Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Zvolenská kotlina » turistika » miesto

Miesto, Zvolenská kotlina

Miesto v Zvolenská kotlina

V Zvolenská kotlina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Zvolenská kotlina:, 1 z 17

Pod Príbojom, Bariny, Do potočka, Záhumnie, Záhumnie, Dolina, Z hora vyšného potoka, Pred Mlynom, Motuzy, Dolné Tepličky, Lukové, Pod Bukovinkou, Pod slatinkou, Boroviny, Pri strmom chodníčku, Za mostom, Záhumnia, Daňaca, Majer Ostrolúckych, Pod hájske lúky, Na Mlynček, Kratiny, Pri cintoríne, Paľovo, Dolní Chovancovci, Nad mlynom, Priepadliská, Jombíkov bok, Uhliská, Jamy, Horní Chovancovci, Vlčie jamy, Dolevodie, Pri kaplnke, Sarvaška, Šutine jarok, Dolne Lanice, Matejčina, Trňanský chodník, Bosna, Jama, Pátočina, Na Močidle, Javorie, Pohorelcov laz, Brajerka, Zverien, Rybník, Rakatiny, Lavičky, Pod Veľkou Strážou, Mlynska, Brázdy, Tajovského, Mláky, Huta, Nad Mitrovcom, Do lazov pod Mníchom, Zadná Hrabová, Bukovinka

Miesto, Zvolenská kotlina:, 2 z 17

Holíkov majer, Močilný vrch, Záhronie, Za vodou, Géciovský majer, Pri Hrone, Kút, Záhrady, Galočina, Stráňa, Nad mlynom, Medzi Kalinovce, Krenský jarok, Ušiačka, Laz, Potôčik, Fekiačovci, Šlosiarovo, Kutina, Hraškovci, Mrvenicovci, Šakovci, Vybochova Poľana, Štefanov laz, Medzivodie, Pastorkovci, Bugárovo, Nad Hájikom, Do Kutov, Podlipa, Trckovská, Mocidla, Trpín, Kopanice, Trávniky, Dlhe Zeme, Kŕmnik, Polesie Badín, Chotár, Laz pri píle, Pod Zabrez, Úzke tále z konca záhumnia, Pod dielec, Krnáč, Krné, Kopanice, Krnáčovci, Na Hriadky, Senická hriadka, Kopanička, Môťová, Pod Háj, Do vlčieho, Za mostom, Vyše hrobov, Trstený vŕšok a Starý mlyn, Do Klinov, Tepličky, Nová Ves, Pod Petrovou

Miesto, Zvolenská kotlina:, 3 z 17

Záhumnie do Hliniska, Rákoš, Stráňa, Dubina, Kajchová, Šarina, Bečovská Báň, Poza háj, Veličova, Kopanice, Jelšovo, Úhrabia, Háj, Čierne zeme, Žobrácke, Za Plesom, Dolinka, Pod Sitárkou, Na Vrchu, Bučina, Vŕšky, ovč., Kuklová, Závozy, Strieborník, Nad Ľubicou, Slatina, Kalinovec, Plesácko, Ľubica, Vyše Mojžiša, Strážnik, Na Vecino, Babia strana, Sitárka, Zadky pri Lieskovskom chotári, Piesky, Horepelie, Šafranica, Plešina, Vysoká-Chabovec, Chabovec, Na Kline, Diel, Medzi cestami, Nad medzou, Lopatiny, Za mostom, Hore jamou, Breziny, Dúbravka, Široká, Pod Geberanicou, Na hrbe, Osikovec, Čertov vŕšok, Rybníky pri hradskej, Na Krištofe, Na Dieli, Háj

Miesto, Zvolenská kotlina:, 4 z 17

Lopatiny, Za pôlčom, Na jamu, Srvátka, Za baštou, Záhronie, Horný Istebník, Konopiská, Pod Baňou, Za hôrkou, Pohorelá, Hrmovo, Švarca, Ku skale, Mokrá Driekyňa, Obecná lúka, Franková, Pred Plavnom, Malé Plavno, Diel, Lány, Zábrež, Dômok, Tri Kopce, Pôlč, Domové ostredky, Jakovo, Bukovinka, Jablonky, Pálený grúň, Jablonka, Dolné Plavno, Pajerova dolina, Marinová, Bukovina, Lopatiny, Senické, Zálužie, Suchá Driekyňa, Kozička, Široké, Nad záhradami, Nad Príbojom, Na Driekyňu, Kmeťová, Pod vŕškami, Kejda, Lopušiny, Roštárka, Kameňová, Pod Kriváňom, Husárovo, Pod Kopou, Seče, Pod Dúbravou, Biely vŕšok, Breziny, Akcie, Hore púťmi, Jelšovie

Miesto, Zvolenská kotlina:, 5 z 17

Plavno, Horné Pole, Hŕbky, Vtáčnik, Kutále, Za cintorínom, Súdenica, Kocan, Krokošovo, Dubový diel, Mladiny, Na vršky, V bôčku, Dedov, Ulický kút, Hore Ľupčami, Hanusova, Ratajová, Horné lúky, Tmavá bukovina, Dolinka, Za horou, Holý hrb, Výboškovo, Nad Stráňou, Javorisko, Tehelňa, Brezové, Pod poľom, Hlinište, Nad Dúbravou, Na trúby, Peniažky, Zagarovo, Tarova dolina, Chotačky, Líšna skala, Studienec, Čertolia, Kocán, Dúbrava, Z dola vyšného potoka, Vápenica, Vápenica, Ku krížu, Tereňova dolina, Bučina, Čiene blato, Arendy, Tmárová, Piesky, Stráža, Lievajovo, Stráň, Kopec, Pod Barištim, Pod Skalice, Chajmova dolina, Nad mlynom, Sihote

Miesto, Zvolenská kotlina:, 6 z 17

Matejov bok, Repkovská, Čudná stráňa, Pod Horou, Mackov bok, Výbochov laz, Skalica, Uhlište, Barištia, Rúbane, Sobovo, Pleso, Žiarec, Podžiarec, Huliakova, Pri kríži, Jambíkov laz, Drenčín, Martinkova, Čeliny, Pri dube, ĺabica, Lovno, Lúčky, Potôčik, Húština, Lovno, Lazy pod Bučinou, Nad Stráňou, Chytrá dolina, Kopanice, Jašov vrch, Podháj, Laskomer pod Ostrým vrchom, Dolné lúky, Hračky, Do Lovného, Rakytiny, Jazovec, Háj, Horný hájik, Tvarožnô, Lazy, Vlčia jama, Za Brodom, Zadok, Šutňova, Brlany, Malá okrúhla, Lazy, Pred Mariašovou, Michalova, Buľovec, Zálohy, Mesarčovo, Dolný hájik, Na Kečke, Adamová, Do boka, Selá

Miesto, Zvolenská kotlina:, 7 z 17

Osičiny, Kamenné, Bečov, Podľa brezín, Dolinka, Na Prielohách, Halačov vrštek, Na diele, Stráň, Za Hájom, Ku Hronu, Priedolie, Kozina, Dolný Rákoš, Za Pastierňou, Stráňa, Dolinka, Nad Hájom, Benov bok, Dlhá, Ťarbaška, Rigeľ, Kopanice, Jesenice, Za Strážou, Vlčia diera, Klzký diel, Hájny diel, Baba, Dolina Močiar, Vŕšky, Nad Jasenicami, Okrúhla niva, Hlboká, Dúbrava, Dolný Havranec, Bočiny, Brn cka, Stráň, Jelšovec pri cintoríne, Zvarník, Potôčik, Priehrad, Mičinské lúky, Pod Ostricou, Černov a Hrb, Horný Rákoš, Za Roháčovcom, Kúty, Kasovo, Za horným dvorom, Úhrabie, Vŕšky, Cudenica, Široké Prielohy, Nad Osičinami, Mariašová, Predná Dúbrava, Jelšia, Biatkovo

Miesto, Zvolenská kotlina:, 8 z 17

Ravenec, Solivajka, Pod Hájom, Horn Dúbrava, Lehôtka, Za Patrou, Dolinka, Paštálová, Hlinisko, Chotárna dolina, Jamnište, Bakovo, Bukovina, Hrádok, Na kline, Šimuničná, Záhumnia, Seč, Zolná, Hnilisko, Čúdenica, Vlčov, Tŕnie, Kniažok, Močiar, Hrochoťka, Kukučky, Buzina, Hrb, Dolinka, Hanuský háj, Brňačka, Za Kostolcom, Pod pieskami, Žiare, Lipina, Hájik, Páterka, Horné Jasenice, Zadná Dúbrava, Bodovo, Pod Urpínom, Chrastička, Vápenica, Markov, Lavička, Lieštiny, Lopatina, Dolná Dúbrava, Pod Biatkovom, Kalmanová, Korytie vrchy, Záhumnie, Dolné Jasenice, Hubník, Malý Brod, Závadka, Pred Závozom, Zvarova dolina, Hosťová

Miesto, Zvolenská kotlina:, 9 z 17

Nad kútmi, Riadok, Bahletka, Do Koryta, Kúty, Pod Holičkou, Nad Mincami, Čierťaž, Hutná dolina, Malé Maselné, Nad Priehrady, Uhlištia, Za Skalicou, Palková dolina, Hore jamou k Očovanovi, Hankuš, Za Kavilom, Čelienec, Lipovec, Za Vŕšky, Pod Okrúhlou, Za Hrádok, Na Jamu, Pred Kosiarmi, Štiglica, Zahodrušov, Posádka, Kalište, Košiare, Dymušovo, Martinkovská, Pod závozom, Na pastiersku, Pálenica, Žľaby, Štajovo, Stehlík, Cúdenica, Katrenová dolina, Koryto, Martinkov hrb, Pod Jaseňovým vrchom, Dlhé, Nad Horným mlynom, Jelšovce, Klin, Hájik, Zolnica, Očovka, Lackovské, Pod Šajbicou, Dolné pole, Kubiška, Záhumnia, Genzlová, Havrania, Šušnákovo, Pod Žiarcom, Priehoniská, Ženská dolina

Miesto, Zvolenská kotlina:, 10 z 17

Za Medokýšnom, Na Glhie, Do Úhradu, Pred Vôdkou, Farské, Viecha a Žiarec, Majer, Slobodno, Železné, Kováčov majer, Pred Čížinou, Hlboká, Kostolnica, Šiare, Kompanisté, Majerovská, Žiare, Korytárov kopec, Zdola dediny, Hutná, Breziny, Pod Blažovcom, Šteflovie jama, Pavlová dolina, Sýkorov hrb, Vyše dediny, Blažovec, Za mlynom, Jamešná, Do Breziny, Hámorné, Zlatno, Do Lešti, Široké, Horné lúky, Zdoladediny, Pod smrčinou, Pod chrastím, Horné tále, Lvózy, Za Rákošom, Košariská, Prajsovo, Obraz, Pod Rakytím, Podjasenovo pri Paučovi, Stare Lazy, Čučoriedkový kopec, Nad jarkom, Peklo, Sádok, Závoz, Dolina, Nad Lackovské, Zadné hony, Rákoš, Pod Lúčkou, Mackovská, Skalnačka, Vápenica

Miesto, Zvolenská kotlina:, 11 z 17

Za Majorovský vrch, Háj, Pod Očovské a Bukovec, Baranová, Nad Stehlíkom, Chotárna, Na Mlákach, Kostolná dolina, Veľká Zolná, Pred Lazmi, Zelená dolina, Vtáčnik, Nad Genzlovou, Mláky, Horáreň, Pod Hrádkom, Hladká, Nad Kostolnicou, Medokýšne, Na jamách, Lvóze, Dubina, Do Kurienca, Háj, Vôdka, Kotacova, Na Igove, Dlhá úboč, U Menúšov, Pred lôze, Do Zolnej, Čižiná dolina, Baraní dub, Nad Driekyňou, Chmelien, Široká, Kováčovie uhlisko, Pod Kolibami, Vieska, Polianka, Válovy, Za výselník, Kratiny, Na Rutištia, Šoprovo, Na skovanú, Rakytie, Horné záhumnie, Roveň, Obraz, Cankrovské, Chudý majer, Pod Lepieškou, Lepieška, Doliny, Klince, Človečia hlava, Hájište, Šíročina, Rybníky

Miesto, Zvolenská kotlina:, 12 z 17

K Ulickým, Veľké Maselné, Ľubietovský vepor, Dubiny, Malulovie jama, Krásna roveň, Fajferova skala, Hradiste, Ľubietová, Hutná, Stoskova, Biely Kameň, Pod zadným, Buňovo, Jelenčiná, Brzulov majer, Na Hline, Plesnice, Za Žiarom, Javorčina, Háj, Marašovo, Krátke, Platina, Široké, Zhorený báň, Dubník, Chochlačka, Grošový háj, Janošovo, Kamenná stráň, Kamenné, Dvorce, Brdo, Hradné, Na dráhu, Jelšinky, Pod Skalkou, Hradné, Trhovisko, Holience, Heberec, Telekiovský majer, Predná Hrabová, Tomino, Tŕničky, Černochovo, Kotáčová, Za Stožkom, Majer, Hajný diel, Kozie hrbky, Barania, Nad Želobudzou, Rybníky, VLKANOVA, Horná dolina, Moštenická dolina, Osičie, Hornie lazy

Miesto, Zvolenská kotlina:, 13 z 17

Dolná dolina, Breziny, Skalolom, Dvorce, Grajciarové Trnavy, Nad hájom, Suché vranisko, Suché Iviny, Chotáre, Hájik, Dúbravy, Roveň, Kamenná, Lupčica, Na prieloh, Medzichvojno, Bušová, Árendy, Úslnie, Revište, Stará voda, Za dielom koncom, Pod Chvojnom, Kalinovec horný, Zohrabce, Pod Kaplnou, Dlhá, Hájovište, Slatina, Delakšová, Močiar, Borový hrb, Pod pivničkami, Ohrady, Jašov vrch, Veľké hore vodou, Drienka, Vinkliarka, Piačkovo, Líštia diera, Pri brezinke, Dolná hôrka, Jarčivá, Pochabý Laz, Pod Žiarec, Banské, štátna cesta Zolná-Lukové, Baniská, Kapcátka, Dúbrava, Pod kiepou, Lipová, Do Paseky, Dolinka, Ihlištia, Pod Chvojnom, Veľká, Krtiny, Nemákovo, Za Okrúhlicami

Miesto, Zvolenská kotlina:, 14 z 17

Lány, Gejdošová, Hučava, Kostolicko, Veľká Hájniková, Kaplna, Diel, Do Krnovho, Na brezinách, Žabiareň Kocaň, Bane, Pod skalicou, Za lazy, Lom, Nad Háj, Zdola mostu, Veľké Chvojno, Lachov laz, Za Hajdúchom, Sihoť, U klena, Tri duby, Opálená, Lacov laz, Slatinky, Dúbravka, Kolovráty, Krajná, Vrch Stožok, Pod Zábavou, Somárno, Žiar, Piesky, Lopatina, Dolná Bujačia, Malý Krnov, Dlhé, Bujačia, Vyše dediny, Za školou, Zadná Drislava, Bar, Pod Miškovec, Sihoť, Bukovinka, Cigán, Stránica, Matrtajky, Kopanice, Na Árendy, Pod priekopou, Chmelisko, Homove boky, Platyho jama, Nad Medokyšom, Patro, Zadná Klenovatá, Palakov, Bukovec, Nad zvonicou

Miesto, Zvolenská kotlina:, 15 z 17

Baňské, Rakytina, Horná hôrka, Kalinovec dolný, Horné Okrúhlice, Pod Dielom, Suché hore vodou, Repištia, Medze a Dlhé, Horný kút, Viechy, Hradská, Pod vinicou, Priekopy, Zrúcaný breh, Dolné Laukovo, Chvojná, Pred Zolnú, Horné Laukovo, Chotár, Janková, Jelšina, Grúň, Čudánová, Malé Slatinské, Pálenikov laz, Blatá, Zvadlivie, Železné vráta, Čierny vrch, Lubovnice, Veľké pole, Kopanice, Gregorová, Breziny, Rybník, Jasenov vrch, Búčie, Starý cintorín, Parov vrch, Šusty, Bujačia, Nad Bachtárom, Žiarec, Dúbrava, Predná Drislava, Ku lavičkám, Dolné lúky, Krpele, Za Kaplnou, Bečovská, Horný Habrovec, U drieňa, Hubník, Grabovo záhradište, Malatiny, Hlboká, Brezina, Za Kušnierikom, Pod Polomom

Miesto, Zvolenská kotlina:, 16 z 17

Stupky, Drozdové, Pastvy, Dolné Okrúhlice, Dlhá, Kapustnice, Barisko, Za sad, Pálenica, Platina na Pagáčku, Do potôčkov, Paseka, Koncom do Hrba, Kosmín, Rušenovec, Dúšok, Pri Lavičkách, Pod mlynom, Jastrabí vrch, Záhumnia, Dolné Dlhé, Nad včelínom, Jasenia, Skalenec, Nad majerom, Na Šiancoch, Svibina, ŠM Kocaň, Nad Závozom, Rajčula, Sviniarka, Tráčova, Do studienca, Za hájom, Pod kotliskom, Káčerove lazy, Pod Klinom, Čučoredno, Do Chvostiny, Spúšťanka, Laz, Pod Hrádkom, Breziny, Za Ravence, Hŕbok, Žiare, Borová hora, Za Pôjdy, Repiská nad Medokýšom, Dielec, Kulichova, Pažite, Zábrež, Pred Kochlačkou, Do Dúbravy, Ďuričkovie lazy, Nadrakytia, Do Skalky, Suchavica, Seč

Miesto, Zvolenská kotlina:, 17 z 17

Bobek, Maly Diel, U Kákov, Lúčky, Medzi potokami, Bašta, Medzi jarkami, Pánske lazy, Skalka, Hlinisko - Lažtek, Dielec, Kulhavá, Pri Bucku, Psice, Na Spúšťanku, Prášnica, Zadná Kochlačka, Zadok, Za Močilnou skalou, Javorisko, Malý dielec, Plžíkovci, Nad mlynom, Zálužná, Pod Dubom, Seč, Trstená, Žiakova, Pod Skalencom, Nad Nemcami, Oprečina, Pod Žiar, Zeme na Skalenci, Nad Bariačkou, Piešť, Bok, Repiská, Korčín, Kocaň, Na Vatre

Podobné, Zvolenská kotlina:

2456x turistika, 1335x miesto, 599x strom, 179x orientačný bod, 97x chranený strom, 77x turistické informácie, 34x poľovnícky posed, 30x orientačná mapa, 29x prístrešok, altánok, 26x studňa, 16x atrakcia, 16x štôlňa, 6x ohnisko, 6x komín, 4x miesto na piknik, 2x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Zvolenská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://zvolenska-kotlina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.