piesky, Nad Stráňou, Ulický kút, Krokošovo, Pri kríži, V bôčku, Na trúby, Mackov bok, Stráža, Na vršky, Vápenica, Dedov, Huliakova, Kutále, Tmavá bukovina, Matejov bok, Sihote, Nad mlynom, Sobovo, Brezové, Pleso, Pod poľom, Výboškovo, Čertolia, Súdenica, Lievajovo, Tehelňa, Rúbane, Holý hrb, Skalica, Čudná stráňa, Hlinište, Bučina, Nad Dúbravou, Kopec, Jambíkov laz, Kocan, Za cintorínom

Miesto, Zvolenská kotlina:, 6 z 17

Čiene blato, Repkovská, Podžiarec, Stráň, Tarova dolina, Pod Barištim, Tereňova dolina, Hanusova, Uhlište, Výbochov laz, Horné lúky, Javorisko, Martinkova, Arendy, Peniažky, Barištia, Mladiny, Dúbrava, Ku krížu, Žiarec, Z dola vyšného potoka, Michalova, Adamová, Zálohy, Kozina, Za Hájom, Šutňova, Hračky, Stráň, Bečov, Pred Mariašovou, Kamenné, Na Prielohách, Jazovec, Ku Hronu, Zadok, Do boka, Brlany, Vlčia jama, Malá okrúhla, Na diele, Lazy pod Bučinou, Podľa brezín, Za Pastierňou, Stráňa, Lazy, Tvarožnô, Pri dube, Jašov vrch, Mesarčovo, Lovno, Rakytiny, Dolné lúky, Nad Stráňou, Podháj, Kopanice, Priedolie, Buľovec, Lovno, Laskomer pod Ostrým vrchom

Miesto, Zvolenská kotlina:, 7 z 17

Húština, Za Brodom, Dolinka, Potôčik, Lúčky, Halačov vrštek, Dolný hájik, Lazy, ĺabica, Dolinka, Háj, Osičiny, Selá, Horný hájik, Na Kečke, Chytrá dolina, Do Lovného, Dolný Rákoš, Buzina, Klzký diel, Benov bok, Kukučky, Tŕnie, Ťarbaška, Černov a Hrb, Kasovo, Kopanice, Rigeľ, Žiare, Čúdenica, Dolina Močiar, Ravenec, Lipina, Bukovina, Predná Dúbrava, Vŕšky, Dúbrava, Paštálová, Pod pieskami, Jamnište, Dolinka, Šimuničná, Lehôtka, Cudenica, Zolná, Priehrad, Za Kostolcom, Úhrabie, Biatkovo, Za Strážou, Stráň, Horn Dúbrava, Záhumnia, Pod Ostricou, Hrb, Nad Osičinami, Solivajka, Za Roháčovcom, Mičinské lúky, Jelšia

Miesto, Zvolenská kotlina:, 8 z 17

Dolný Havranec, Hájny diel, Hanuský háj, Kniažok, Hlboká, Potôčik, Jesenice, Dlhá, Bakovo, Horný Rákoš, Dolinka, Hrochoťka, Baba, Vŕšky, Brňačka, Močiar, Kúty, Za horným dvorom, Mariašová, Jelšovec pri cintoríne, Za Patrou, Nad Hájom, Hnilisko, Nad Jasenicami, Chotárna dolina, Vlčov, Bočiny, Vlčia diera, Seč, Hrádok, Široké Prielohy, Zvarník, Pod Hájom, Okrúhla niva, Brn cka, Hlinisko, Na kline, Pod Biatkovom, Zvarova dolina, Kalmanová, Dolné Jasenice, Markov, Hubník, Vápenica, Lieštiny, Hosťová, Korytie vrchy, Chrastička, Pod Urpínom, Lopatina, Pred Závozom, Nad kútmi, Lavička, Páterka, Zadná Dúbrava, Horné Jasenice, Hájik, Dolná Dúbrava, Závadka, Záhumnie

Miesto, Zvolenská kotlina:, 9 z 17

Riadok, Bodovo, Bahletka, Pred Vôdkou, Korytárov kopec, Nad Stehlíkom, Šteflovie jama, Nad Horným mlynom, Zdola dediny, Zlatno, Za Medokýšnom, Hutná, Sýkorov hrb, Priehoniská, Dlhé, Pod Holičkou, Za Majorovský vrch, Rákoš, Hámorné, Na Glhie, Jamešná, Do Lešti, Pod Jaseňovým vrchom, Do Breziny, Slobodno, Za Kavilom, Do Úhradu, Pod Rakytím, Šiare, Šušnákovo, Viecha a Žiarec, Čučoriedkový kopec, Háj, Nad Lackovské, Majer, Dolné pole, Cúdenica, Katrenová dolina, Čelienec, Genzlová, Dymušovo, Pod závozom, Obraz, Horné lúky, Prajsovo, Podjasenovo pri Paučovi, Martinkov hrb, Kostolnica, Pod chrastím, Breziny, Žiare, Stare Lazy, Pred Kosiarmi, Veľká Zolná, Havrania, Skalnačka, Pod Okrúhlou, Za Vŕšky, Lackovské, Farské

Miesto, Zvolenská kotlina:, 10 z 17

Pálenica, Pod Žiarcom, Lvózy, Závoz, Hankuš, Kalište, Za Rákošom, Kúty, Košariská, Do Koryta, Hore jamou k Očovanovi, Koryto, Nad jarkom, Očovka, Čierťaž, Pod Lúčkou, Majerovská, Kompanisté, Posádka, Malé Maselné, Pod smrčinou, Za Skalicou, Štajovo, Kostolná dolina, Žľaby, Jelšovce, Košiare, Baranová, Vápenica, Ženská dolina, Železné, Za mlynom, Pod Očovské a Bukovec, Sádok, Zdoladediny, Kubiška, Stehlík, Chotárna, Pred Čížinou, Pod Šajbicou, Za Hrádok, Široké, Pod Blažovcom, Zadné hony, Martinkovská, Štiglica, Peklo, Nad Priehrady, Kováčov majer, Zahodrušov, Palková dolina, Zolnica, Vyše dediny, Lipovec, Horné tále, Klin, Hájik, Uhlištia, Nad Mincami, Záhumnia

Miesto, Zvolenská kotlina:, 11 z 17

Pavlová dolina, Dolina, Na Mlákach, Hlboká, Na pastiersku, Mackovská, Blažovec, Hutná dolina, Na Jamu, Vtáčnik, Pod zadným, U Menúšov, Dubiny, Chmelien, Krásna roveň, Buňovo, Horné záhumnie, Polianka, Zelená dolina, Šoprovo, Rakytie, Široká, Baraní dub, Na Igove, Na skovanú, Lvóze, Do Kurienca, Brzulov majer, Stoskova, Hladká, Lepieška, Malulovie jama, Hutná, Klince, Biely Kameň, Mláky, Medokýšne, Cankrovské, Hájište, Jelenčiná, Ľubietovský vepor, Čižiná dolina, Na Rutištia, Horáreň, K Ulickým, Za Žiarom, Kováčovie uhlisko, Šíročina, Pod Lepieškou, Doliny, Kotacova, Nad Genzlovou, Do Zolnej, Pred Lazmi, Dubina, Na Hline, Vieska, Rybníky, Ľubietová, Pod Hrádkom

Miesto, Zvolenská kotlina:, 12 z 17

Chudý majer, Háj, Válovy, Obraz, Pod Kolibami, Nad Kostolnicou, Javorčina, Hradiste, Fajferova skala, Na jamách, Veľké Maselné, Za výselník, Človečia hlava, Vôdka, Dlhá úboč, Roveň, Kratiny, Pred lôze, Plesnice, Nad Driekyňou, Hornie lazy, Černochovo, Kozie hrbky, Chochlačka, Hradné, Kotáčová, Chotáre, Suché vranisko, Za Stožkom, Hájik, Heberec, Roveň, Rybníky, Nad Želobudzou, Marašovo, Majer, Grošový háj, Dolná dolina, VLKANOVA, Nad hájom, Grajciarové Trnavy, Tomino, Široké, Janošovo, Tŕničky, Kamenné, Breziny, Hajný diel, Zhorený báň, Platina, Barania, Osičie, Háj, Kamenná, Brdo, Dvorce, Jelšinky, Suché Iviny, Dúbravy, Pod Skalkou

Miesto, Zvolenská kotlina:, 13 z 17

Dubník, Kamenná stráň, Telekiovský majer, Hradné, Trhovisko, Na dráhu, Predná Hrabová, Lupčica, Krátke, Horná dolina, Skalolom, Holience, Dvorce, Moštenická dolina, Opálená, Hučava, Dúbrava, Diel, Bušová, Banské, Za sad, Lom, Horná hôrka, Pred Zolnú, Gejdošová, Pod Kaplnou, Za Kaplnou, Šusty, Chotár, Bujačia, Grúň, Malé Slatinské, Dlhé, Matrtajky, Dolné lúky, Búčie, Dúbrava, Kapcátka, Pod Miškovec, Dolná Bujačia, Barisko, Medzichvojno, Platina na Pagáčku, Dúbravka, Kosmín, Tri duby, Krtiny, Pod pivničkami, Predná Drislava, Nad Háj, Pálenikov laz, Horné Laukovo, Veľké hore vodou, Rušenovec, Repištia, Čudánová, Bar, Bečovská, Priekopy, Medze a Dlhé

Miesto, Zvolenská kotlina:, 14 z 17

Hlboká, Dlhá, Jasenov vrch, Jelšina, Lány, Veľké pole, Vyše dediny, Patro, Do potôčkov, Dolné Okrúhlice, Vrch Stožok, Nad Bachtárom, Pastvy, Lubovnice, Kolovráty, Pod kiepou, Horný Habrovec, Pod vinicou, Pri brezinke, Železné vráta, Vinkliarka, Zvadlivie, Malý Krnov, Árendy, Jašov vrch, Krpele, Pod Chvojnom, Pod Dielom, Za Okrúhlicami, Veľká Hájniková, Sihoť, Suché hore vodou, Baniská, Za školou, Za dielom koncom, Grabovo záhradište, Somárno, Baňské, Pochabý Laz, Janková, Žabiareň Kocaň, Ohrady, Lipová, Drozdové, Bane, Kopanice, Na prieloh, Piačkovo, Do Paseky, Močiar, Delakšová, Kalinovec horný, Jarčivá, Lachov laz, Dolinka, Dolné Laukovo, Horné Okrúhlice, Pod Polomom, Pálenica, Gregorová

Miesto, Zvolenská kotlina:, 15 z 17

Slatina, Malatiny, Rybník, Zohrabce, Zrúcaný breh, U drieňa, Viechy, Dúšok, Čierny vrch, Ku lavičkám, Revište, Kaplna, Žiarec, Pod Chvojnom, Chvojná, Nemákovo, Krajná, Na Árendy, Platyho jama, Za lazy, Lacov laz, Borový hrb, Zadná Drislava, Za Hajdúchom, Starý cintorín, Bukovec, Horný kút, Stará voda, Bujačia, Chmelisko, Do Krnovho, Pod skalicou, Úslnie, Nad zvonicou, Líštia diera, Veľké Chvojno, Blatá, Pod Zábavou, Sihoť, Veľká, Palakov, Stupky, Brezina, Paseka, Lopatina, Cigán, Dlhá, Zadná Klenovatá, Za Kušnierikom, Kalinovec dolný, Kapustnice, Žiar, Breziny, Pod priekopou, Drienka, Dolná hôrka, Pod Žiarec, Ihlištia, Kopanice, Na brezinách

Miesto, Zvolenská kotlina:, 16 z 17

Slatinky, Parov vrch, Hradská, Hájovište, Rakytina, Zdola mostu, Bukovinka, Homove boky, Piesky, štátna cesta Zolná-Lukové, Hubník, U klena, Koncom do Hrba, Stránica, Kostolicko, Nad Medokyšom, Za malým Chvojnom, U chodníka, Pod Ostrôžkami, Z konca záhumnia, Jasenia, Pod Brezinkou, Za vrch Zálužnú, Rajčeková, Za salovym hrbom, Usadok, Pod jancovou, Za osikou, Nemecká, Zábrež, Záhumnia, Za Pôjdy, Hnilište, Trnovec, Strunga, Breziny, Široké, Midriačka, Rechtorová, Bugárová, Do studienca, Štiborova, Líščia diera, Za Močilnou skalou, Turecký vŕšok, Zeme na Skalenci, Bok, Priechody, Pod závozom, Dlhé, Pod Klinom, Za Dubinami, Bublovo, Do Chvostiny, Pod kotliskom, Skalice, Pod Bariačkou, Nad Závozom, Čačín, Malá Hôrka

Miesto, Zvolenská kotlina:, 17 z 17

Bobek, Motúzy, Pod Lipou, Polom Lapiňovská, Pod Žiar, Pažite, Dolná Chrapková, Roveň niže Skalenca, Lovisko, Do Kubiho čela, Na lúčky, Kolovraty, Pod Kalamárkou, Nad chrastia, Grapa, Spúšťanka, Madošova, Plžíkovci, Do Skalky, Háj, Koncom pod Dúbravné, Na Vatre, Pod Hrádkom, Záhumnie do Priechodov, Lopatiny, Dolina, Vtáčnik, Za močidlami, Káčerove lazy, Pod Hájik, Konopiská, Dlhé, Dielec, Stran, Pod kladou, Seč, Pastierska, Šúchačky, Vŕšky, Dolinka

Podobné, Zvolenská kotlina:

2551x turistika, 1335x miesto, 616x strom, 222x orientačný bod, 97x chranený strom, 94x turistické informácie, 39x poľovnícky posed, 39x orientačná mapa, 32x prístrešok, altánok, 26x studňa, 16x atrakcia, 16x štôlňa, 6x ohnisko, 6x komín, 5x miesto na piknik, 2x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Zvolenská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://zvolenska-kotlina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.