Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Zvolenská kotlina » turistika » miesto

Miesto, Zvolenská kotlina

Miesto v Zvolenská kotlina

V Zvolenská kotlina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Zvolenská kotlina:, 1 z 17

Bariny, Pod Príbojom, Do potočka, Záhumnie, Záhumnie, Dolina, Z hora vyšného potoka, Pred Mlynom, Motuzy, Dolné Tepličky, Lukové, Pod Bukovinkou, Sekier, Boroviny, Pod slatinkou, Za mostom, Pri strmom chodníčku, Záhumnia, Daňaca, Majer Ostrolúckych, Kratiny, Pod hájske lúky, Na Mlynček, Paľovo, Dolní Chovancovci, Jombíkov bok, Priepadliská, Pri cintoríne, Nad mlynom, Uhliská, Jamy, Vlčie jamy, Horní Chovancovci, Dolevodie, Pri kaplnke, Sarvaška, Dolne Lanice, Šutine jarok, Trňanský chodník, Jama, Matejčina, Bosna, Brajerka, Zverien, Na Močidle, Pohorelcov laz, Pátočina, Rybník, Javorie, Mlynska, Lavičky, Tajovského, Mláky, Pod Veľkou Strážou, Huta, Rakatiny, Brázdy, Krekáňov vrch, Bukovinka, Do lazov pod Mníchom

Miesto, Zvolenská kotlina:, 2 z 17

Valachovo, Nad Mitrovcom, Holíkov majer, Zadná Hrabová, Géciovský majer, Záhronie, Močilný vrch, Za vodou, Pri Hrone, Kút, Nad mlynom, Galočina, Záhrady, Stráňa, Laz, Potôčik, Medzi Kalinovce, Ušiačka, Krenský jarok, Šlosiarovo, Fekiačovci, Kutina, Hraškovci, Šakovci, Mrvenicovci, Vybochova Poľana, Nad Hájikom, Podlipa, Do Kutov, Mocidla, Trávniky, Pastorkovci, Trpín, Medzivodie, Bugárovo, Štefanov laz, Kopanice, Trckovská, Kŕmnik, Pod Zabrez, Chotár, Dlhe Zeme, Polesie Badín, Laz pri píle, Úzke tále z konca záhumnia, Krnáč, Pod dielec, Krné, Krnáčovci, Na Hriadky, Kopanice, Kopanička, Senická hriadka, Pod Háj, Môťová, Do vlčieho, Za mostom, Vyše hrobov, Trstený vŕšok a Starý mlyn, Do Klinov

Miesto, Zvolenská kotlina:, 3 z 17

Tepličky, Nová Ves, Pod Petrovou, Záhumnie do Hliniska, Rákoš, Veličova, Kajchová, Kopanice, Valinga, Dubina, Bečovská Báň, Šarina, Jelšovo, Poza háj, Stráňa, Pod Sitárkou, Kalinovec, ovč., Úhrabia, Vŕšky, Horepelie, Medzi cestami, Na Vrchu, Za Plesom, Dolinka, Babia strana, Žobrácke, Veľký Korčín, Strážnik, Na Vecino, Nad Ľubicou, Plešina, Čierne zeme, Nad medzou, Na Kline, Diel, Piesky, Strieborník, Zadky pri Lieskovskom chotári, Kuklová, Háj, Bučina, Plesácko, Vyše Mojžiša, Vysoká-Chabovec, Zadky, Sitárka, Ľubica, Slatina, Šafranica, Závozy, Chabovec, Veľký Korčín, Hore jamou, Za mostom, Osikovec, Breziny, Rybníky pri hradskej, Háj, Lopatiny

Miesto, Zvolenská kotlina:, 4 z 17

Na Krištofe, Pod Geberanicou, Dúbravka, Čertov vŕšok, Na Dieli, Na hrbe, Široká, Lopatiny, Bukovina, Dolné Plavno, Kopa, Za pôlčom, Lány, Pohorelá, Pajerova dolina, Zábrež, Kejda, Husárovo, Marinová, Senické, Diel, Vtáčnik, Akcie, Lopušiny, Srvátka, Pod Kriváňom, Tri Kopce, Franková, Dômok, Jablonka, Švarca, Roštárka, Za hôrkou, Za Hŕbkami, Jakovo, Plavno, Kameňová, Ku skale, Malé Plavno, Domové ostredky, Bukovinka, Biely vŕšok, Breziny, Nad Príbojom, Pod vŕškami, Horný Istebník, Jablonky, Suchá Driekyňa, Kmeťová, Obecná lúka, Jelšovie, Seče, Široké, Hore púťmi, Lopatiny, Horné Pole, Hŕbky, Pod Dúbravou, Pred Plavnom, Na Driekyňu

Miesto, Zvolenská kotlina:, 5 z 17

Pod Baňou, Kriváň, Hrmovo, Pálený grúň, Pod Kopou, Zálužie, Na jamu, Mokrá Driekyňa, Záhronie, Za baštou, Nad záhradami, Konopiská, Kozička, Pôlč, Mladiny, Výbochov laz, Žiarec, Dolinka, Bučina, Tarova dolina, Výboškovo, Uhlište, Sobovo, Brezové, Tmárová, Na trúby, Nad mlynom, Repkovská, Chotačky, Hore Ľupčami, Ratajová, Čiene blato, Z dola vyšného potoka, Jambíkov laz, Stráža, Barištia, Dedov, Pod Skalice, Čeliny, Hanusova, Holý hrb, Nad Stráňou, Kutále, Za cintorínom, Súdenica, Čudná stráňa, Horné lúky, Vápenica, Pri kríži, Piesky, Tmavá bukovina, Lievajovo, Martinkova, Rúbane, Studienec, Pod poľom, Líšna skala, Skalica, Pleso, Hlinište

Miesto, Zvolenská kotlina:, 6 z 17

Tehelňa, Kocán, Ulický kút, Drenčín, Peniažky, Mackov bok, Kocan, Okrúhle, Zagarovo, Tereňova dolina, Za horou, Sihote, Kopec, Dubový diel, Ku krížu, Na vršky, Huliakova, Matejov bok, Pod Barištim, Javorisko, Čertolia, Stráň, Podžiarec, Pod Horou, Krokošovo, Chajmova dolina, Dúbrava, Nad Dúbravou, Arendy, Vápenica, V bôčku, Chochuľa, Vlčia jama, Do boka, Za Brodom, Hračky, Bečov, Malá okrúhla, Podháj, Dolný hájik, Zadok, Mesarčovo, Húština, Na diele, Do Lovného, Kozina, Ku Hronu, Pred Mariašovou, Ondrášová, Lovno, Potôčik, Buľovec, Háj, Brlany, Na Kečke, Laskomer pod Ostrým vrchom, Pri dube, Halačov vrštek, Dolinka, Dolné lúky

Miesto, Zvolenská kotlina:, 7 z 17

Horný hájik, ĺabica, Stráň, Lazy pod Bučinou, Kopanice, Michalova, Dolný Rákoš, Dúbrava, Šutňova, Zálohy, Jašov vrch, Podľa brezín, Za Pastierňou, Lazy, Lazy, Hiancovo, Na Prielohách, Nad Stráňou, Jazovec, Stráňa, Tvarožnô, Osičiny, Selá, Kamenné, Adamová, Lovno, Rakytiny, Chytrá dolina, Lúčky, Dolinka, Za Hájom, Priedolie, Jelšia, Okrúhla niva, Buzina, Potôčik, Hnilisko, Nad Jasenicami, Bočiny, Za Strážou, Močiar, Hanuský háj, Chotárna dolina, Ťarbaška, Za Kostolcom, Úhrabie, Kasovo, Široké Prielohy, Mariašová, Záhumnia, Kúty, Priehrad, Pod Ostricou, Čúdenica, Rigeľ, Zolná, Bukovina, Malá Hrochôtka, Dolinka, Bakovo

Miesto, Zvolenská kotlina:, 8 z 17

Hlboká, Lehôtka, Jamnište, Vlčov, Stráž, Dolina Močiar, Baba, Lipina, Hlinisko, Za horným dvorom, Za Patrou, Brn cka, Tŕnie, Paštálová, Solivajka, Nad Osičinami, Predná Dúbrava, Kopanice, Dolný Havranec, Vŕšky, Hrb, Hrádok, Hájny diel, Mičinské lúky, Jesenice, Stráň, Pod Hájom, Dolinka, Klzký diel, Dlhá, Pod pieskami, Šimuničná, Nad Hájom, Žiare, Vŕšky, Horný Rákoš, Ravenec, Benov bok, Jelšovec pri cintoríne, Kukučky, Seč, Černov a Hrb, Dúbrava, Biatkovo, Zvarník, Hrochoťka, Horn Dúbrava, Cudenica, Vlčia diera, Kniažok, Za Roháčovcom, Brňačka, Na kline, Pred Závozom, Malý Brod, Kalmanová, Zadná Dúbrava, Horné Jasenice, Pod Biatkovom, Páterka

Miesto, Zvolenská kotlina:, 9 z 17

Závadka, Hájik, Záhumnie, Hosťová, Pod Urpínom, Hubník, Korytie vrchy, Dolné Jasenice, Dolná Dúbrava, Nad kútmi, Lopatina, Bodovo, Zvarova dolina, Diel, Lavička, Lieštiny, Chrastička, Roháčovec, Markov, Riadok, Vápenica, Bahletka, Vysoký vrch, Košariská, Jamešná, Nad Lackovské, Za Medokýšnom, Stehlík, Dlhé, Posádka, Za Hrádok, Pod Okrúhlou, Horné tále, Čierťaž, Pod Holičkou, Baranová, Nad Horným mlynom, Pod závozom, Očovka, Železné, Hankuš, Košiare, Za Rákošom, Pod Lúčkou, Čelienec, Koryto, Viecha a Žiarec, Uhlištia, Zdola dediny, Korytárov kopec, Vtáčnik, Skalka, Pod Žiarcom, Pavlová dolina, Katrenová dolina, Čučoriedkový kopec, Štiglica, Zdoladediny, Hutná, Za mlynom

Miesto, Zvolenská kotlina:, 10 z 17

Dolné pole, Nad Stehlíkom, Pred Čížinou, Chotárna, Majerovská, Lackovské, Pod Očovské a Bukovec, Hrb, Breziny, Zolnica, Rákoš, Zadné hony, Podjasenovo pri Paučovi, Skalka, Palková dolina, Blažovec, Šiare, Priehoniská, Dymušovo, Do Breziny, Klin, Hámorné, Do Úhradu, Sýkorov hrb, Kubiška, Záhumnia, Malé Maselné, Pod Jaseňovým vrchom, Prajsovo, Štajovo, Kostolnica, Vyše dediny, Šteflovie jama, Pod chrastím, Martinkovská, Genzlová, Hájik, Nad jarkom, Za Skalicou, Sádok, Lipovec, Pálenica, Dolina, Kováčov majer, Pred Kosiarmi, Za Majorovský vrch, Pod Šajbicou, Nad Priehrady, Zahodrušov, Veľká Zolná, Cúdenica, Pod Rakytím, Kompanisté, Hore jamou k Očovanovi, Ženská dolina, Dolinka, Martinkov hrb, Pod smrčinou, Obraz, Majer

Miesto, Zvolenská kotlina:, 11 z 17

Nad Mincami, Kopec, Šušnákovo, Závoz, Na Mlákach, Zlatno, Havrania, Farské, Na Glhie, Za Kavilom, Kalište, Žľaby, Široké, Kostolná dolina, Stare Lazy, Mackovská, Háj, Do Lešti, Jelšovce, Do Koryta, Na pastiersku, Hlboká, Na Jamu, Kúty, Pod Blažovcom, Žiare, Slobodno, Horné lúky, Pred Vôdkou, Vápenica, Peklo, Hutná dolina, Skalnačka, Za Vŕšky, Lvózy, Za výselník, Klince, Malulovie jama, Ľubietová, Na skovanú, Pred Lazmi, Vieska, Zelená dolina, Dubina, Buňovo, Kopec, Fajferova skala, Brzulov majer, Vôdka, Vtáčnik, Na Rutištia, Dubiny, Doliny, Rakytie, Šoprovo, Lepieška, Biely Kameň, Baraní dub, Stoskova, Jelenčiná

Miesto, Zvolenská kotlina:, 12 z 17

Pred lôze, Hradiste, Kováčovie uhlisko, Nad Kostolnicou, Čižiná dolina, Cankrovské, Chudý majer, Do Zolnej, Kratiny, Veľké Maselné, Chmelien, U Menúšov, Na Igove, Obraz, Hájište, Šibenica, Plesnice, Nad Genzlovou, Široká, Háj, Válovy, Nad Driekyňou, Krásna roveň, Pod Kolibami, Dlhá úboč, Pod Lepieškou, Roveň, Mláky, Kotacova, Za Žiarom, Na jamách, Javorčina, Horáreň, Rybníky, Hutná, Hladká, Polianka, Medokýšne, Na Hline, Hrádok, Horné záhumnie, Ľubietovský vepor, Človečia hlava, K Ulickým, Do Kurienca, Okrúhle, Šíročina, Pod zadným, Lvóze, Pod Hrádkom, Jaseňový vrch, Predná Hrabová, Zhorený báň, Chochlačka, Holience, Dvorce, Na dráhu, Telekiovský majer, VLKANOVA, Hornie lazy

Miesto, Zvolenská kotlina:, 13 z 17

Barania, Kamenná, Strelnica, Grošový háj, Platina, Krátke, Marašovo, Kotáčová, Hajný diel, Kamenná stráň, Hájik, Osičie, Lupčica, Trhovisko, Tŕničky, Horná dolina, Tomino, Nad hájom, Brdo, Kamenné, Hradné, Pod Skalkou, Nad Želobudzou, Hradné, Majer, Grajciarové Trnavy, Chotáre, Skalolom, Breziny, Dolná dolina, Dvorce, Kozie hrbky, Černochovo, Rybníky, Moštenická dolina, Háj, Janošovo, Dubník, Heberec, Nad Platinou, Suché vranisko, Roveň, Jelšinky, Široké, Dúbravy, Suché Iviny, Za Stožkom, Veľké Chvojno, Lány, Bar, Dolné Laukovo, Stupky, Pod Chvojnom, Piačkovo, Parov vrch, Árendy, Kalinovec dolný, Lipová, Čudánová, Pod Chvojnom

Miesto, Zvolenská kotlina:, 14 z 17

Žabiareň Kocaň, Nad Háj, Pod Dielom, U drieňa, Diel, Zadná Klenovatá, Banské, Žiarec, Pochabý Laz, Krajná, Dúšok, Horný kút, Sihoť, Horná hôrka, Breziny, Dolné lúky, Pálenica, Dúbrava, Krtiny, Veľká, Vrch Stožok, Hájovište, Vyše dediny, Nemákovo, Za lazy, Jašov vrch, Pred Zolnú, Dolinka, Veľká Hájniková, Do potôčkov, Nad Bachtárom, Zvadlivie, U klena, Stará voda, Drozdové, Pod Zábavou, Barisko, Zrúcaný breh, Búčie, Dúbrava, Na prieloh, Horný Habrovec, Do Krnovho, Bušová, Kolovráty, Za Okrúhlicami, Chotár, Pastvy, Farská hora, Lacov laz, Pod priekopou, Dlhá, Delakšová, Úslnie, Zadná Drislava, Dolné Okrúhlice, Borový hrb, Kaplna, Železné vráta, Malý Krnov

Miesto, Zvolenská kotlina:, 15 z 17

Homove boky, Paseka, Piesky, Dolná hôrka, Palakov, Rušenovec, Hučava, Baniská, Repištia, Medze a Dlhé, Janková, Drienka, Dlhé, Lubovnice, Kalinovec horný, Predná Drislava, Lom, Somárno, Veľké hore vodou, Kopanice, Pod Žiarec, Malý Korčín, Zohrabce, Ohrady, Medzichvojno, Krpele, Jarčivá, Platina na Pagáčku, Nad Medokyšom, Jasenov vrch, Bukovinka, Horné Okrúhlice, Malé Slatinské, Hubník, Bujačia, Hlboká, Pri brezinke, Baňské, Stránica, Sihoť, Za Hajdúchom, Vinkliarka, Ku lavičkám, Za školou, štátna cesta Zolná-Lukové, Čierny vrch, Polom, Viechy, Na brezinách, Kapustnice, Za Kaplnou, Lachov laz, Kapcátka, Platyho jama, Jelšina, Gregorová, Háj, Kosmín, Revište, Grabovo záhradište

Miesto, Zvolenská kotlina:, 16 z 17

Na Árendy, Rybník, Slatina, Zdola mostu, Suché hore vodou, Košiare, Malatiny, Pod pivničkami, Matrtajky, Kostolicko, Gejdošová, Bujačia, Lopatina, Chmelisko, Tri duby, Ihlištia, Veľké pole, Dúbravka, Šamilovec, Pod kiepou, Nad zvonicou, Pod vinicou, Pod Polomom, Brezina, Slatinky, Šusty, Priekopy, Starý cintorín, Močiar, Líštia diera, Pod skalicou, Blatá, Bane, Za dielom koncom, Za Kušnierikom, Pod Kaplnou, Horné Laukovo, Dlhá, Žiar, Grúň, Rakytina, Dolná Bujačia, Cigán, Do Paseky, Za sad, Chvojná, Pálenikov laz, Bečovská, Opálená, Pod Miškovec, Kopanice, Hradská, Bukovec, Koncom do Hrba, Patro, Maďarov dielec, Zadný Kalinovec, Dančov vrch, Jazeriská, Malé Hrby

Miesto, Zvolenská kotlina:, 17 z 17

Nad Jarkami, Repiská, Jánošovie vrch, Malý Kalinovec, Pod jancovou, Škulová-Močariny, Poza vrch Zálužnú, Slavcová, Široké, Dlhé, Rajčula, Pánske lazy, Kopaniny, Lovisko, Košarisko, Panský prieloh, Úbočia, Nemcovka, Bok, Seč, Svibina, Piešť, Kocaň, Kamienka, Dedovec, Pri Močidlách, Midriačka, Nad Nemcami, Repiská nad Medokýšom, Bugárová, Stránie, Zeme na Skalenci, Ďuričkovie lazy, Dlhé Kopanice, Na lúčky, Hrby, Skalice, Kišove lúky, Medzi potokami, Laukovo

Podobné, Zvolenská kotlina:

2514x turistika, 1393x miesto, 599x strom, 179x orientačný bod, 97x chranený strom, 77x turistické informácie, 34x poľovnícky posed, 30x orientačná mapa, 29x prístrešok, altánok, 25x studňa, 17x atrakcia, 16x štôlňa, 6x ohnisko, 6x komín, 4x miesto na piknik, 2x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Zvolenská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://zvolenska-kotlina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.