Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Zvolenská kotlina » turistika » miesto

Miesto, Zvolenská kotlina

Miesto v Zvolenská kotlina

V Zvolenská kotlina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Zvolenská kotlina:, 1 z 17

Bariny, Pod Príbojom, Do potočka, Záhumnie, Záhumnie, Dolina, Z hora vyšného potoka, Pred Mlynom, Motuzy, Dolné Tepličky, Lukové, Pod Bukovinkou, Pod slatinkou, Boroviny, Pri strmom chodníčku, Za mostom, Záhumnia, Daňaca, Majer Ostrolúckych, Na Mlynček, Kratiny, Pod hájske lúky, Paľovo, Pri cintoríne, Nad mlynom, Dolní Chovancovci, Priepadliská, Jombíkov bok, Uhliská, Horní Chovancovci, Vlčie jamy, Jamy, Dolevodie, Pri kaplnke, Šutine jarok, Sarvaška, Dolne Lanice, Bosna, Matejčina, Trňanský chodník, Jama, Javorie, Brajerka, Mlynska, Pátočina, Pohorelcov laz, Zverien, Na Močidle, Rybník, Tajovského, Rakatiny, Brázdy, Pod Veľkou Strážou, Lavičky, Huta, Mláky, Holíkov majer, Do lazov pod Mníchom, Bukovinka, Nad Mitrovcom

Miesto, Zvolenská kotlina:, 2 z 17

Zadná Hrabová, Záhronie, Kút, Géciovský majer, Močilný vrch, Pri Hrone, Za vodou, Galočina, Záhrady, Stráňa, Nad mlynom, Medzi Kalinovce, Laz, Potôčik, Krenský jarok, Kutina, Šlosiarovo, Fekiačovci, Ušiačka, Vybochova Poľana, Mrvenicovci, Hraškovci, Šakovci, Pastorkovci, Podlipa, Mocidla, Bugárovo, Medzivodie, Trpín, Štefanov laz, Kopanice, Do Kutov, Trávniky, Trckovská, Nad Hájikom, Chotár, Polesie Badín, Kŕmnik, Laz pri píle, Dlhe Zeme, Pod Zabrez, Krnáč, Pod dielec, Úzke tále z konca záhumnia, Kopanice, Krnáčovci, Na Hriadky, Krné, Senická hriadka, Kopanička, Pod Háj, Môťová, Do vlčieho, Za mostom, Vyše hrobov, Trstený vŕšok a Starý mlyn, Do Klinov, Tepličky, Pod Petrovou, Nová Ves

Miesto, Zvolenská kotlina:, 3 z 17

Záhumnie do Hliniska, Rákoš, Poza háj, Dubina, Bečovská Báň, Šarina, Kajchová, Jelšovo, Stráňa, Veličova, Kopanice, Piesky, Strážnik, Dolinka, Kuklová, Ľubica, Vysoká-Chabovec, Plesácko, Zadky pri Lieskovskom chotári, Nad medzou, Vŕšky, Kalinovec, Na Vrchu, Vyše Mojžiša, Úhrabia, Horepelie, Na Vecino, Slatina, Strieborník, Za Plesom, Babia strana, Žobrácke, Na Kline, Sitárka, Pod Sitárkou, ovč., Chabovec, Diel, Háj, Čierne zeme, Bučina, Závozy, Plešina, Šafranica, Medzi cestami, Nad Ľubicou, Lopatiny, Na Dieli, Na hrbe, Háj, Za mostom, Na Krištofe, Osikovec, Lopatiny, Dúbravka, Rybníky pri hradskej, Široká, Čertov vŕšok, Hore jamou, Pod Geberanicou

Miesto, Zvolenská kotlina:, 4 z 17

Breziny, Za baštou, Kmeťová, Pod Kopou, Lány, Srvátka, Hore púťmi, Hrmovo, Kameňová, Tri Kopce, Domové ostredky, Lopatiny, Široké, Jelšovie, Zábrež, Pajerova dolina, Malé Plavno, Horné Pole, Bukovina, Diel, Za pôlčom, Švarca, Vtáčnik, Akcie, Biely vŕšok, Konopiská, Jablonky, Pod Dúbravou, Na Driekyňu, Jakovo, Bukovinka, Ku skale, Kejda, Za hôrkou, Mokrá Driekyňa, Husárovo, Pálený grúň, Pôlč, Breziny, Franková, Kozička, Plavno, Senické, Pohorelá, Horný Istebník, Seče, Obecná lúka, Záhronie, Pred Plavnom, Jablonka, Na jamu, Hŕbky, Pod vŕškami, Nad Príbojom, Marinová, Suchá Driekyňa, Lopušiny, Pod Baňou, Dolné Plavno, Roštárka

Miesto, Zvolenská kotlina:, 5 z 17

Nad záhradami, Pod Kriváňom, Zálužie, Dômok, Stráň, Krokošovo, Tmavá bukovina, Holý hrb, Sihote, Mackov bok, Dubový diel, Zagarovo, Výboškovo, Dolinka, Výbochov laz, Vápenica, Stráža, V bôčku, Bučina, Kocan, Ku krížu, Javorisko, Arendy, Za horou, Huliakova, Nad Dúbravou, Pod Horou, Kopec, Pod Skalice, Čeliny, Repkovská, Chotačky, Pleso, Skalica, Tereňova dolina, Z dola vyšného potoka, Za cintorínom, Vápenica, Nad mlynom, Na vršky, Chajmova dolina, Líšna skala, Piesky, Dúbrava, Hlinište, Na trúby, Čertolia, Matejov bok, Ulický kút, Kutále, Brezové, Jambíkov laz, Čiene blato, Podžiarec, Žiarec, Čudná stráňa, Mladiny, Hore Ľupčami, Súdenica, Horné lúky

Miesto, Zvolenská kotlina:, 6 z 17

Tarova dolina, Ratajová, Drenčín, Dedov, Hanusova, Barištia, Lievajovo, Rúbane, Uhlište, Sobovo, Kocán, Studienec, Martinkova, Nad Stráňou, Pri kríži, Tmárová, Peniažky, Pod poľom, Tehelňa, Pod Barištim, Lovno, Šutňova, Adamová, Osičiny, Kopanice, Laskomer pod Ostrým vrchom, Jašov vrch, Selá, Lazy, Mesarčovo, Za Hájom, Nad Stráňou, Chytrá dolina, Michalova, Húština, Tvarožnô, Na diele, Za Brodom, Na Kečke, Kozina, Dolné lúky, Lúčky, Rakytiny, Lazy pod Bučinou, Pred Mariašovou, Malá okrúhla, Na Prielohách, Zálohy, Dolinka, Do Lovného, Brlany, Zadok, Podľa brezín, Ku Hronu, Bečov, Pri dube, Háj, Lovno, Buľovec, Stráň

Miesto, Zvolenská kotlina:, 7 z 17

Priedolie, Lazy, Za Pastierňou, Podháj, Dolný Rákoš, Kamenné, Jazovec, Potôčik, Dolný hájik, Do boka, ĺabica, Halačov vrštek, Vlčia jama, Hračky, Stráňa, Dolinka, Horný hájik, Biatkovo, Mičinské lúky, Záhumnia, Paštálová, Horný Rákoš, Ravenec, Kasovo, Kniažok, Stráň, Jesenice, Úhrabie, Na kline, Hlboká, Dolina Močiar, Hnilisko, Kopanice, Za Kostolcom, Cudenica, Za Strážou, Vŕšky, Mariašová, Dolný Havranec, Jelšia, Brňačka, Tŕnie, Čúdenica, Klzký diel, Nad Osičinami, Lipina, Baba, Za Patrou, Potôčik, Bočiny, Pod Hájom, Vlčov, Vŕšky, Široké Prielohy, Hanuský háj, Predná Dúbrava, Okrúhla niva, Benov bok, Brn cka, Nad Jasenicami

Miesto, Zvolenská kotlina:, 8 z 17

Hájny diel, Za Roháčovcom, Kukučky, Hlinisko, Pod Ostricou, Zvarník, Vlčia diera, Chotárna dolina, Černov a Hrb, Nad Hájom, Žiare, Zolná, Ťarbaška, Dolinka, Solivajka, Kúty, Šimuničná, Horn Dúbrava, Hrochoťka, Dúbrava, Buzina, Priehrad, Hrb, Lehôtka, Rigeľ, Pod pieskami, Močiar, Dolinka, Seč, Bukovina, Bakovo, Jelšovec pri cintoríne, Hrádok, Jamnište, Dlhá, Za horným dvorom, Závadka, Bodovo, Korytie vrchy, Hosťová, Nad kútmi, Dolné Jasenice, Lopatina, Lieštiny, Markov, Horné Jasenice, Kalmanová, Zvarova dolina, Hájik, Lavička, Pred Závozom, Páterka, Chrastička, Vápenica, Pod Biatkovom, Dolná Dúbrava, Riadok, Zadná Dúbrava, Záhumnie, Malý Brod

Miesto, Zvolenská kotlina:, 9 z 17

Hubník, Pod Urpínom, Bahletka, Dolina, Dolné pole, Do Lešti, Martinkovská, Horné tále, Korytárov kopec, Palková dolina, Koryto, Štiglica, Horné lúky, Stehlík, Zdoladediny, Široké, Do Koryta, Zlatno, Majerovská, Nad Stehlíkom, Hlboká, Štajovo, Pod Blažovcom, Za mlynom, Pod Okrúhlou, Priehoniská, Klin, Očovka, Hájik, Háj, Šušnákovo, Do Breziny, Zolnica, Kostolnica, Chotárna, Sýkorov hrb, Lvózy, Lackovské, Hámorné, Dlhé, Zdola dediny, Lipovec, Pod Šajbicou, Breziny, Uhlištia, Pod Rakytím, Dymušovo, Hore jamou k Očovanovi, Na Mlákach, Pod Jaseňovým vrchom, Nad Priehrady, Posádka, Obraz, Čučoriedkový kopec, Pod Očovské a Bukovec, Na Jamu, Kostolná dolina, Farské, Prajsovo, Železné

Miesto, Zvolenská kotlina:, 10 z 17

Pálenica, Viecha a Žiarec, Na pastiersku, Košiare, Za Hrádok, Malé Maselné, Za Majorovský vrch, Podjasenovo pri Paučovi, Hankuš, Pod Holičkou, Nad jarkom, Nad Mincami, Nad Lackovské, Majer, Do Úhradu, Blažovec, Za Vŕšky, Pavlová dolina, Závoz, Pred Kosiarmi, Košariská, Na Glhie, Ženská dolina, Jelšovce, Mackovská, Za Rákošom, Kováčov majer, Jamešná, Záhumnia, Vápenica, Žiare, Pod Žiarcom, Slobodno, Šteflovie jama, Havrania, Za Skalicou, Hutná dolina, Kubiška, Za Medokýšnom, Zahodrušov, Rákoš, Cúdenica, Skalnačka, Šiare, Pod závozom, Veľká Zolná, Za Kavilom, Čelienec, Pred Čížinou, Pod chrastím, Zadné hony, Pod Lúčkou, Kompanisté, Genzlová, Stare Lazy, Pod smrčinou, Nad Horným mlynom, Vyše dediny, Hutná, Kúty

Miesto, Zvolenská kotlina:, 11 z 17

Čierťaž, Žľaby, Katrenová dolina, Pred Vôdkou, Sádok, Baranová, Peklo, Martinkov hrb, Kalište, Do Kurienca, Hradiste, Dlhá úboč, Biely Kameň, Polianka, Čižiná dolina, Široká, U Menúšov, Za výselník, Jelenčiná, K Ulickým, Kratiny, Roveň, Ľubietová, Lepieška, Na skovanú, Zelená dolina, Háj, Rybníky, Horáreň, Na jamách, Rakytie, Chmelien, Obraz, Horné záhumnie, Nad Driekyňou, Pod Lepieškou, Válovy, Do Zolnej, Človečia hlava, Šoprovo, Vtáčnik, Kováčovie uhlisko, Kotacova, Nad Kostolnicou, Malulovie jama, Lvóze, Ľubietovský vepor, Chudý majer, Plesnice, Na Igove, Na Hline, Hutná, Za Žiarom, Pred lôze, Brzulov majer, Pod Kolibami, Pod zadným, Hájište, Dubina, Stoskova

Miesto, Zvolenská kotlina:, 12 z 17

Nad Genzlovou, Krásna roveň, Baraní dub, Dubiny, Vôdka, Vieska, Mláky, Klince, Medokýšne, Veľké Maselné, Pred Lazmi, Pod Hrádkom, Javorčina, Hladká, Doliny, Fajferova skala, Buňovo, Cankrovské, Šíročina, Na Rutištia, Pod Skalkou, Chotáre, Dúbravy, Marašovo, Tŕničky, Osičie, VLKANOVA, Lupčica, Heberec, Chochlačka, Horná dolina, Černochovo, Dubník, Majer, Hradné, Dvorce, Kamenná, Holience, Na dráhu, Skalolom, Kozie hrbky, Hradné, Tomino, Roveň, Dolná dolina, Nad hájom, Kamenná stráň, Široké, Zhorený báň, Breziny, Moštenická dolina, Jelšinky, Hájik, Suché Iviny, Trhovisko, Janošovo, Grajciarové Trnavy, Hajný diel, Telekiovský majer, Hornie lazy

Miesto, Zvolenská kotlina:, 13 z 17

Háj, Krátke, Kotáčová, Za Stožkom, Rybníky, Predná Hrabová, Barania, Grošový háj, Dvorce, Kamenné, Suché vranisko, Platina, Brdo, Nad Želobudzou, Nad zvonicou, Nemákovo, Kopanice, Na Árendy, Pod Zábavou, Viechy, Bujačia, Pod Žiarec, Lacov laz, Horný kút, Krpele, Za Kaplnou, Do Krnovho, Kopanice, Močiar, Horná hôrka, Diel, Do Paseky, Kalinovec horný, Dúšok, Bujačia, Opálená, Patro, Drienka, Bane, Pod kiepou, Za Kušnierikom, Žabiareň Kocaň, Pod priekopou, Pod Kaplnou, Zadná Klenovatá, Pastvy, Priekopy, Grúň, Dolné Laukovo, Hučava, Stará voda, Jašov vrch, Zdola mostu, Jasenov vrch, Malé Slatinské, Zvadlivie, Malatiny, Nad Háj, Paseka, Šusty

Miesto, Zvolenská kotlina:, 14 z 17

Grabovo záhradište, Breziny, Stupky, Predná Drislava, Lachov laz, Baniská, Kosmín, Drozdové, Krtiny, Čudánová, Lány, Za lazy, Tri duby, Dúbravka, Dolná Bujačia, Búčie, Sihoť, Vyše dediny, Ohrady, Chvojná, Hubník, Ihlištia, Pod Chvojnom, Bukovinka, Somárno, Dúbrava, Bukovec, Lubovnice, Gejdošová, Na prieloh, Na brezinách, Pálenikov laz, Lopatina, Gregorová, Dlhá, Slatina, Stránica, Horné Okrúhlice, Dolné lúky, Matrtajky, Vrch Stožok, Čierny vrch, Pálenica, Kapustnice, Do potôčkov, Pod Miškovec, Kolovráty, Líštia diera, Rušenovec, Kapcátka, U klena, U drieňa, Veľké hore vodou, Zrúcaný breh, Jelšina, Dolná hôrka, Borový hrb, Platina na Pagáčku, Dolinka, Piačkovo

Miesto, Zvolenská kotlina:, 15 z 17

Piesky, Kaplna, Za sad, Ku lavičkám, Krajná, Kalinovec dolný, Chotár, Brezina, Árendy, Dúbrava, Za dielom koncom, Cigán, Medzichvojno, Hradská, Pod pivničkami, Lom, Chmelisko, Veľká Hájniková, Pod skalicou, Slatinky, Platyho jama, Železné vráta, Žiar, Bar, Malý Krnov, Nad Bachtárom, Hájovište, Revište, Delakšová, Rybník, Zohrabce, Palakov, Repištia, Za školou, štátna cesta Zolná-Lukové, Bečovská, Pod Polomom, Nad Medokyšom, Horné Laukovo, Janková, Za Hajdúchom, Vinkliarka, Sihoť, Koncom do Hrba, Pochabý Laz, Pred Zolnú, Medze a Dlhé, Homove boky, Horný Habrovec, Lipová, Pod Dielom, Dlhé, Dolné Okrúhlice, Pri brezinke, Suché hore vodou, Veľká, Dlhá, Pod vinicou, Veľké Chvojno, Žiarec

Miesto, Zvolenská kotlina:, 16 z 17

Starý cintorín, Hlboká, Baňské, Veľké pole, Zadná Drislava, Rakytina, Blatá, Kostolicko, Bušová, Úslnie, Barisko, Pod Chvojnom, Banské, Za Okrúhlicami, Jarčivá, Parov vrch, Lukovská studňa, Šúchačky, Bublovo, Stavanisko, Jastrabí vrch, Slavcová, Majerove zeme, Záhumnia, Strunga, Pod závozom, Horné Stavanisko, Malé Chvojno, Oprečina, Do Kubiho čela, Kucejka, Do Skalky, Dolná Chrapková, Štiborova, Zajacov kút, Seč, Stankov vŕšok, Lúčky, Kamienka, Klobušického vrch, Za diel, Bok, Sviniarka, Pánske lazy, Petrová, Stránie, Za Dubinami, Plžíkovci, Pred Kochlačkou, Kolovraty, Dolné hrby, Vysovec, Nad mlynom, Na Zahumnie, Pod Hrádkom, Čučoredno, Dolný Pereš, Za jarkom, Medzi jarkami, Čačín

Miesto, Zvolenská kotlina:, 17 z 17

Dolné Sely, Boky, Nad Nemcami, Kaplnie do jarku, Skala, Krátky vŕšok, Nad chrastia, Komarno, Pod Bukovinku, Rechtorky, Laukovo, Pod Lipou, Pod Dubom, Zahumnie, Seč, Táliky, Dedovec, Repisko, Za hájom, Farbiakova paseka, Suchavica, Maly Diel, Ravenské, Grapa, Hájik, Korčín, Z konca záhumnia, Koncom pod Dúbravné, Kopaniny, Skalka, Lovisko, Hŕbok, Farská, Hroncová, Dolné Lazy, Jánošovie vrch, Psice, Bradáčovo, Stran, Rajčeková

Podobné, Zvolenská kotlina:

2519x turistika, 1335x miesto, 601x strom, 216x orientačný bod, 97x chranený strom, 87x turistické informácie, 38x poľovnícky posed, 37x orientačná mapa, 31x prístrešok, altánok, 26x studňa, 16x atrakcia, 16x štôlňa, 6x ohnisko, 6x komín, 5x miesto na piknik, 2x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Zvolenská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://zvolenska-kotlina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.