Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Zvolenská kotlina » turistika » miesto

Miesto, Zvolenská kotlina

Miesto v Zvolenská kotlina

V Zvolenská kotlina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Zvolenská kotlina:, 1 z 17

Bariny, Pod Príbojom, Do potočka, Záhumnie, Záhumnie, Dolina, Z hora vyšného potoka, Pred Mlynom, Dolné Tepličky, Motuzy, Lukové, Pod Bukovinkou, Pod slatinkou, Boroviny, Za mostom, Pri strmom chodníčku, Záhumnia, Daňaca, Majer Ostrolúckych, Na Mlynček, Pod hájske lúky, Kratiny, Pri cintoríne, Nad mlynom, Paľovo, Dolní Chovancovci, Priepadliská, Jombíkov bok, Uhliská, Horní Chovancovci, Vlčie jamy, Jamy, Pri kaplnke, Šutine jarok, Sarvaška, Dolne Lanice, Matejčina, Bosna, Trňanský chodník, Jama, Na Močidle, Rybník, Brajerka, Pohorelcov laz, Javorie, Brázdy, Zverien, Pátočina, Mlynska, Mláky, Huta, Tajovského, Rakatiny, Lavičky, Pod Veľkou Strážou, Do lazov pod Mníchom, Zadná Hrabová, Holíkov majer, Nad Mitrovcom, Bukovinka

Miesto, Zvolenská kotlina:, 2 z 17

Za vodou, Géciovský majer, Kút, Močilný vrch, Záhronie, Pri Hrone, Záhrady, Nad mlynom, Stráňa, Galočina, Medzi Kalinovce, Potôčik, Kutina, Ušiačka, Šlosiarovo, Krenský jarok, Laz, Fekiačovci, Hraškovci, Šakovci, Vybochova Poľana, Mrvenicovci, Trckovská, Podlipa, Pastorkovci, Bugárovo, Medzivodie, Štefanov laz, Trpín, Mocidla, Nad Hájikom, Do Kutov, Trávniky, Kopanice, Laz pri píle, Chotár, Pod Zabrez, Kŕmnik, Polesie Badín, Dlhe Zeme, Pod dielec, Úzke tále z konca záhumnia, Krnáč, Malý Brod, Na Hriadky, Kopanice, Krné, Krnáčovci, Kopanička, Senická hriadka, Pod Háj, Môťová, Do vlčieho, Za mostom, Vyše hrobov, Trstený vŕšok a Starý mlyn, Do Klinov, Tepličky, Nová Ves, Pod Petrovou

Miesto, Zvolenská kotlina:, 3 z 17

Záhumnie do Hliniska, Rákoš, Kopanice, Jelšovo, Stráňa, Šarina, Poza háj, Veličova, Kajchová, Dubina, Bečovská Báň, Na Vecino, Nad Ľubicou, Vyše Mojžiša, Babia strana, Strieborník, Dolevodie, Zadky pri Lieskovskom chotári, Čierne zeme, Horepelie, Za Plesom, Vŕšky, Pod Sitárkou, Háj, Bučina, Sitárka, Piesky, Kuklová, Medzi cestami, ovč., Úhrabia, Kalinovec, Nad medzou, Na Vrchu, Plešina, Vysoká-Chabovec, Slatina, Ľubica, Závozy, Na Kline, Strážnik, Plesácko, Šafranica, Dolinka, Žobrácke, Chabovec, Diel, Hore jamou, Za mostom, Breziny, Lopatiny, Háj, Na hrbe, Na Krištofe, Rybníky pri hradskej, Na Dieli, Čertov vŕšok, Široká, Pod Geberanicou, Lopatiny

Miesto, Zvolenská kotlina:, 4 z 17

Dúbravka, Osikovec, Na Driekyňu, Jablonka, Seče, Domové ostredky, Pod vŕškami, Dômok, Kameňová, Pohorelá, Horný Istebník, Jakovo, Zálužie, Hore púťmi, Pod Baňou, Jablonky, Plavno, Švarca, Kejda, Za pôlčom, Diel, Pred Plavnom, Srvátka, Obecná lúka, Jelšovie, Malé Plavno, Pod Dúbravou, Pod Kriváňom, Záhronie, Bukovina, Nad Príbojom, Horné Pole, Ku skale, Zábrež, Marinová, Bukovinka, Pálený grúň, Senické, Vtáčnik, Tri Kopce, Hŕbky, Hrmovo, Kozička, Za hôrkou, Breziny, Lány, Kmeťová, Roštárka, Nad záhradami, Lopušiny, Lopatiny, Akcie, Pajerova dolina, Husárovo, Konopiská, Pod Kopou, Suchá Driekyňa, Na jamu, Široké, Mokrá Driekyňa

Miesto, Zvolenská kotlina:, 5 z 17

Biely vŕšok, Pôlč, Za baštou, Dolné Plavno, Franková, Výbochov laz, Ku krížu, Pod Horou, Čudná stráňa, Nad mlynom, Pod Skalice, Matejov bok, Súdenica, Kocán, Dedov, Pri kríži, Nad Stráňou, Z dola vyšného potoka, Hanusova, Vápenica, Uhlište, Za cintorínom, Tehelňa, Zagarovo, V bôčku, Tereňova dolina, Peniažky, Podžiarec, Bučina, Dolinka, Nad Dúbravou, Sobovo, Chotačky, Pod Barištim, Krokošovo, Dubový diel, Dúbrava, Kocan, Tarova dolina, Hlinište, Holý hrb, Ulický kút, Čertolia, Na trúby, Čeliny, Javorisko, Huliakova, Repkovská, Barištia, Studienec, Čiene blato, Žiarec, Skalica, Jambíkov laz, Piesky, Vápenica, Horné lúky, Hore Ľupčami, Arendy, Kopec

Miesto, Zvolenská kotlina:, 6 z 17

Líšna skala, Brezové, Lievajovo, Výboškovo, Na vršky, Mackov bok, Kutále, Martinkova, Tmárová, Mladiny, Ratajová, Rúbane, Za horou, Pod poľom, Pleso, Stráň, Stráža, Sihote, Tmavá bukovina, Chajmova dolina, Drenčín, Húština, Chytrá dolina, Zálohy, Do boka, Mesarčovo, Dolné lúky, Nad Stráňou, Jašov vrch, Podľa brezín, Buľovec, Lazy pod Bučinou, Na diele, Lovno, Lazy, Rakytiny, Stráňa, Do Lovného, Horný hájik, Lovno, ĺabica, Dolný Rákoš, Hračky, Halačov vrštek, Kopanice, Potôčik, Na Kečke, Vlčia jama, Šutňova, Podháj, Jazovec, Kamenné, Brlany, Stráň, Kozina, Laskomer pod Ostrým vrchom, Ku Hronu, Priedolie, Adamová, Osičiny

Miesto, Zvolenská kotlina:, 7 z 17

Tvarožnô, Za Brodom, Pri dube, Háj, Michalova, Dolinka, Lazy, Selá, Bečov, Malá okrúhla, Na Prielohách, Dolinka, Zadok, Lúčky, Pred Mariašovou, Za Hájom, Dolný hájik, Za Pastierňou, Za Roháčovcom, Jamnište, Bakovo, Močiar, Stráň, Pod Hájom, Dolina Močiar, Za Strážou, Šimuničná, Nad Hájom, Chotárna dolina, Vlčov, Ťarbaška, Mičinské lúky, Mariašová, Za Kostolcom, Hrádok, Hrochoťka, Horný Rákoš, Jelšovec pri cintoríne, Kasovo, Hájny diel, Cudenica, Lipina, Pod Ostricou, Paštálová, Dolinka, Kniažok, Baba, Hnilisko, Zolná, Jelšia, Lehôtka, Vŕšky, Dlhá, Čúdenica, Priehrad, Vŕšky, Na kline, Biatkovo, Kopanice, Dolinka

Miesto, Zvolenská kotlina:, 8 z 17

Bočiny, Úhrabie, Brn cka, Pod pieskami, Buzina, Predná Dúbrava, Tŕnie, Kúty, Černov a Hrb, Rigeľ, Nad Jasenicami, Zvarník, Potôčik, Bukovina, Brňačka, Seč, Dolný Havranec, Hrb, Hlinisko, Za horným dvorom, Široké Prielohy, Klzký diel, Žiare, Hlboká, Nad Osičinami, Hanuský háj, Ravenec, Za Patrou, Vlčia diera, Dúbrava, Okrúhla niva, Benov bok, Kukučky, Jesenice, Záhumnia, Horn Dúbrava, Solivajka, Zvarova dolina, Kalmanová, Bodovo, Lieštiny, Vápenica, Dolné Jasenice, Hájik, Hosťová, Hubník, Dolná Dúbrava, Markov, Horné Jasenice, Nad kútmi, Lopatina, Záhumnie, Pod Urpínom, Pred Závozom, Páterka, Korytie vrchy, Lavička, Chrastička, Pod Biatkovom, Závadka

Miesto, Zvolenská kotlina:, 9 z 17

Riadok, Zadná Dúbrava, Bahletka, Čierťaž, Šušnákovo, Šiare, Pred Kosiarmi, Klin, Katrenová dolina, Na pastiersku, Uhlištia, Dymušovo, Jelšovce, Na Mlákach, Žľaby, Majerovská, Závoz, Štajovo, Lipovec, Čučoriedkový kopec, Peklo, Hankuš, Kúty, Za Rákošom, Pod Okrúhlou, Zolnica, Žiare, Posádka, Hámorné, Kováčov majer, Cúdenica, Za Hrádok, Priehoniská, Nad jarkom, Do Lešti, Hutná dolina, Sádok, Košiare, Pavlová dolina, Kubiška, Nad Horným mlynom, Pod Rakytím, Majer, Stehlík, Zahodrušov, Jamešná, Pod Žiarcom, Martinkovská, Široké, Vyše dediny, Lvózy, Hore jamou k Očovanovi, Viecha a Žiarec, Kostolnica, Za Kavilom, Pod Šajbicou, Pod Jaseňovým vrchom, Za mlynom, Kostolná dolina, Nad Lackovské

Miesto, Zvolenská kotlina:, 10 z 17

Blažovec, Sýkorov hrb, Pod závozom, Ženská dolina, Rákoš, Lackovské, Pod Lúčkou, Za Majorovský vrch, Horné lúky, Malé Maselné, Baranová, Pred Čížinou, Skalnačka, Nad Mincami, Kompanisté, Hutná, Štiglica, Genzlová, Do Úhradu, Na Glhie, Chotárna, Hájik, Pod smrčinou, Zadné hony, Očovka, Prajsovo, Čelienec, Zlatno, Korytárov kopec, Breziny, Dlhé, Pálenica, Dolné pole, Do Breziny, Dolina, Pod chrastím, Farské, Pod Holičkou, Pod Blažovcom, Zdola dediny, Nad Priehrady, Stare Lazy, Za Skalicou, Za Vŕšky, Za Medokýšnom, Zdoladediny, Veľká Zolná, Záhumnia, Na Jamu, Šteflovie jama, Nad Stehlíkom, Slobodno, Železné, Pred Vôdkou, Pod Očovské a Bukovec, Vápenica, Kalište, Koryto, Háj, Martinkov hrb

Miesto, Zvolenská kotlina:, 11 z 17

Do Koryta, Havrania, Horné tále, Hlboká, Košariská, Mackovská, Palková dolina, Obraz, Podjasenovo pri Paučovi, Do Zolnej, Lepieška, Nad Driekyňou, Medokýšne, Vtáčnik, Dubina, Stoskova, Hájište, Hutná, Plesnice, Na skovanú, Polianka, Pod Lepieškou, Nad Kostolnicou, Rakytie, Na Rutištia, Ľubietová, Vieska, Cankrovské, Čižiná dolina, Ľubietovský vepor, Pod zadným, Doliny, Za Žiarom, Kováčovie uhlisko, Človečia hlava, Roveň, Do Kurienca, Fajferova skala, Veľké Maselné, Pod Hrádkom, Šíročina, Chmelien, Kotacova, Háj, Mláky, Válovy, Pod Kolibami, Na Hline, Zelená dolina, Lvóze, Pred lôze, Široká, Buňovo, Jelenčiná, Baraní dub, Javorčina, Pred Lazmi, Chudý majer, Horáreň, Šoprovo

Miesto, Zvolenská kotlina:, 12 z 17

Kratiny, Krásna roveň, Klince, Na jamách, Rybníky, Hradiste, Za výselník, K Ulickým, Obraz, Vôdka, Horné záhumnie, Hladká, Na Igove, Biely Kameň, Dubiny, Nad Genzlovou, Malulovie jama, Brzulov majer, U Menúšov, Dlhá úboč, Kotáčová, Kamenné, Jelšinky, Barania, Háj, Janošovo, Hájik, Kamenná stráň, Osičie, Predná Hrabová, Suché vranisko, Za Stožkom, Dvorce, Široké, VLKANOVA, Horná dolina, Heberec, Nad Želobudzou, Tŕničky, Platina, Nad hájom, Tomino, Skalolom, Grošový háj, Kozie hrbky, Dvorce, Černochovo, Dúbravy, Telekiovský majer, Suché Iviny, Hajný diel, Dolná dolina, Chotáre, Zhorený báň, Grajciarové Trnavy, Hradné, Majer, Hradné, Holience, Trhovisko

Miesto, Zvolenská kotlina:, 13 z 17

Na dráhu, Lupčica, Hornie lazy, Dubník, Kamenná, Rybníky, Brdo, Roveň, Marašovo, Chochlačka, Krátke, Moštenická dolina, Pod Skalkou, Breziny, Pod kiepou, Kopanice, Gregorová, Piačkovo, Tri duby, Kaplna, Pod Miškovec, Parov vrch, Dúbrava, Lom, Pod Chvojnom, Dlhá, Pod priekopou, Líštia diera, Nad Medokyšom, Veľká Hájniková, Dolinka, Janková, Žiarec, Malý Krnov, Kalinovec horný, Zadná Drislava, Nemákovo, Bečovská, Na prieloh, Barisko, Jelšina, Lacov laz, Zdola mostu, Pod Kaplnou, Homove boky, Opálená, Vyše dediny, Pod Zábavou, Malatiny, Gejdošová, Sihoť, Ohrady, Koncom do Hrba, Drienka, Na brezinách, Jasenov vrch, Veľká, Slatina, U klena, Suché hore vodou

Miesto, Zvolenská kotlina:, 14 z 17

Jašov vrch, Drozdové, Malé Slatinské, Pod pivničkami, Pálenica, U drieňa, Patro, Úslnie, Pod Polomom, Za sad, Medzichvojno, Predná Drislava, Dlhé, Za Kaplnou, Stránica, Lubovnice, Žabiareň Kocaň, Veľké pole, Močiar, Platina na Pagáčku, Za školou, Hubník, Hlboká, Chotár, Vinkliarka, Železné vráta, Na Árendy, Do Krnovho, Horný Habrovec, Veľké Chvojno, Lopatina, Bušová, Hradská, Zvadlivie, Nad Háj, Dolná Bujačia, Baňské, Sihoť, Stará voda, Vrch Stožok, Za lazy, Nad zvonicou, Lachov laz, Dolná hôrka, Baniská, Repištia, Priekopy, Matrtajky, Árendy, Ku lavičkám, Somárno, štátna cesta Zolná-Lukové, Blatá, Do Paseky, Do potôčkov, Platyho jama, Jarčivá, Bane, Dolné Laukovo, Bar

Miesto, Zvolenská kotlina:, 15 z 17

Pri brezinke, Kapustnice, Pod Dielom, Kosmín, Búčie, Chvojná, Brezina, Kalinovec dolný, Dlhá, Šusty, Horné Okrúhlice, Pred Zolnú, Zrúcaný breh, Grúň, Slatinky, Pálenikov laz, Pod Žiarec, Horný kút, Čierny vrch, Rušenovec, Za dielom koncom, Kostolicko, Za Kušnierikom, Kopanice, Bukovec, Bujačia, Pochabý Laz, Kapcátka, Revište, Pod vinicou, Pod skalicou, Zadná Klenovatá, Ihlištia, Horné Laukovo, Palakov, Stupky, Rybník, Krajná, Pastvy, Dolné Okrúhlice, Dolné lúky, Dúbravka, Breziny, Borový hrb, Zohrabce, Hájovište, Lipová, Delakšová, Paseka, Za Okrúhlicami, Medze a Dlhé, Čudánová, Banské, Kolovráty, Veľké hore vodou, Dúbrava, Krpele, Bukovinka, Starý cintorín, Piesky

Miesto, Zvolenská kotlina:, 16 z 17

Nad Bachtárom, Krtiny, Horná hôrka, Grabovo záhradište, Viechy, Lány, Za Hajdúchom, Hučava, Cigán, Dúšok, Rakytina, Bujačia, Žiar, Chmelisko, Diel, Pod Chvojnom, Pred Kochlačkou, Klobušického vrch, Bublovo, Lúčky, Zahumnie pod Zabrezou, Brezinky, Dielec, Slavcová, Dolná Sihoť, Pod Bukovinku, Svibina, Dlhé pri Cirkevných, Hroncová, Laz, Pod majerom, Pod dúbravy, Nad mlynom, Na vrchy, Lúčky, Konopiská, Vysovec, Suchavica, Kucejka, Jabloňová, Nad Hrabím, Stankov vŕšok, Nad Nemcami, Šúchačky, Hájik, Zdola dediny, Za salovym hrbom, Pod Žiar, Šulek - Piešť, Do Kubiho čela, Nad Jarkami, Pšenička, Pod Kalamárkou, Žiakova, Nad Bariačkou, Nad chrastia, Široké, Pri skalke, Pod Stráňou, Skradno

Miesto, Zvolenská kotlina:, 17 z 17

Zahumnie, Lovisko, Za malým Chvojnom, Stare Selce, Dielnice, Za Ravence, Do Chvostiny, Pri Bucku, Nad Oravcami, Dlhé, Jastrabí vrch, Medzi potokami, Za osikou, Seč, Bugárová, Dlhé, Úbočka, Medveďov vŕštek, Hučava, Psice, Nad mlynom, Korčín, Za diel, Pri Močidlách, Nad Hraničku, Za Skalencom, Za močidlami, Ravenské, Kamienka, Boky, Varta, Trstená, Nad včelínom, Dolný Pereš, Kolovraty, Zálužná, Grapa, Maly Diel, Háj, Skalice

Podobné, Zvolenská kotlina:

2536x turistika, 1335x miesto, 601x strom, 222x orientačný bod, 97x chranený strom, 94x turistické informácie, 39x poľovnícky posed, 39x orientačná mapa, 32x prístrešok, altánok, 26x studňa, 16x atrakcia, 16x štôlňa, 6x ohnisko, 6x komín, 5x miesto na piknik, 2x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Zvolenská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://zvolenska-kotlina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.